🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Umelá inteligencia 1 (e-kniha)

PDF Ing. Michal Gregor, PhD.CEIT (2015)

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,00€

Prvý diel vysokoškolskej učebnice k predmetu Umelá inteligencia. Venuje sa dvom témam: fuzzy prístupom a umelým neurónovým sieťam. Postupne preberá základné koncepty z teórie fuzzy množín, fuzzy logiky a predstavuje ich aplikácie vo fuzzy riadení a fuzzy aritmetike. V ďalšej časti sa venuje dopredným neurónovým sieťam a predstavuje základné metódy kontrolovaného učenia v nich. Z metód nekontrolovaného učenia sa venuje konkurenčnému učeniu a samoorganizujúcim mapám. Na záver predstavuje aplikácie umelých neurónových sietí v automatickom riadení. Výklad je doplnený ilustráciami a príkladmi zdrojového kódu pre prostredie Matlab. V závere každej kapitoly je časť s odkazmi na ďalšie súvisiace odborné materiály a nástroje.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Počet strán: 161

Zaradené v kategóriách