Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Mária Kožuchová

Našli sme 30 titulov

Pedagogika voľného času detí

Voľný čas je dnes pre človeka neoddeliteľnou súčasťou života vo všetkých jeho fázach a sociálnych prostrediach. Deti sa však so svojím voľným časom učia „narábať“ postupne... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,50€
8,61€

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších...

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,00€
14,40€

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti II.

Mária Kožuchová, Osveta (2022)
Vysokoškolská učebnica

Predkladaná monografia nadväzuje na predchádzajúce vydanie publikácie Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I (2019). Jej koncepcia vychádza z poznatkov a skúseností získaných štúdiom relevantnej literatúry a klinickou praxou, ktoré sú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
22,50€

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika
Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4....

Učebnica vlastivedy pre štvrtý ročník nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Žiaci využíjú poznatky a zručnosti aj zo slovenského jazyka a literatúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,00€
14,40€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy - metodická príručka

Nevyhnutný a komplexne spracovaný didaktický doplnok učebnice, ktorý je pre učiteľa pomôckou nielen pri príprave na hodinu, ale aj na samotnej vyučovacej hodine. Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnk Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,00€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,10€

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,76€
4,72€

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Mária Kožuchová, , Osveta (2014)
Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na...

Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
9,90€

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získanýc Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
12,60€

Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k...

Učebnica Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke. Učebnica obsahuje veľa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Prvouka pre 1. ročník ZŠ

V pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ sú témy spracované moderným a prehľadným spôsobom na jednotlivých dvojstranách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,10€

Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy

M. Kožuchová, R. Matúšková, J. Stebila, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k...

Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke. Možno ju použiť na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Dopravná výchova pre 5. až 9. ročník základnej školy

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Ľuboš Krišťák, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 5. - 9. ročník základnej školy obsahuje pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ktoré by...

Učebnica Dopravná výchova pre 5. – 9. ročník základnej školy obsahuje pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ktoré by mal ovládať každý cyklista. Súčasťou učebnice sú tiež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
7,00€
6,30€

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Mária Šimunková, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica koncepciou aj obsahom nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Učivo je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom...

Učebnica koncepciou aj obsahom nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Učivo je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom a je rozdelené na základné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

Učebnica koncepciou aj obsahom nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Učivo je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom a je rozdelené na základné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy

Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy

Mária Kožuchová, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú....

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí 6 častí – tematických celkov, pomocou ktorých sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy - metodická príručka

Prvouka pre 1. ročník základnej školy - metodická príručka

Metodická príručka k pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ je komplexnou pomôckou pre učiteľa. Je to materiál, na ktorý plne nadväzuje aj prvouka pre 2. ročník a metodický materiál k nej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€

Közlekedésre való nevelés az álapiskola 3. osztálya számára

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k...

Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
10,80€

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy

Učebnica vlastivedy pre tretí ročník spája skúmanie, objavovavie okolia s objavovaním aj v širších súvislostiach... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Mária Šimunková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4....

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak rozvíja... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€