Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Našli sme 304 titulov

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku

NNS (2019)
Barevný pracovní sešit

Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 7. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,95€

Já a můj svět 2 - prvouka (učebnice)

Já a můj svět 2 - prvouka (učebnice)

NNS (0)

tomto roce vás Ája naučí orientovat se v okolí vašich domovů. Povíte si, jak důležité je bezpečně se pohybovat v okolí školy, slušně se chovat ke kamarádům, pečovat o prostředí, ve kterém žijete, chránit přírodu, pečovat o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,47€

Písanka pro 2. ročník základní školy, 1. díl

Písanka pro 2. ročník základní školy, 1. díl

NNS (2016)
Píšeme tiskacím písmem

Písanka obsahuje postupné opakování všech tvarů písmen a číslic pro psaní nevázaným písmem. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém živočichovi začínajícím na dané písmeno. Žáci a žákyně se tak seznámí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
0,99€

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 1. díl

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 1. díl

NNS (2017)

Soubor Zdokonalujeme čtení má pomoci jak žákům, kteří si mohou tímto čtením zlepšit kvalitu a případně rychlost čtení, tak těm, kteří potřebují ještě docvičovat základní čtenářské dovednosti. Každé písmeno je vždy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,55€

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

NNS (0)

Každá kapitola je rozdělena do tří částí: · Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,54€

Geometrie (pracovní sešit)

Geometrie (pracovní sešit)

NNS (2019)
Matýskova matematika

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje množství úloh a příkladů k procvičování probírané látky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,83€

Čítanka pro 3. ročník

Čítanka pro 3. ročník

NNS (2019)

Čítance byla prodloužena schvalovací doložka do roku 2020... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,06€

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství

NNS (2019)

Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€
6,95€

Český jazyk 8 (učebnice)

Český jazyk 8 (učebnice)

NNS (2018)

Učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydané učebnice pro 6. a 7. ročníku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€

Zeměpis 7, 2. díl

Zeměpis 7, 2. díl

NNS (2019)
Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida

V učebnici Putování po světadílech (Asie, Austrálie a Oceánie, polární oblasti, světový oceán) žáci navštíví Asii, Austrálii a Antarktidu. Dozví se také údaje o Arktidě a jednotlivých oceánech. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,90€

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

NNS (0)
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány...

Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€
6,95€

Hudební výchova 4

Hudební výchova 4

NNS (2015)
Učebnice pro 4. ročník základní školy

Pro žáky jsou zde připraveny písně lidové i současné doplněné o hudební pojmy (sbor, dirigent, posuvky, valčík atd.) a hudební skladatele (B. Martinů, W. A. Mozart, B. Smetana apod.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,18€

Já a můj svět 2 - prvouka (pracovní sešit)

Já a můj svět 2 - prvouka (pracovní sešit)

NNS (2016)

Žáci budou nadšeni pojetím pracovního sešitu, který vyvozuje učivo zábavnou formou bádání, pozorování, odhalování tajemství, luštění a her. Učivo si zopakují v pravidelných cyklických opakováních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,85€

Matematika - Procenta, trojčlenka

Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,54€
2,36€

Český jazyk 3 - učebnice pro 3. ročník

Český jazyk 3 - učebnice pro 3. ročník

NNS (0)

Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,18€

Zeměpis 7 - 1. díl

Zeměpis 7 - 1. díl

NNS (2019)
Amerika, Afrika (pracovní sešit)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
2,02€

Slabikář - Učebnice

Slabikář - Učebnice

NNS (0)

Představujeme vám oblíbený soubor učebnic a pracovních sešitů vytvořený v souladu s RVP ZV. Živou abecedu společně se Slabikářem jsme pro vás připravili také v interaktivní formě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,65€

Písanka - 3 .díl (Čteme a píšeme s Agátou)

Písanka - 3 .díl (Čteme a píšeme s Agátou)

NNS (2017)

Písanky obsahují postupný nácvik jednotlivých písmen. Metodicky je vždy nejdříve zařazeno seznámení s daným písmenem, pak jeho správná vazba ve slabikách či slovech, dále navazuje přepis, psaní podle obrázků s nápovědou a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,08€

Český jazyk 5 (učebnice)

Český jazyk 5 (učebnice)

NNS (2015)

Jednotlivé kapitoly učebnice se zabývají tématy: český národní jazyk, opakování předchozího ročníku, slovo a jeho stavba, tvarosloví, podstatná jména, přídavná jména, slovesa, zájmena, číslovky, skladba a závěrečné opakování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,71€

Český jazyk 7 - Učebnice

Český jazyk 7 - Učebnice

NNS (2018)

Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Připravujeme novou učebnici, která je další v řadě učebnic vydávaných v souladu s RVP ZV, navazuje svým uspořádáním na učebnici 6. ročníku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€