Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Mária Kožuchová

Našli sme 23 titulov

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl (Mária Kožuchová) [SK]

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Aitec spol. s.r.o. (2013)
Autorky učebnice Vlastiveda pre 4. ročník Mária Kožuchová a Renáta Matušková zostavili sériu zaujímavých a pre žiaka...

Autorky učebnice Vlastiveda pre 4. ročník Mária Kožuchová a Renáta Matušková zostavili sériu zaujímavých a pre žiaka pútavých pracovných listov, ktoré priamo nadväzujú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,99€
4,64€

Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy (autorov Kolektív)

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k...

Učebnica Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke. Učebnica obsahuje veľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl (Mária Kožuchová) [SK]

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Mária Šimunková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4....

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak rozvíja... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,00€
14,88€

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl (Mária Kožuchová) [SK]

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (0)
Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4....

Učebnica vlastivedy pre štvrtý ročník nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Žiaci využíjú poznatky a zručnosti aj zo slovenského jazyka a literatúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,00€
14,88€

Vlastiveda 4 pre 4.ročník ZŠ 3.vydanie (Kožuchová, Mária a kolektív autorov)

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Mária Šimunková, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica koncepciou aj obsahom nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Učivo je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom...

Učebnica koncepciou aj obsahom nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Učivo je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom a je rozdelené na základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
14,88€

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy (Kožuchová Mária)

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších...

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
14,88€

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získanýc Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,02€

Domáca ošetrovateľská starostlivosť (Mária Kožuchová a kol.) [SK]

Mária Kožuchová, , Osveta (2014)
Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na...

Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,00€
10,23€

Dopravná výchova pre 5. až 9. ročník základnej školy (autorov Kolektív)

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Ľuboš Krišťák, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 5. - 9. ročník základnej školy obsahuje pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ktoré by...

Učebnica Dopravná výchova pre 5. – 9. ročník základnej školy obsahuje pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ktoré by mal ovládať každý cyklista. Súčasťou učebnice sú tiež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy (autorov Kolektív)

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších...

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,00€
14,88€

Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy (Mária Kožuchová) [SK]

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú....

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí 6 častí – tematických celkov, pomocou ktorých sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,00€
14,88€

Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ (Kožuchová Mária)

Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ (Kožuchová Mária)

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (0)
Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú....

Tretie a upravené vydanie učebnice vlastivedy pre druhý ročník základných škôl, ktoré bude pre žiakov sprievodcom pri objavovaní okolitého sveta a ľudí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Közlekedésre való nevelés az alapiskola 3. osztálya számára (Mária Kožuchová; Re

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k...

Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,00€
10,23€

Honismeret az alapiskolák 3. osztálya számára (Mária Kožuchová) [HU]

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Mária Šimunková, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších...

Učebnica Vlastivedy pre 3. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,00€
19,53€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy - Metodická príručka

Nevyhnutný a komplexne spracovaný didaktický doplnok učebnice, ktorý je pre učiteľa pomôckou nielen pri príprave na hodinu, ale aj na samotnej vyučovacej hodine. Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnk Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,00€
13,95€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Všetky témy prvého ročníka sú komplexne spracované do prehľadných dvojstrán... Zobraziť viac

🍎 Pripravujeme, k dispozícii bude 5. 9. 2019
4,00€
3,40€

Honismeret 2 az alapiskolák 2. osztálya számára

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí 6 častí – tematických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,00€
19,53€

Közlekedésre való nevelés az alapiskola 5-9. osztálya számára (Mária Kožuchová;

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Ľuboš Krišťák, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 5. - 9. ročník základnej školy obsahuje pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ktoré by...

Učebnica Dopravná výchova pre 5. – 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským obsahuje pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ktoré by mal ovládať každý cyklista. Súčasťou Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,00€
10,23€

Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára (Mária Kožuchová) [HU]

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4....

Učebnica Vlastivedy pre 4. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
9,99€

Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy

Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy

Učebnica vlastivedy bude pre žiakov sprievodcom pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,52€