🚚 Pozor! Poštovné ZADARMO na všetky objednávky Zásielkovne

Západočeská univerzita v Plzni

Našli sme 43 titulov

Reflexe a hodnocení kvality výuky I.

Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře – budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Kniha je pojatá jako zdroj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,06€
14,50€

Silniční vozidla: Vybrané statě z konstrukce a dynamiky vozidel

Publikace je zaměřena především na problematiku automobilů z pohledu vlastní konstrukce vozidla, sestavy jeho hlavních částí a na výpočty základních parametrů vozidla. Součástí publikace jsou základní principy počítačových simulací dynamiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,44€
5,47€

Základy metodologie výzkumu (Ludvík Eger)

Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,17€
4,81€

Podvedená strana (Jakub Šlouf)

Jakub Šlouf, Západočeská univerzita v Plzni (2016)
Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945-1948)

Komunistická strana završovala v poválečném období hned dvojí transformační proces. Z úzké disciplinované sekty třicátých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,04€
13,99€

Právní základy podnikání II. (Jiří Novotný)

Jiří Novotný, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,88€

Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd

Milan Fujda, Západočeská univerzita v Plzni (2011)
Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd

Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna. Druhý okruh vytyčuje snaha o deskriptivní rekonstrukci dějin oddanosti Kršnovi na Západě a v českých zemích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,45€
8,79€

Úvod do operativního řízení podniku

Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,05€
13,07€

Postavení ženy na Plzeňsku

Martina Kratochvílová, Západočeská univerzita v Plzni (2018)
ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu

Publikace vykresluje obraz ženy na Plzeňsku v druhé polovině 19. a prvním desetiletí 20. století. Autorka analyzuje postavení žen, jejich vzdělání, povolání či účast na společenském dění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,93€
8,30€

Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu „Náhrada škody způsobená osobou nebezpečných vlastností“ (§ 2923 o. z.). Cílem publikace je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,76€
10,01€

Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou

Vysokoškolská učebnice didaktiky biologie, která má studenty učitelství vybavit profesními znalostmi a kompetencemi natolik, aby věděli „čemu a jak vyučovat“. Klade důraz na nezbytnost těsné spolupráce ve vertikálním směru, tj. mezi obecnou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,75€
17,44€

Kolejová vozidla II

V knize jsou popsány stavební struktury železničních kolejových vozidel: podvozky, pohony dvojkolí, skříně kolejových vozidel, ventilace a chlazení, brzdy. Popsán je i proces volby optimálního kolejového vozidla. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,88€

Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice

Publikace je zaměřena na problematiku vybraných teoretických (a částečně i historických) aspektů obecní samosprávy v České republice. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek

Vydejte se na cestu Tachovskem – svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem. Poznejte tachovský region prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel. Tato kniha pojednává nejen o jídle, ale i o lidech, jejich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,45€
21,81€

Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy

Publikace podává přehled o základních stylech a žánrech jazzové a populární hudby. Kniha je primárně zaměřena na vývoj světové hudby, okrajově ale zmiňuje i českou hudební scénu. Publikace je primárně určena studentům... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,74€
8,13€

Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi (Michal Svoboda)

Kniha se zabývá problematikou využití psychosociálního interakčního výcviku v pedagogické praxi. Uvedená problematika je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,89€
11,06€

Souvislosti neuroticismu (Vladimíra Lovasová) [CZ]

Vladimíra Lovasová, Západočeská univerzita v Plzni (2017)
Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných...

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných možností neurozobrazovacích metod a charakterizuje jeho projevy v prožívání a v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,89€
11,06€

První krok na sociologické stezce

Publikace prezentuje různé strategie, jež si studující sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské práce či diplomové práce zvolit. Jednotlivé přístupy jsou v knize kriticky diskutovány s ohledem na jejich silné a slabé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,98€
8,35€

Soukromý zájem ve veřejném prostoru

Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním. Ve své knize se snaží o vymezení hranice mezi soukromým a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,75€
10,93€

Přirozené číslo a manipulace s Cuisenairovými hranolky

Zajímáte se o matematiku? Chcete se dozvědět, jak děti získávají představu o přirozených číslech? Přečtěte si odbornou knihu, kterou pro Vás připravila autorka z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,31€
8,66€

Automatické generování parametrizovaných úloh a testů

Cílem publikace je prezentovat čtenáři teoretické aspekty i praktické aplikace problematiky týkající se jak automatického generování jednotlivých úloh (otázek) pro účely testování tak i automatického generování jednotlivých.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,05€
6,56€