Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Našli sme 13 titulov

Heraldik bez erbu

Životný príbeh popredného slovenského heraldika, univerzitného profesora Jozefa Nováka jeho vlastnými očami a očami jedného z jeho žiakov. Dielo vyšlo pri príležitosti životného jubilea autora s kompletnou bibliografiou jeho prác... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
14,29€
12,86€

Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky

Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky

, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2010)
Continuity and Discontinuity of Genealogy and Heraldry

Kolektívna monografia renomovaných slovenských i českých autorov približuje rozvoj, prejavy kontinuity a diskontinuity, ktoré sprevádzali proces bádania a vývoj uhorských rodov, rodových, komunálnych, regionálnych, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,64€

Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948

Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948

Frederik Federmayer, , Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2013)
Najbohatšie a najvplyvnejšie rody hrali dôležitú úlohu v dejinách všetkých – európskych i mimoeurópskych – spoločností. V...

Najbohatšie a najvplyvnejšie rody hrali dôležitú úlohu v dejinách všetkých – európskych i mimoeurópskych – spoločností. V Uhorsku koncom 15. a najmä v 16. a 17. storočí mnohé staré rody vymreli a ich miesto postupne obsadili iní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,32€

Erbové listiny / Patents of Arms

Erbové listiny / Patents of Arms

Koncom októbra 2005 sa v Martine uskutočnila vedecká konferencia o erbových listinách. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom odbornej i laickej verejnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,29€

K dejinám genealogického výskumu na Slovensku

K dejinám genealogického výskumu na Slovensku

"K dejinám genealogického výskumu na Slovensku" ...alebo aj K dejinám genealogických aktivít na Slovensku by sme mohli nazvať túto prácu - zborník príspevkov z rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v októbri roku 2006 v Martine... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,57€

Rodové postupnosti a ich grafický vývoj

Rodové postupnosti a ich grafický vývoj

Podobne ako sa vyvíjali predstavy o pôvode človeka, rodov a rodín, vyvíjali sa aj stvárnenia rodových postupností. Popri záznamoch a jednoduchých schémach sa už v antike začali objavovať aj zvýtvarnené genealógie pozoruhodnej umeleckej hodnoty. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,53€

Diplomatarium sancto-adalbertinum

Diplomatarium sancto-adalbertinum

Vladimír Rábik, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2008)
Stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214 - 1543

Publikácia zverejňuje 143 textov zo 67 stredovekých listín, ktoré sa zachovali v archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Ide prevažne o dokumenty z archívov dvoch stredovekých uhorských rodov - vplyvného sedmohradského rodu Drágfiovcov z Beltiugu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,25€

Heraldická terminológia

Heraldická terminológia

Ladislav Vrtel, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2009)
Práca zverejňuje všetky heraldicko-terminologické štúdie popredného slovenského heraldika, doposiaľ (v rokoch 2000 – 2009)...

Práca zverejňuje všetky heraldicko-terminologické štúdie popredného slovenského heraldika, doposiaľ (v rokoch 2000 – 2009)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,64€

Medzi mlynmi a bankami

Medzi mlynmi a bankami

Monografia Medzi mlynmi a bankami, ktorú možno považovať za objavné vedecké a faktografické dielo o významnom slovenskom rode či rodoch - Makovickovcoch, vznikala a vznikla prostredníctvom náročných genealogických sond... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,43€

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2

, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2009)
Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí Publikácia chce potešiť a inšpirovať všetkých...

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí Publikácia chce potešiť a inšpirovať všetkých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,43€

Občianska heraldika / Civil heraldy

Občianska heraldika / Civil heraldy

Oživenie heraldického výskumu, ale aj heraldickej tvorby sa v posledných desaťročiach sústreďovalo najmä na mestskú a obecnú heraldiku. Po zmene režimu r. 1989 začali však na seba upozorňovať aj heraldické oblasti, ktoré boli dovtedy tabuizované... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí

Mnoho rokov sme hľadali spôsob ako vytvoriť príručku, ktorá by ínformovala o možnostiach preskúmať naše príbuzenské vzťahy, odhaliť mená a životné osudy našich priamych historických predkov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,43€

Pálkovci

Pálkovci

Zdenko Ďuriška, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2013)
Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov z Liptova

„Pálkovci boli jedným z rodov, vďaka ktorým stojíme teraz tam, kde sme,“ píše v doslove k tejto publikácii renomovaný slovenský historik Roman Holec. Ide o ságu rozvetveného podnikateľského rodu, ktorého členovia výrazne zasiahli do života Slovenska... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€