Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Abeceda a Čísla TROCHA INAK - edukačná maľovanka

Wintrend (2023)

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
12,00€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Efektívna pomoc pri výučbe a rozpoznávaní tvarov písmen a čísel prostredníctvom:
VIZUÁLNEJ ZHODY písmen a ilustrácií
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

VIZUÁLNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vizuálne pripomínajú tvar jednotlivých číslic. Tvarom sa samostatné číslice a ilustrácie navzájom na seba podobajú. Číslica je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie.

KVANTITATÍVNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vystihujú kvantitatívnu hodnotu, početnosť zobrazeného čísla. Zobrazená hodnota čísla v ilustráciách je vo všeobecnosti známa a fixne daná.
Napríklad číslica 2 je vizuálne s ilustráciou labute a zároveň je v ilustrácii obsiahnutá kvantitatívna hodnota čísla 2. (Koľko krídel má labuť? No predsa 2! – To znamená, že dochádza ku kvantitatívnej zhode číslice a ilustrácie, vďaka čomu sa dieťa naučí uvedomovať si skutočnú hodnotu a početnosť čísla.)

FONETICKEJ ZHODY písmen a ilustrácií:
Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Edukačná maľovanka Abeceda a Čísla TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
 • grafomotorické zručnosti a výtvarné cítenie
 • oboznámenie sa so smerovou orientáciou písmen a číslic
 • vizuálnu predstavivosť a myslenie
 • zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
 • pozornosť a schopnosť sústrediť sa
 • priestorovú predstavivosť
 • maľovanie v líniách
 • jemnú motoriku
 • presnosť a trpezlivosť
 • predstavu početnosti
 • plynulosť reči a slovnú zásobu
 • mentálny vývoj dieťaťa

Edukačno-pracovné listy slúžia na precvičovanie maľovania v líniách a oboznámenie sa so smerovou orientáciou jednotlivých písmen a číslic. Pri práci s týmito listami dochádza k vizuálnomotorickej koordinácii pohybu ruky, zápästia a prstov, ktorý prispieva k správnemu nácviku písania. Zároveň dochádza k nácviku úchopu a manipulácie s písacou potrebou, k odstráneniu silného alebo slabého prítlaku pri budúcom písaní a k zdokonaleniu orientácie na papieri.

Na edukačno-pracovné listy je možné použiť nielen farbičky, ale aj iné výtvarné a písacie pomôcky (napr. temperové farby, vodové farby, voskové farby, akvarelové pastelky, suchý pastel, tuš atď.) Kvalita a hrúbka jednotlivých listov zabezpečuje, že pri správnej manipulácii s výtvarnými a písacími potrebami nedochádza k presakovaniu farieb na zadnú stranu listu.

Edukačno-pracovné listy sú vhodné ako motivačný prvok pri výučbe písmen a čísel alebo ako doplnok pri rôznych didaktických úlohách. Dokážu vyvolať u detí záujem o preberané učivo a súčasne eliminujú nervozitu počas výučby.

Použitie edukačno-pracovných listov ako motivačného prvku vo výučbe:
Pred samotným maľovaním je vhodné s dieťaťom uskutočniť rozhovor o ilustrácii, ktorú ide dieťa maľovať.
Odporúčame nasledovné kroky:
 1. oboznámenie dieťaťa s ilustráciou a s jej pomenovaním (efektivita vizuálnej techniky učenia nastáva už vtedy, keď dieťa dokáže udržať svoju pozornosť na danej ilustrácií, to znamená, podvedome vníma (učí sa) tvar písmena alebo čísla z ilustrácie)
 2. oboznámenie dieťaťa s vizuálnou a fonetickou zhodou ilustrácie a písmen, v prípade čísel oboznámenie dieťaťa s vizuálnou a kvantitatívnou zhodou ilustrácie a číslic
 3. oboznámenie sa so smerovou orientáciou písmen alebo čísel, ktorá je znázornená v ľavom hornom rohu edukačno- pracovného listu
 4. tvorenie viet (vymyslenie príbehu) alebo recitácia básničky k danej ilustrácii (ideálne je použiť ako doplnok edukačné kartičky Abeceda TROCHA INAK a edukačné kartičky Čísla TROCHA INAK)

Cieľom používania edukačno-pracovných listov je:
 • zapamätanie si tvaru písmen a čísel, ktoré sú prirodzenou súčasťou ilustrácií
 • nácvik maľovania v líniách a vypĺňanie plochy
 • precvičovanie orientácie na papieri a smerovej orientácie pohybu
 • zdokonaľovanie správneho úchopu písacej potreby
 • nadobudnutie voľného pohybu ruky
 • automatizácia a koordinácia pohybov
 • nenásilné vzbudenie záujmu dieťaťa o grafomotorické aktivity
 • trénovanie tlaku hrotu písacích a výtvarných potrieb na edukačno-pracovné listy
Pri práci s edukačno-pracovnými listami na precvičovanie maľovania v líniách je vhodné dodržiavať nasledovné:
 • pracovať v dobre osvetlenom a pokojnom prostredí
 • správne držať telo pri sedení
 • správne umiestniť edukačno-pracovný list
 • správne držať výtvarnú alebo písaciu potrebu
 • obťahovanie písmena alebo čísla by sa malo vykonávať s uvoľnenou rukou
 • na dieťa nevyvíjajte počas edukácie s listami prílišný tlak
 • vyhýbajte sa prílišnému kritizovaniu
 • tešte sa spolu s dieťaťom z jeho úspechov a napredovania pri maľovaní v líniách

Edukačno-pracovné listy na precvičovanie maľovania v líniách sú určené pre materské školy, základné školy, špeciálne školy, logopedické ambulancie, domáce použitie.

Balenie obsahuje:
43 x edukačno-pracovné listy (formát A4) z toho:
 • 33 písmen abecedy (od A po Ž)
 • 10 čísel (od 1 po 10)

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2023 ISBN: 8588007504162 Rozmer: 230×310 mm Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách