📚 Horúce knižné zľavy

Myslenie západnej civilizácie

Myslenie západnej civilizácie sa venuje predovšetkým vzťahu náboženstva a filozofie v jednotlivých historických obdobiach od...


🍎 Vypredané
12,61€

Myslenie západnej civilizácie sa venuje predovšetkým vzťahu náboženstva a filozofie v jednotlivých historických obdobiach od čias Platóna po dnešok. Predstavuje autorov a zástancov rôznych filozofických smerov v kontexte doby a porovnáva ich chápanie Boha, zmyslu existencie človeka a iných otázok s kresťanským učením.

Vysvetľuje filozofické koncepcie a názory viac ako štyridsiatich najvýznamnejších mysliteľov v dejinách západnej civilizácie, ako aj základné filozofické a teologické pojmy a smery, napr. existencializmus, feminizmus, paranormálne javy ap.

Myslenie západnej civilizácie pomáha čitateľovi získať prehľad v jednotlivých oblastiach filozofie či teológie a uprostred toľkých názorov, presvedčení, hodnotových orientácií a zmien v dnešnej spolocnosti rozlišovať, o čo naozaj ide: odkiaľ konkrétne ponímanie pochádza a kam smeruje.

Text je tematicky rozdelený do 16 častí a 48 kapitol. Kniha obsahuje aj index, terminologický slovník a námety na premýšľanie, ktoré čitateľovi pomôžu hlbšie preniknúť do problematiky kapitoly, samostatne zaujať stanovisko, formulovať svoj názor a hľadať riešenie problému.

Z OBSAHU:
Ako a čo môžeme poznať? Epistemológia
Kto som? Otázka identity
Existuje Boh? Filozofia náboženstva
Cesty k poznaniu. Racionalizmus a empirizmus
Prečo existujeme? Existencializmus
Všetko je v mysli? Psychológia
Ako usporiadať spolocnosť? Politológia
Je človek mierou všetkých vecí? Humanizmus
Kto je Ježiš? Osoba Krista
Aké postavenie má Biblia? Problém výkladu
Majú prírodné vedy odpoveď na všetko? Veda a viera
Povaha významu. Skepticizmus a pluralizmus
Kde sú hranice skutočnosti? Paranormálne javy
Boh Otec alebo Boh Matka? Feminizmus
Všetko sa dá? Relativizmus verzus istota
Renesancia alebo sebaklam? Myslenie New Age

Jazyk: slovenský Rok vydania: 1998 Rozmer: 150×215 mm ISBN: 8096795414 Počet strán: 460 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách