🏆 Zlaté glóbusové filmové dni práve odštartovali!

Kniha Macht mit! 1 -

Macht mit! 1

Kniha pre žiaka

Polyglot (2012)

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,80€

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka. Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6.–9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročnych gymnázií. Obsah učiva a jeho usporiadanie, metódy a formy práce umožňujú dosiahnutie referenčnej úrovne A1–A2 podľa SERR. Učebnica vedie k rozvoju všetkých jazykových zručností – čítaniu a posluchu s porozumením, ústneho a písomného prejavu. Každý diel obsahuje šesť tematických okruhov, každá lekcia je rozvrhnutá do desiatich vyučovacích hodín.

Jazyk: slovenský, nemecký Rok vydania: 2012 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788086195735 Počet strán: 80 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách