🌸 Majáles knižných zliav 📚

Dáša Vargová

Našli sme 2 titulov

Základy etiky

Jana Miedzgová, Dáša Vargová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2007)
Ďalšia zo série učebníc z predmetu Náuka o spoločnosti. Ministerstvo školstva a vedy SR zaradilo túto učebnicu do zoznamu...

Ďalšia zo série učebníc z predmetu Náuka o spoločnosti. Ministerstvo školstva a vedy SR zaradilo túto učebnicu do zoznamu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,52€
2,99€

Občianska náuka

Občianska náuka

Daniela Ďurajková, Dáša Vargová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2012)
Pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2012-17120/49948:4-919 zo dňa 5. novembra 2012 ako učebnicu občianskej náuky pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,85€