📚 Aktuálne knižné zľavy

Západočeská univerzita v Plzni

Našli sme 52 titulov

Právní základy podnikání II.

Jiří Novotný, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,70€
10,88€

Podvedená strana

Jakub Šlouf, Západočeská univerzita v Plzni (2016)
Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945-1948)

Komunistická strana završovala v poválečném období hned dvojí transformační proces. Z úzké disciplinované sekty třicátých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,04€
13,99€

Vykazování nefinančních informací ve světle corporate governance

Publikace se zabývá obecnou charakteristikou "corporate governance" na všech třech úrovních - tj. organizačně-právní, ekonomicko-finanční a etické. Věnuje se také vykazování finančních i nefinančních informací o obchodních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,79€
8,17€

Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí

Hlavním tématem publikace je využití uměleckého funkčního stylu ve výuce českého jazyka, ať už jde o výuku češtiny jako jazyka mateřského, či o výuku češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka v českých a zahraničních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,70€
10,88€

Postavení ženy na Plzeňsku

Martina Kratochvílová, Západočeská univerzita v Plzni (2018)
ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu

Publikace vykresluje obraz ženy na Plzeňsku v druhé polovině 19. a prvním desetiletí 20. století. Autorka analyzuje postavení žen, jejich vzdělání, povolání či účast na společenském dění... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Úvod do operativního řízení podniku

Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,05€
13,07€

Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu „Náhrada škody způsobená osobou nebezpečných vlastností“ (§ 2923 o. z.). Cílem publikace je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,76€
10,01€

Kolejová vozidla II

V knize jsou popsány stavební struktury železničních kolejových vozidel: podvozky, pohony dvojkolí, skříně kolejových vozidel, ventilace a chlazení, brzdy. Popsán je i proces volby optimálního kolejového vozidla. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou

Vysokoškolská učebnice didaktiky biologie, která má studenty učitelství vybavit profesními znalostmi a kompetencemi natolik, aby věděli „čemu a jak vyučovat“. Klade důraz na nezbytnost těsné spolupráce ve vertikálním směru, tj. mezi obecnou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,75€
17,44€

Elektronizace výuky práva

Monografie Elektronizace výuky práva shrnuje dosavadní poznatky s využíváním digitálních technologii na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva AV ČR... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,75€
10,93€

Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice

Publikace je zaměřena na problematiku vybraných teoretických (a částečně i historických) aspektů obecní samosprávy v České republice. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,70€
10,88€

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek

Vydejte se na cestu Tachovskem – svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem. Poznejte tachovský region prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel. Tato kniha pojednává nejen o jídle, ale i o lidech, jejich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,45€
21,81€

Své brány Libanone otevři - tvé cedry oheň pohltí

Karolína Hanzlová, Západočeská univerzita v Plzni (2020)
Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky

Libanonská republika zemí regionu Blízkého východu, která byla podobně jako jiné státy v této oblasti původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci první světové války prošla náročným ústavním vývojem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,45€
15,30€

Souvislosti neuroticismu

Vladimíra Lovasová, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných...

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných možností neurozobrazovacích metod a charakterizuje jeho projevy v prožívání a v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,89€
11,06€

Silniční vozidla: Vybrané statě z konstrukce a dynamiky vozidel

Publikace je zaměřena především na problematiku automobilů z pohledu vlastní konstrukce vozidla, sestavy jeho hlavních částí a na výpočty základních parametrů vozidla. Součástí publikace jsou základní principy počítačových simulací dynamiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,44€
5,99€

Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy

Publikace podává přehled o základních stylech a žánrech jazzové a populární hudby. Kniha je primárně zaměřena na vývoj světové hudby, okrajově ale zmiňuje i českou hudební scénu. Publikace je primárně určena studentům... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,74€
8,13€

Reflexe a hodnocení kvality výuky I.

Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře – budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Kniha je pojatá jako zdroj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,06€
15,87€

Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi

Kniha se zabývá problematikou využití psychosociálního interakčního výcviku v pedagogické praxi. Uvedená problematika je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,89€
11,06€

Soukromý zájem ve veřejném prostoru

Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním. Ve své knize se snaží o vymezení hranice mezi soukromým a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Přirozené číslo a manipulace s Cuisenairovými hranolky

Zajímáte se o matematiku? Chcete se dozvědět, jak děti získávají představu o přirozených číslech? Přečtěte si odbornou knihu, kterou pro Vás připravila autorka z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,31€
8,66€