Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Vysoká škola Danubius

Našli sme 100 titulov

Humanistické iniciatívy v sociálnych encyklikách

Vasko Kusin, Petronela Šebestová, Vysoká škola Danubius (2019)
sociálno-filozofické a teologicko-spirituálne reflexie

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,70€
22,04€

Vybrané kapitoly súdneho inžinierstva

Monografia je rozdelená do dvoch častí. Prvá obsahuje všeobecno – právne predpisy znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Druhá časť obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,90€
15,72€

Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb

Oblasť verejnej správy je tradične spájaná s takými charakteristikami ako nepružnosť, neefektívnosť, rigidita, byrokratizácia, konzervatizmus, čo evokuje dojem zaostávania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,60€
17,30€

Výskumná sonda do života ľudí bez domova na Slovensku

Individuálnu sociálnu prácu s osobami bez domova možno bez pochýb označiť ako priamu, pripravovanú, zámernú a kontaktnú prácu, ktorá disponuje špecifickým prístupom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,00€
11,16€

Procesno-právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci

Zborník z medzinárodnej konferencie ktorá sa konala 27. Septembra 2012 v Čilistove. Zborník obsahuje 17 príspevkov. Poslaním príspevkov tohto zborníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,18€
11,33€

Kriminologická charakteristika páchateľa mravnostnej kriminality

Vedecká monografia, ktorá nielen konštatuje veľmi nepriaznivý stav na úseku mravnostnej kriminality, ale prináša celý rad podnetných námetov na aktívne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€
10,23€

Strany a hnutia maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1989

Strany a hnutia maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1989

Je to jedna z prvých monografických prác, ktorá sa snaží v komplexnej podobe zaoberať sa problematikou politických strán a hnutí maďarskej menšiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,70€

Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník obsahuje 12 príspevkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,20€
12,28€

Vplyv politiky na právo

Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,20€
14,14€

Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry

Predstavovaná encyklopédia prináša predovšetkým slovenské (ale aj české, nemecké a anglické) práce Mikuláša Nevrlého v priereze viac ako pol storočia jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
20,30€
18,88€

Ochrana ľudských práv a základných slobôd pre sociálnych pracovníkov

Autori odbornej publikácie pripravili pre študentov pomáhajúcich disciplín i pre sociálnych pracovníkov v praxi systematický sumár relevantných poznatkov, aby pochopili... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,12€
7,55€

Celoživotné vzdelávanie Trnavska

Zborník z medzinárodnej konferencie Sládkovičovo, november 2007. Na konferencie vystúpilo 18 prispievateľov, ktorý sa venovali témam ako Vysoká... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,46€
7,87€

Človek v systéme sociálnych otázok

Vasiľ Kusin, Vysoká škola Danubius (2015)
Sociálno-filozofické reflexie

Spoločnosť v jej jednotlivých vývojových etapách, vyjadrujúcich relatívne uzavretý sociálny celok rámcovaný jemu vlastným typom kultúry, racionality prezentovanej vedou a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,60€
17,30€

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,70€
11,81€

Štúdie o etnických Rómoch na Slovensku na vybrané témy

Malé územie Slovenska je už celé stáročia obývané okrem etnických Slovákov, príslušníkmi ďalších Slovensko obklopujúcich etník, v prvom rade etnických Maďarov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,00€
11,16€

Vybrané otázky odvetvových verejných ekonomík a financií

Tento prístup predstavuje pre autorov teoretické chápanie aj metodologický či metodický postup pri analýzach procesov spätých s formovaním a realizáciou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,32€
9,60€

Úvod do štúdia verejnej politiky

Pojem verejná politika v modernej demokratickej spoločnosti sa používa veľmi často. Tento pojem spájame s celospoločenskými aj osobnými výhodami a nevýhodami, ktoré nám spoločnosť dáva a tieto nám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,70€
11,81€

Teória a prax rozpočtovej politiky

Dušan Kozovský, Vysoká škola Danubius (2013)
vybrané otázky a problémy

Cieľom monografie je oboznámiť čitateľov s vybranými otázkami a problémami rozpočtovej teórie a politiky. Okrem nevyhnutných teoreticko-metodologických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,30€
14,23€

Lingua Latina I.

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,91€

Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 28. septembra 2010 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Zborník obsahuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,80€
4,76€