📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Našli sme 8 titulov

Laboratorní techniky biochemie

Skriptum je rozděleno na 3 části: Část obecnou, Část experimentální a Přílohy. V obecné části se studenti seznámí se všemi biochemickými laboratorními technikami, které jsou v současné praxi běžně využívány... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,49€
14,52€

Slovník mezinárodních chemických akronymů, symbolů a zkratek

Slovník mezinárodních chemických akronymů, symbolů a zkratek

Autor předkládá chemické veřejnosti příručku, obsahující komplexní soubor cca 10 000 mezinárodních chemických akronymů, symbolů a zkratek, které byly součástí komunikace pracovníků ze všech oblastí chemie a dalších, s chemií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
24,44€

Základy prediktivního řízení

Jan Mareš, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2012)
Tato skripta představují základní učební materiál k výuce předmětu Prediktivní řízení, své čtenáře ale mohou najít i mezi...

Tato skripta představují základní učební materiál k výuce předmětu Prediktivní řízení, své čtenáře ale mohou najít i mezi všemi zájemci o pokročilé metody řízení technologických procesů. Zahrnují problematiku pokročilých metod řízení, včetně doplňků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,49€
11,20€

Velký chemický slovník

Autoři předkládají veřejnosti slovník s více než 85 000 hesly ze 70 chemických a s chemií spojených podoborů. Slovník obsahuje nejnovější i dříve používané termíny z oblastí chemie, chemické technologie a blízkých oborů a byl sestaven z českých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
39,95€
33,16€

Studijní příručka a řešené příklady

Studijní příručka a řešené příklady

Susan McMurry, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2009)
Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice J. McMurry Organická chemie je doprovodnou studijní...

Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice J. McMurry Organická chemie je doprovodnou studijní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,37€

Pivovarství

Pivovarství

Kniha pojednává v šestnácti kapitolách o celém procesu výroby piva. V začátku jsou probrány suroviny pro výrobu piva (slad, náhražky sladu, chmel, chmelové přípravky, voda a pomocné materiály),... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
55,90€

Laboratorní technika organické chemie

Laboratorní technika organické chemie

Skriptá Vysokej školy Chemicko-technologickej Praha. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,49€

Membránové procesy

Membránové procesy

Předkládaná publikace je určena všem pracovníkům, kteří se zabývají možnostmi využití membránových procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, a studentům přírodovědných a technických studijních oborů. V devíti kapitolách pojednává o teorii... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,89€