🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Klára Velmovská

Našli sme 13 titulov

Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Oľga Hírešová, Monika Jurišová, Peter Kelecsényi, Paulína Kuhnová, Beáta Marasová, Klára Velmovská, Raabe (2016)
Žiak si pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa...

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,60€
7,07€

Fyzika 2

Klára Velmovská, Raabe (2014)
Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit <i>Fyzika pre 7. ročník 2. polrok</i> je spracovaný zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom a ukazuje žiakom, že fyzika sa nachádza všade okolo nich a nie je len nudným a ťažkým učebným predmetom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,61€

Fyzika 1

Klára Velmovská, Raabe (2014)
Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit <i>Fyzika pre 7. ročník 1. polrok</i> prináša spracované jednotlivé učivá z tém skupenstvá a skupenské premeny. Približuje ich žiakom nenásilným a zrozumiteľným spôsobom. Úlohy a cvičenia sú postavené rôznym spôsobom, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,60€
5,32€

Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Oľga Hírešová, Monika Jurišová, Paulína Kuhnová, Beáta Marasová, Klára Velmovská, Raabe (2016)
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom,...

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,60€
7,07€

Fyzika 1 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 1 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2014)
Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 1. polrok otvára žiakom dvere do sveta fyziky zaujímavou a pestrou formou. Je vytvorený...

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 1. polrok je zameraný na tematický okruh vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok. Zhrnutie v závere každého učiva obsahuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€

Fyzika 2 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 2 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2012)
Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 2. polrok je vytvorený v súlade s ISCED 2 a prináša spracované učivo správania telies v...

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 2. polrok základných škôl je študijným materiálom, cvičebnicou a pracovným zošitom v jednom. Žiaci si pomocou neho učivo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,80€

Fyzika 1 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 1 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2012)
Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník 1. polrok je študijným materiálom, cvičebnicou i pracovným zošitom zároveň. Je...

Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník 1. polrok základných škôl je pomocníkom pre žiakov pri objavovaní sveta fyziky. Pomocou pestrých úloh, cvičení, ale aj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,80€

Fyzika 1 pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2014)
Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník 1. polrok je študijným materiálom, cvičebnicou i pracovným zošitom zároveň. Je...

Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník 1. polrok základných škôl je pomocníkom pre žiakov pri objavovaní sveta fyziky. Pomocou pestrých úloh, cvičení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€
7,07€

Fyzika pre 6. - 9. ročník základnej školy a 1. - 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Monika Vanyová, Klára Velmovská, Raabe (2011)
Metodická príprava učiteľa pre moderné vzdelávanie

Táto praktická, farebne spracovaná metodika je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách fyziky s prípravami na celú hodinu s možnosťou variácií. Metodická príručka učiteľovi ukáže, ako... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
90,00€
83,70€

Fyzika 2 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 2 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2014)
Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 2. polrok je vytvorený v súlade s ISCED 2 a prináša spracované učivo správania telies v...

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 2. polrok základných škôl je študijným materiálom, cvičebnicou a pracovným zošitom v jednom. Žiaci si pomocou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€

Fyzika 1 pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 1 pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2012)
Pracovný zošit Fyzika pre 7. ročník 1. polrok je vytvorený v súlade s ISCED 2 a spolu s metodickým materiálom pre učiteľa...

Pracovný zošit Fyzika pre 7. Ročník 1. polrok prináša spracované jednotlivé učivá z tém skupenstvá a skupenské premeny. Približuje ich žiakom nenásilným a zrozumiteľným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,80€

Fyzika 2 pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 2 pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2012)
Pracovný zošit Fyzika pre 7. ročník 2. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2. Je súčasťou edície Interaktívna kniha, v...

Pracovný zošit Fyzika pre 7. ročník 2. polrok je spracovaný zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom a ukazuje žiakom, že fyzika sa nachádza všade okolo nich a nie je len... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,80€

Fyzika 1 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Klára Velmovská, Raabe (2011)
Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 1. polrok otvára žiakom dvere do sveta fyziky zaujímavou a pestrou formou. Je vytvorený...

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 1. polrok je zameraný na tematický okruh vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok. Zhrnutie v závere každého učiva obsahuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,80€
3,53€