Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ústav pamäti národa

Našli sme 30 titulov

Drahomilovaní moji!

Róbert Letz, Blažej Belák, Ústav pamäti národa (2010)
Korešpondencia Alberta Púčika 1944 - 1951

Publikácia oboznamuje s korešpondenciou jednej z najvýznamnejších postáv protikomunistickej rezistencie na Slovensku – študenta medicíny Alberta Púčika (*7. október 1921 Dolné Motešice, okr. Trenčín, – †20. február 1951 Bratislava)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,70€
6,23€

Odkaz živým

Róbert Letz, Ústav pamäti národa (2008)
Prípad Albert Púčik a spol.

Tragický osud Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých popravili z politických dôvodov 20. februára 1951, je pomerne frekventovanou témou v spisbe, zaoberajúcej sa obdobím komunistického režimu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,43€
9,70€

1989 - Rok zmeny (Peter Jašek)

Cieľom zborníka je predovšetkým osvetliť genézu, priebeh a dôsledky pádu komunistického režimu na Slovensku (v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,90€
15,72€

Čas odvahy (Ján Šimulčík)

Ján Šimulčík, Ústav pamäti národa (2017)
Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu

Každý z nich zohral v spoločnom príbehu neopakovateľnú úlohu. V správach, ktoré odzneli v západných rozhlasových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,50€
11,63€

Denníky 1930-1939

Karol Sidor /16.7.1901 Ružomberok - 20.10.1953 Montreal, Kanada/ bol slovenský politik, novinár a spisovateľ. V tridsiatych rokoch 20. stroročia bol výraznou osobnosťou slovenskej politiky a žurnalistiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,15€
11,30€

Prvý slovenský parlament (Ondrej Podolec)

Ondrej Podolec, Ústav pamäti národa (2017)
Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť

Predkladaná monografia je historicko-právnym pohľadom na úlohu i postavenie zákonodarného orgánu v období, ktoré je azda... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
27,00€
25,11€

Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol.

Publikácia prostredníctvom úradných záznamov, hlásení bezpečnostných orgánov, zápisníc z výsluchov, výpovedí pred súdom a ďalších dobových dokumentov približuje jeden z najväčších vykonštruovaných politických procesov na Slovensku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

1988 Rok pred zmenou

Peter Balun, Ústav pamäti národa (2009)
Zborník a dokumenty

Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,67€
10,85€

Denník 1945 – 1947

Denník Rudolfa Komanderu (1921 – 1953) je významným dokumentom o ideovom a politickom zápase mladej slovenskej generácie v povojnovej Európe. Zároveň je kronikou Slovenského revolučného odboja, predstavuje autentické svedectvo o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,72€
20,20€

Fenomén Bratislava

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,56€
21,91€

Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“

Francúzsky diplomat Xavier Rouard vo svojich memoároch vydáva svedectvo o vlastných skúsenostiach s československou Štátnou bezpečnosťou. Komunistická rozviedka ho sledovala a preverovala počas jeho 16-mesačného pobytu vo funkcii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,55€
9,81€

Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol.

Po februári 1948 mal komunistický režim v Československu na poli cirkevnej politiky jediný cieľ – podriadiť si úplne všetky cirkvi. V prípade Katolíckej cirkvi sa komunisti snažili vytvoriť z nej nezávislú národnú cirkev, ktorá by... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,37€
18,01€

November

November

Ústav pamäti národa vydal pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie publikáciu, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu a denných situačných správ ŠtB dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,38€

Február 1948 a Slovensko

Február 1948 a Slovensko

Ondrej Podolec, Ústav pamäti národa (0)
Zborník z vedeckej konferencie

Vo februári 2008 sme si pripomenuli 60. výročie zlomovej udalosti v našich dejinách – februárových udalosti v roku 1948 spojených s nástupom totalitného komunistického režimu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,79€

V stopách železného Félixa

V stopách železného Félixa

Matej Medvecký, Ústav pamäti národa (2012)
Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945-1989

Popularizačná monografia „V stopách železného Felixa“ je venovaná dejinám takmer všemocnej Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Kniha má ambíciu priblížiť slovenskú časť dejín tejto inštitúcie všetkým vrstvám čitateľov na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,72€

Za červené Slovensko

Za červené Slovensko

Súčasný slovenský historik z radov mladšej generácie približuje prácu odboru Povereníctva vnútra, ktorý na Slovensku vykonával v rokoch 1945-1948 spravodajské a štátnobezpečnostné úlohy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,09€

Pastieri v osídlach moci

Pastieri v osídlach moci

Pavol Jakubčin, Ústav pamäti národa (2012)
Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku (v rokoch 1948 – 1968)

Nová monografia približuje snahu komunistickej štátnej moci využiť katolícku cirkev na Slovensku prostredníctvom jej kňazov najmä v rokoch 1948 – 1968... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,48€

Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády

Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády

Námetom edície je proces vzniku a etablovania sa Slovenského štátu v roku 1939 v slovenskej armáde, a to na pozadí dokumentov zachovaných vojenských kroník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,96€

XII. správa ZNB

XII. správa ZNB

Jerguš Sivoš, Ústav pamäti národa (2008)
Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989

Publikácia približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,24€

Spravodajské eso slovenského štátu: kauza Imrich Sucký

Spravodajské eso slovenského štátu: kauza Imrich Sucký

Kniha sa zaoberá životnými osudmi Imricha Suckého, ktorý sa do dejín zapísal ako vedúci detektívnej skupiny protikomunistického oddelenia Ústredne štátnej bezpečnosti. Sucký pracoval na policajnom spravodajstve už počas 1. ČSR... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,31€