Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Našli sme 12 titulov

Kontrolovanie v manažmente (Juraj Mišún, Ivana Mišúnová Hudáková)

Autori publikácie doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. a doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,00€
13,00€

Oceňovanie podnikov (Martin Vozár) [SK]

Martin Vozár, Jozef Komorník, Kartprint (2012)
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity...

Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,00€
14,88€

Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní (Ľudomír Šlahor) [SK]

Ľudomír Šlahor, Natália Žvachová, Kartprint (2011)
Publikácia doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. - prorektora pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave a...

Publikácia doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. - prorektora pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave a Mgr. Ing. Natálie Žvachovej – pracovníčky Národnej banky Slovenska, poukazuje na problematiku regulácie kapitálovej.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,80€
18,41€

Strategické analýzy s podporou strategického myslenia

Zuzana Papulová, Kartprint (2012)
Aktuálne trendy v strategickom manažmente

Snahou tejto publikácie Mgr. Zuzany Papulovej, PhD. je prezentovať rôzne analytické a analytickosyntetické techniky, ktoré v súčasnosti ponúka teória strategického manažmentu, ale zároveň zdôrazniť potrebu uplatnenia kritického pohľadu v súvislosti s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,00€
13,95€

O histórii slovenského papierníckeho priemyslu

O histórii slovenského papierníckeho priemyslu

Eugen Ján Oltus, Kartprint (2013)
Čo rozprávali veteráni

Publikácia Ing. Eugena Jána Oltusa, CSc. a kolektívu autorov – popredných slovenských odborníkov z oblasti papierníckeho priemyslu - sa sústreďuje na informácie o podmienkach vzniku, prevádzky a niekedy i zániku papiernických podnikov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,00€

Podvojné účtovníctvo (Jana Kajanová) [SK]

Podvojné účtovníctvo (Jana Kajanová) [SK]

Jana Kajanová, Kartprint (2016)
Vybrané účtovné prípady Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti...

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Efektívny produkčný systém (Milan Fekete) [SK]

Efektívny produkčný systém (Milan Fekete) [SK]

Milan Fekete, Kartprint (2012)
Publikácia doc. Ing. Milana Feketeho, PhD. z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má za cieľ poukázať na...

Publikácia doc. Ing. Milana Feketeho, PhD. z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má za cieľ poukázať na niektoré spôsoby dosahovania efektívnosti produkčného systému bez ohľadu na druh organizácie. Vychádza pritom z chápania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€

Strategické myslenie manažérov (Jozef Papula, Zuzana Papulová)

Strategické myslenie manažérov (Jozef Papula, Zuzana Papulová)

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Kartprint (2011)
Za tajomstvami strategického myslenia

Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Finančný manažment

Finančný manažment

Kolektív autorov pod vedením vedúceho Katedry ekonómie a financií a dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. spracoval publikáciu Finančný manažment. Cieľom monografie bolo definovať a popísať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,00€

Podnikanie v malých a stredných podnikoch  (Elena Šúbertová a kol.) [SK]

Podnikanie v malých a stredných podnikoch (Elena Šúbertová a kol.) [SK]

Elena Šúbertová, , Kartprint (2011)
Prípadové štúdie a príklady Kolektív autorov sa skladá z pedagógov, ktorí pôsobia v predmete Podnikanie v malých a...

Kolektív autorov sa skladá z pedagógov, ktorí pôsobia v predmete Podnikanie v malých a stredných podnikoch na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Publikácia uvádza najnovšie informácie a ich praktickú aplikáciu z... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Základy manažérskej ekonomiky (Ján Papula) [SK]

Základy manažérskej ekonomiky (Ján Papula) [SK]

Ján Papula, Emília Papulová, Kartprint (2013)
Publikácia doc. Ing. Jána Papulu, PhD. a doc. Ing. Emílie Papulovej, PhD. poskytuje základy teórie manažérskej ekonomiky a...

Publikácia doc. Ing. Jána Papulu, PhD. a doc. Ing. Emílie Papulovej, PhD. poskytuje základy teórie manažérskej ekonomiky a sústreďuje sa na rozvoj ekonomického myslenia manažérov zo všeobecného pohľadu. Kniha sa venuje objasneniu pojmov, vzťahov.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Procesný manažment

Zuzana Papulová, Kartprint (2014)
Ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu

Cieľom tohto diela je poskytnúť čitateľom ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. Publikácia prináša spracovanie viacerých oblastí súvisiacich s procesným manažmentom. Zo začiatku sa publikácia zaoberá históriou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,99€
13,94€