Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Ústav pamäti národa

Našli sme 65 titulov

Denníky 1930-1939

Karol Sidor /16.7.1901 Ružomberok - 20.10.1953 Montreal, Kanada/ bol slovenský politik, novinár a spisovateľ. V tridsiatych rokoch 20. stroročia bol výraznou osobnosťou slovenskej politiky a žurnalistiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,15€
11,70€

Akcia B

Publikácia sa venuje v slovenskej historiografii doteraz príliš nepovšimnutej problematike vysťahovania komunistickému režimu nepohodlných osôb z veľkých miest, osobitne z Bratislavy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,46€
13,01€

Ostro sledovaná hranica

Ostro sledovaná hranica

Vladimír Palko ml., Ústav pamäti národa (2020)
Spravodajská zložka 11. brigády pohraničnej stráže v rokoch 1951 - 1989

Vedecká monografia Vladimíra Palka ml. mapuje metódy a prax spravodajskej ochrany štátnej hranice 11. brigádou Pohraničnej stráže Bratislava. Represívna činnosť Pohraničnej stráže sa vzťahovala najmä na úseky štátnej hranice... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,93€

Vyprosený a vymodlený

Mgr. Silvia Haladová, PhD. (1975) Vyštudovala históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, titul PhD. jej bol udelený v roku 2008 na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
30,00€
24,10€

Od Salzburgu do vypuknutia Povstania

Peter Sokolovič, Ústav pamäti národa (2009)
Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VIII

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity, prezentuje 28 príspevkov mladých historikov venujúcich sa dejinám Slovenska v rokoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,32€
16,89€

1988 Rok pred zmenou

Peter Balun, Ústav pamäti národa (2009)
Zborník a dokumenty

Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,80€
11,30€

Nástroj triedneho štátu

Edícia je rozdelená do 5 celkov, ktoré vzišli z kombinácie časovej osi s vývojom centrálnych, regionálnych i odborových zložiek. Prvá časť postihuje všetky podoby MV až do konca unitárneho štátu, ďalšia časť upozorňuje na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,96€
6,30€

„Tretia ríša” a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II

Predložená edícia dokumentov si kladie za cieľ zaplniť doposiaľ jestvujúcu medzeru v publikovaní dokumentov mapujúcich vznik Slovenskej republiky z pohľadu Tretej ríše. Nie je však postavená na prameňoch slovenskej, lež nemeckej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,22€
19,10€

Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium

Marta Glossová, Ústav pamäti národa (2021)
Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 1948 - 1960

Fungovanie vysokých škôl v rokoch 1948 až 1960 bolo v Československu výrazne ovplyvňované zásadnými a radikálnymi politickými zmenami. Podľa Vladimíra I. Lenina bol koncept nepolitickej výučby len buržoáznym pokrytectvom a k tejto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
20,60€
16,10€

V službách vlasti

Ján Kaššovic, Ústav pamäti národa (2012)
Spomienky na verejnú činnosť v rokoch 1939 – 1946

Slovenský právnik a novinár Ján Kaššovic (1902 – 1990) patril medzi dôležitých predstaviteľov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. V rokoch 1939 – 1945 zastával významnú úlohu v domácej i zahraničnej politike... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,50€
13,80€

Svetový kongres Slovákov v dokumentoch

Beáta Katrebová Blehová, Ústav pamäti národa (2021)
1. časť: Generálne zhromaždenia

Generálne zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov boli podľa prvých platných stanov, schválených na zakladajúcom generálnom zhromaždení v Toronte 19. júna 1971 „najvyšším orgánom kongresu“. Na ich čele stál predseda Svetového kongresu Slovákov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,29€
17,10€

Prvý slovenský parlament

Ondrej Podolec, Ústav pamäti národa (2017)
Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť

Predkladaná monografia je historicko-právnym pohľadom na úlohu i postavenie zákonodarného orgánu v období, ktoré je azda... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,20€
26,28€

Éra samizdatu

Ján Šimulčík, Ústav pamäti národa (2021)
Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 - 1989

Autor v publikácii Éra samizdatu zaznamenáva samizdatovú aktivitu skupiny občanov združených v náboženskom zoskupení s názvom Spoločenstvo Fatima. V roku 1982 začalo spoločenstvo vydávať celoslovenský samizdat Náboženstvo a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
26,00€
20,50€

Trnava v rokoch 1939 – 1989

V týchto dňoch prichádza na knižný trh zborník z vedeckej konferencie „Trnava v rokoch 1939 – 1989“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka 25. – 26. apríla 2012. Konferencia organizovaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,02€
18,00€

Všetku moc do rúk ľudu!

Tomáš Černák, Ústav pamäti národa (2021)
Politický vývoj na Slovensku po februári 1948

Vo svojom výskume sa historik Tomáš Černák predovšetkým zaoberá dejinami KSS a KSČ, jej vedúcich predstaviteľov, osobnosťou Gustáva Husáka, cirkevnými i kultúrnymi dejinami. Zaoberá sa tiež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,60€
14,20€

Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989

Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú v Bratislave v dňoch 3. a 4. decembra 2015 zorganizoval Ústav pamäti národa s podporou Nadácie Konrada Adenauera na Slovensku. Na konferencii vystúpili takmer dve desiatky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,00€
7,10€

Od totality k slobode

, Ústav pamäti národa (2019)
Nežná revolúcia 1989

Čitateľovi prináša nielen kľúčové udalosti Nežnej revolúcie na Slovensku, ale približuje mu aj pôsobenie komunistického režimu a jeho obete, dramatickú situáciu druhej polovice 80. rokov a napokon aj dôsledky, ktoré so sebou rok 1989... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,20€
26,30€

Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol.

Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol.

Publikácia prostredníctvom úradných záznamov, hlásení bezpečnostných orgánov, zápisníc z výsluchov, výpovedí pred súdom a ďalších dobových dokumentov približuje jeden z najväčších vykonštruovaných politických procesov na Slovensku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€

Štiavničan

Spomienková kniha Ernesta Hausera je zaujímavým svedectvom osudu človeka, prenasledovaného komunistickým režimom. Je podobný mnohým iným, ktorí už takúto výpoveď o bezpráví nevypovedia. Poukazuje na rôzne formy postihov, ktoré... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,08€
9,50€

Aktivity NKVD/KGB

Alexandra Grúňová, Ústav pamäti národa (2008)
A ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989

Zborník z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989 pozostáva z príspevkov, ktoré odzneli 14. – 16. novembra 2007 v Bratislave. Zúčastnili sa na nej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,64€
5,98€