🌸 Majáles knižných zliav 📚

Jana Dráčová

Našli sme 1 titulov

Katastrálny zákon

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomer Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,50€
25,58€