Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Vysoká škola Danubius

Našli sme 86 titulov

Problémy marketingu vo verejnom sektore

Autor sa snažil v tejto publikácii systematicky analyzovať problematiku možnej aplikácie marketingových prístupov v nekomerčnej sfére, t.j. vo verejnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,63€
18,26€

Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v Európskej Únii

Vysoká škola Danubius (2017)
Nekonferenčný zborník vedeckých prác

Európska únia predstavuje vo svojej podstate na európskom kontinente dosiaľ historicky nevídaný, politicky odvážny, ekonomicky prezieravý, právne racionálny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,60€
17,30€

Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.

Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.

Publikácia priamo reaguje na rozvíjajúce sa časti slovenského právneho poriadku a to daňové právne normy. „Daňové právo“ svojim funkčným mechanizmom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
1,70€

Úlohy a funkcie práva v SR v súčasnej etape spoločenského vývoja

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 4.-5.októbra 2007 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Zborník obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,77€
6,30€

Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente

Zborník vedeckých prác. (2014) Obsah zborníka tvoria príspevky pedagógov, ktorí v ňom prezentujú svoje publikačné výstupy. Zborník je rozdelený do troch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,23€
14,16€

Slovensko a Európska Únia

Vysoká škola Danubius (2017)
poučenia a možnosti

Nekonferenčný zborník vedeckých prác. Európska únia, nesporne nielen politicky odvážny, ekonomicky nádejný a právne perspektívny projekt medzinárodnej integrácie zrodený v 20. storočí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,90€
15,72€