Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Našli sme 41 titulov

Slovenské osudy - slovenský osud (Markuš Jozef)

Jozef Markuš, Post Scriptum (2017)
Kniha prináša hlboký a široký pohľad na slovenskú minulosť, no sčasti i súčasnosť, ba budúcnosť, očami autora, ktorý sa s...

Kniha prináša hlboký a široký pohľad na slovenskú minulosť, no sčasti i súčasnosť, ba budúcnosť, očami autora, ktorý sa s rôznymi prejavmi slovenskosti stretal aktívne pôsobiac v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,75€
15,58€

Pred súdom národa?

Michal Malatinský, Post Scriptum (2019)
Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945-1947

Ambíciou monografie je ponúknuť záujemcom systematické právnohistorické spracovanie problematiky retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu v Bratislave ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
15,35€

Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách (Letz Róbert)

Róbert Letz, Post Scriptum (2014)
Bohato ilustrovaná kniha ponúka odbornej i širokej čitateľskej verejnosti fundovaný obsažný a ucelený pohľad na vznik a...

Bohato ilustrovaná kniha ponúka odbornej i širokej čitateľskej verejnosti fundovaný obsažný a ucelený pohľad na vznik a vývoj úcty k Sedembolestnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,95€
12,97€

Povstanie roku 1944

Peter B. Podolský, Post Scriptum (2019)
Bolo národné, slávne, užitočné?

Táto kniha je kritickým pohľadom na povstanie r. 1944. Pôsobí až šokujúco pre tých, ktorí si urobili názor na povstanie len na základe doterajšieho obvyklého oslavného a idealizujúceho líčenia. Poukazuje na to, že povstanie nebolo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,12€

Odíď, povedala (Vernierre Denis)

Denis Vernierre, Post Scriptum (2017)
Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla...

Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla správa o stave duše ženy hľadajúcej kľúč k svojmu životu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,65€
8,97€

Kde iní končia, my začíname (Čulen Anton)

Anton Čulen, Post Scriptum (2015)
Príbehy z vojenského prostredia majú vždy osobitné čaro, zvlášť, ak sa rozprávačovi podarí zachytiť zvyčajne v ňom prítomný...

Príbehy z vojenského prostredia majú vždy osobitné čaro, zvlášť, ak sa rozprávačovi podarí zachytiť zvyčajne v ňom prítomný tragikomický rozmer. Aj zážitky vojaka Antona Čulena z jeho pôsobenia v Československej ľudovej armáde ktoré tvoria podstatnú Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,50€
6,05€

Denník ďalšieho dňa (Juraj Havaj Petejovský)

Druhá knižka poviedok Juraja Havaja Petejovského prináša príťažlivé posolstvo humanizmu. Autor v nej potvrdzuje, že jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,90€
8,28€

Roztratených zhromažďovať

V tejto knihe spomienok môžeme sledovať životný príbeh arcibiskupa Dominika Hrušovského (1926 2016), ktorý patrí medzi špičkové osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Väčšinu života prežil v Taliansku, kde bol v r. 1950 vysvätený za kňaza, no... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,50€
15,35€

Scripsi vobis I.

Jozef M. Rydlo, Post Scriptum (2019)
Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

Prvý zväzok výberu z diela významného historika pozostáva zo 16 príspevkov, ktoré reprezentujú počiatky autorovej vedeckej spisby prostredníctvom štyroch rozsiahlych filozoficko-teologických prác, ktoré doteraz neboli publikované... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,90€
14,79€

Gnosticizmus a jeho prejavy v súčasnej popkultúre

Už od svojich počiatkov muselo kresťanstvo brániť čistotu svojej viery voči rozličným učeniam, ktoré v značnej miere deformovali jej základné prvky, keď Kristove slová interpretovali neprijateľným spôsobom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,90€
8,28€

Národe môj (Pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku) (Pavol Stano Róbert

Pavol Stano, Róbert Letz, Post Scriptum (2016)
Informačne bohatá reprezentatívna publikácia dokumentuje sériu podujatí konaných v septembri 2014 pri príležitosti 150....

Informačne bohatá reprezentatívna publikácia dokumentuje sériu podujatí konaných v septembri 2014 pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku, kňaza a politika, jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,50€
12,56€

Politickí väzni v 20. storočí (kolektív)

Post Scriptum (2016)
Zborník z vedeckej konferencie Kniha obsahuje príspevky k problematike komunistickej politickej perzekúcie a osudoch jej...

Kniha obsahuje príspevky k problematike komunistickej politickej perzekúcie a osudoch jej obetí, ako boli prednesené na vedeckej konferencii organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,48€
6,03€

Aký je Boh? (Karl Josef Wallner) [SK]

Karl Josef Wallner, Post Scriptum (2015)
Odpoveď kresťanskej viery Ktože je ten Boh, v ktorého veria kresťania? Čím sa odlišuje kresťanstvo od nekresťanských...

Ktože je ten Boh, v ktorého veria kresťania? Čím sa odlišuje kresťanstvo od nekresťanských náboženstiev? Čo to znamená, keď kresťania vyznávajú Boha ako „Otca“. „Syna“ a „Ducha svätého“? Kniha prináša odpovede aj na tieto otázky a predstavuje živo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,90€
12,00€

V práci za povznesenie národa (Gejza Medrický)

Výber memoárových a polemických textov z pozostalosti Dr. Gejzu Medrického (1901 – 1989) ponúka pomerne komplexný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,90€
17,58€

Nie sme tu odvčera (Semeš Anton)

Anton Semeš, Post Scriptum (2017)
Kniha prináša ojedinelý, faktami oplývajúci obraz našich dávnych dejín, ktorý vychádza zo skúmania rozmanitých prameňov –...

Kniha prináša ojedinelý, faktami oplývajúci obraz Slovenska v zrkadle jeho dávnych dejín, s osobitným zreteľom na vývoj kresťanstva, ktorý vychádza zo skúmania rozmanitých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,50€
13,49€

Mandylion z Edessy (Gogola Matej)

Matej Gogola, Post Scriptum (2017)
Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale...

Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale vznikol počas Kristovho života na Zemi ako odtlačok jeho tváre na plátne. Tento osobitý náboženský a výtvarný prejav... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,80€
13,76€

Súcit je niekto (Miroslav Lechan) [SK]

Súcit je niekto (Miroslav Lechan) [SK]

Miroslav Lechan, Post Scriptum (2016)
Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní...

Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní je originálny, mravný zámer priamy a grafika textov svojská (voľný verš bez iniciál a gramatického členenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,79€

Boha nikto nevidí (Michael Novak) [SK]

Michael Novak, Post Scriptum (2014)
Nová kniha významného amerického filozofa a teológa ponúka pozoruhodný príspevok do večnej diskusie o „viere a neviere“,...

Nová kniha významného amerického filozofa a teológa ponúka pozoruhodný príspevok do večnej diskusie o „viere a neviere“, v ktorom možno nájsť širokú škálu podnetov inšpirovaných duchovnou skúsenosťou ľudstva a jej konfrontáciou s myšlienkovým svetom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,89€
21,29€

Jozef Tiso - kňaz a prezident (Emília Hrabovec)

Knižka obsahuje príspevky z rovnomenného vedeckého seminára v Nitre, venovaného jednej z kľúc?ových osobností nielen slovenských dejín 20. storočia, ale v istom zmysle aj jednej z kľúčových osobností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,30€
14,23€

Z ozvukov krásy (Teofil Klas)

Teofil Klas, Post Scriptum (2016)
Výber z kultúrnej publicistiky (Skladba na spôsob zbierky básní)

Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,89€
11,99€