💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Ústav pamäti národa

Našli sme 42 titulov

Nástroj triedneho štátu

Edícia je rozdelená do 5 celkov, ktoré vzišli z kombinácie časovej osi s vývojom centrálnych, regionálnych i odborových zložiek. Prvá časť postihuje všetky podoby MV až do konca unitárneho štátu, ďalšia časť upozorňuje na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,73€
6,26€

1988 Rok pred zmenou

Peter Balun, Ústav pamäti národa (2009)
Zborník a dokumenty

Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,67€
10,85€

V službách vlasti

Ján Kaššovic, Ústav pamäti národa (2012)
Spomienky na verejnú činnosť v rokoch 1939 – 1946

Slovenský právnik a novinár Ján Kaššovic (1902 – 1990) patril medzi dôležitých predstaviteľov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. V rokoch 1939 – 1945 zastával významnú úlohu v domácej i zahraničnej politike... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,80€
13,76€

Denníky 1930-1939

Karol Sidor /16.7.1901 Ružomberok - 20.10.1953 Montreal, Kanada/ bol slovenský politik, novinár a spisovateľ. V tridsiatych rokoch 20. stroročia bol výraznou osobnosťou slovenskej politiky a žurnalistiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,15€
11,30€

Trnava v rokoch 1939 – 1989

V týchto dňoch prichádza na knižný trh zborník z vedeckej konferencie „Trnava v rokoch 1939 – 1989“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka 25. – 26. apríla 2012. Konferencia organizovaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,32€
18,90€

Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948-1954

Po Februári 1948 komunistický režim odštartoval hlbokú premenu slovenskej spoločnosti, do ktorej vnášal nové, často pochybné hodnoty, a naopak, domáce a stáročiami overené hodnoty zatracoval. Zmeny sprevádzali zásahy do každodenného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,80€
14,69€

Éra samizdatu

Autor v publikácii Éra samizdatu zaznamenáva samizdatovú aktivitu skupiny občanov združených v náboženskom zoskupení s názvom Spoločenstvo Fatima. V roku 1982 začalo spoločenstvo vydávať celoslovenský samizdat Náboženstvo a súčasnosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,20€
10,42€

Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989

Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú v Bratislave v dňoch 3. a 4. decembra 2015 zorganizoval Ústav pamäti národa s podporou Nadácie Konrada Adenauera na Slovensku. Na konferencii vystúpili takmer dve desiatky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,60€
7,07€

Prvý slovenský parlament

Ondrej Podolec, Ústav pamäti národa (2017)
Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť

Predkladaná monografia je historicko-právnym pohľadom na úlohu i postavenie zákonodarného orgánu v období, ktoré je azda... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
27,00€
25,11€

Drahomilovaní moji!

Róbert Letz, Blažej Belák, Ústav pamäti národa (2010)
Korešpondencia Alberta Púčika 1944 - 1951

Publikácia oboznamuje s korešpondenciou jednej z najvýznamnejších postáv protikomunistickej rezistencie na Slovensku – študenta medicíny Alberta Púčika (*7. október 1921 Dolné Motešice, okr. Trenčín, – †20. február 1951 Bratislava)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,49€
9,76€

1989 - Rok zmeny

Cieľom zborníka je predovšetkým osvetliť genézu, priebeh a dôsledky pádu komunistického režimu na Slovensku (v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,72€

Čas odvahy

Ján Šimulčík, Ústav pamäti národa (2017)
Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu

Každý z nich zohral v spoločnom príbehu neopakovateľnú úlohu. V správach, ktoré odzneli v západných rozhlasových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,50€
11,63€

Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol.

Publikácia prostredníctvom úradných záznamov, hlásení bezpečnostných orgánov, zápisníc z výsluchov, výpovedí pred súdom a ďalších dobových dokumentov približuje jeden z najväčších vykonštruovaných politických procesov na Slovensku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€
9,30€

Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol.

Po februári 1948 mal komunistický režim v Československu na poli cirkevnej politiky jediný cieľ – podriadiť si úplne všetky cirkvi. V prípade Katolíckej cirkvi sa komunisti snažili vytvoriť z nej nezávislú národnú cirkev, ktorá by... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
19,37€
18,01€

Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950)

Anton Hruboň, Ústav pamäti národa (2012)
Život, verejné pôsobenie, kontroverzie

Publikácia je zborníkom z vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil v roku 1911 v Ružomberku. Zborník je venovaný kežmarskému rodákovi, ružomberskému farárovi a poslancovi Jánovi Ferenčíkovi, ktorý sa po druhej svetovej vojne stal... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,79€
10,03€

Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“

Francúzsky diplomat Xavier Rouard vo svojich memoároch vydáva svedectvo o vlastných skúsenostiach s československou Štátnou bezpečnosťou. Komunistická rozviedka ho sledovala a preverovala počas jeho 16-mesačného pobytu vo funkcii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,55€
9,81€

Biskup Štefan Barnáš

Vedecká monografia zachytáva život katolíckeho biskupa Štefana Barnáša, ktorý patril k významným osobnostiam slovenských dejín 20. storočia. Už v období medzivojnového Československa úzko spolupracoval s biskupom Vojtaššákom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,60€
12,65€

Stoj! Tragédie pri železnej opone

Stafan Karner, Ústav pamäti národa (2015)
Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy.

Špionáž, zrada, zavlečenie či útek boli príčinou smrteľných tragédií. Nitky v pozadí ťahali československé tajné služby – prostredníctvom svojej husto tkanej siete po celom Rakúsku, s centrami v Salzburgu a vo Viedni... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,86€

Odkaz živým

Róbert Letz, Ústav pamäti národa (2008)
Prípad Albert Púčik a spol.

Tragický osud Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých popravili z politických dôvodov 20. februára 1951, je pomerne frekventovanou témou v spisbe, zaoberajúcej sa obdobím komunistického režimu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,43€
9,70€

Denník 1945 – 1947

Denník Rudolfa Komanderu (1921 – 1953) je významným dokumentom o ideovom a politickom zápase mladej slovenskej generácie v povojnovej Európe. Zároveň je kronikou Slovenského revolučného odboja, predstavuje autentické svedectvo o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,72€
20,20€