Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Západočeská univerzita v Plzni

Našli sme 23 titulov

S nadějí za oceán

Publikace analyzuje fungování lodních společností v habsburské monarchii a současně mapuje fenoménu vystěhovalectví z Rakousko-Uherska v období masové migrace do USA na přelomu 19. a 20. století. Kniha se také věnuje soupeření vybraných společností o... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,04€

Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi (Michal Svoboda)

Kniha se zabývá problematikou využití psychosociálního interakčního výcviku v pedagogické praxi. Uvedená problematika je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,89€
10,70€

Základy metodologie výzkumu (Ludvík Eger)

Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,17€
4,65€

Proměny funkce veřejné správy

Kniha se zaměřuje na proměny funkce a mechanismus fungování veřejné správy v podmínkách České republiky s přihlédnutím k obecným tendencím evropského vývoje. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,53€

Metternich a německá otázka v letech 1840–1848

Publikace komplexně analyzuje problematiku Metternichova postoje k německé otázce v letech 1840–1848. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,93€
8,04€

Souvislosti neuroticismu (Vladimíra Lovasová) [CZ]

Vladimíra Lovasová, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných...

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných možností neurozobrazovacích metod a charakterizuje jeho projevy v prožívání a v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,89€
10,70€

Arabská lidová přísloví dnes a v minulosti (Issam Ramadan) [CZ]

Issam Ramadan, Západočeská univerzita v Plzni (2011)
Publikace seznámí čtenáře jednak se samotnými arabskými příslovími a jejich významy, jednak v předmluvě nastiňuje sociální a...

Publikace seznámí čtenáře jednak se samotnými arabskými příslovími a jejich významy, jednak v předmluvě nastiňuje sociální a kulturně-historické prostředí, které mělo zásadní vliv na charakter a tématiku jednotlivých přísloví. Z lingvistického... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,31€
8,38€

Filozofie člověka v historickém kontextu (Stanislav Stark) [CZ]

Kniha Stanislava Starka Filosofie člověka v historickém kontextu vydaná Západočeskou univerzitou v Plzni je určena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,96€
8,96€

Právní základy podnikání II. (Jiří Novotný)

Jiří Novotný, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,53€

Židé v Putinově stínu

Monografie analyzuje ruský a proruský antisemitismus v druhé dekádě jednadvacátého století. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€
14,76€

Úvod do podnikové ekonomiky (Petra Taušl Procházková)

Publikace má za cíl poskytnout přehled k problematice podnikové ekonomiky. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,53€

Automatické generování parametrizovaných úloh a testů

Cílem publikace je prezentovat čtenáři teoretické aspekty i praktické aplikace problematiky týkající se jak automatického generování jednotlivých úloh (otázek) pro účely testování tak i automatického generování jednotlivých.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,05€
6,35€

Podvedená strana (Jakub Šlouf)

Jakub Šlouf, Západočeská univerzita v Plzni (2016)
Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945-1948)

Komunistická strana završovala v poválečném období hned dvojí transformační proces. Z úzké disciplinované sekty třicátých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,04€
13,54€

Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815 (Jiří Cihlář) [CZ]

Jiří Cihlář, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Čtivě psaná publikace si klade za cíl představit francouzské vojenské trestní právo za napoleonských válek.

Čtivě psaná publikace si klade za cíl představit francouzské vojenské trestní právo za napoleonských válek. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,37€
10,23€

Právní základy podnikání I. (Jiří Novotný)

Jiří Novotný, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,53€

Dějiny přemýšlení o náboženství a víře (Věra Tydlitátová) [CZ]

Věra Tydlitátová, Západočeská univerzita v Plzni (2011)
Tato studie nemá být skripty, učebnicí, historií či přehledem religionistiky v obvyklém smyslu slova. Má inspirovat čtenáře...

Tato studie nemá být skripty, učebnicí, historií či přehledem religionistiky v obvyklém smyslu slova. Má inspirovat čtenáře k dalším studiím a k zamyšlení nad proměnami, ale i kontinuitou reflexe náboženské zkušenosti i zkušenosti víry... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,88€
10,69€

Josef Bolf/ Ivan Pinkava (Josef Bolf) [CZ]

Západočeská univerzita v Plzni (2010)
Katalog představuje v pečlivém výběru z posledních let tvorbu dvou předních osobností českého výtvarného umění, Josefa Bolfa...

Katalog představuje v pečlivém výběru z posledních let tvorbu dvou předních osobností českého výtvarného umění, Josefa Bolfa... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,48€
18,43€

Filosofie v Byzanci

Eduard Neupauer, Západočeská univerzita v Plzni (2012)
Dvě metodologické studie

Předkládané studie se věnují problematice přístupů k otázce autonomie byzantské filosofie, konkrétněji metodologickým potížím s uchopením tohoto rozlehlého tématu. Studie jsou určeny v prvé řadě posluchačům Filozofické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,41€
4,87€

Kolejová vozidla I (Petr Heller)

Publikace Kolejová vozidla I podává ucelený přehled o obecných základech kolejových vozidel a kolejové dopravy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,35€
8,42€

Cesty ke vzdělání

Cesty ke vzdělání

Martin Kreidl, Západočeská univerzita v Plzni (2008)
Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu

V publikaci se autor věnuje otázce socioekonomických nerovností v přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických společnostech. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,94€