Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Vysoká škola Danubius

Našli sme 100 titulov

Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia

Vysoká škola Danubius (2013)
Zborník

Zborník z odbornej konferencie konanej 14. februára 2013. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,68€
10,86€

Obchodovanie s ľuďmi

Vladimír Čečot, Vysoká škola Danubius (2013)
alebo Otroctvo 21. storočia

Je to jedinečná publikácia, ktorá sa venuje téme obchodovania s ľuďmi a z pohľadu skúmania danej témy ide o multidisciplinárny problém. V prvej kapitole sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
17,39€

Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 29. - 30. september 2015... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
35,50€
33,02€

Možnosti zvyšovania efektívnosti ekonomiky a verejnej správy v SR

Oskar Novotný, Vysoká škola Danubius (2013)
Vybrané otázky

Štúdie v predloženom vedeckom zborníku kolektívu vysokoškolských učiteľov FVPaVS VŠS vznikli na podklade ich výskumu v uplynulom období. Obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,30€
12,70€

Kríza vo výchove a hľadanie východísk

Kríza vo výchove nie je prejavom "parciálnej krízy" výchovy v striktnom zmysle slova. Jej korene siahajú do minulosti a preto má dedičstvo, ktoré... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,70€
11,81€

Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Alena Pauličková, , Vysoká škola Danubius (2009)
International recovery of tax oustanding

Táto publikácia je výsledkom práce kolektívu vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Komplexný prístup k riešenej problematike dopĺňa vysoká... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,49€
9,76€

Od ideológie k politike rasizmu

Jarmila Švihranová, Vysoká škola Danubius (2014)
Nemecká juhozápadná Afrika (1884 -1915)

Cieľom monografie je priblížiť na Slovensku málo známu tému historického rasizmu a jeho odrazu v koloniálnom prostredí. Pozornosť slovenskej historickej obce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,30€
14,23€

Finančné právo v zjednotenej Európe I.

Zborník z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie. Obsahuje 12 príspevkov. Právne vzťahy s finančným obsahom existovali už v antických otrokárskych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,46€
7,87€

Interkultúrna komunikácia a krajinoveda vo výučbe nemeckého jazyka

Predkladaná publikácia sa zaoberá problematikou osvojovania cudzieho jazyka na vyšších úrovniach tohto fenoménu, t.j. cudzí jazyk v nej vystupuje v svojej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,14€
8,50€

Úvod do sociológie a elementárna štatistika (Jozef Polakovič)

Úvod do sociológie a elementárna štatistika (Jozef Polakovič)

Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Človek ako subjekt moci

Zuzana Kulašiková, Vysoká škola Danubius (2018)
Racionalita ako zhoda ideí

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,30€
27,25€

Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska

Zborník príspevkov z konferencie. Termín konania: 7. júna 2017. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,30€
18,88€

Etika v sociálnej práci a otázky ľudských práv a slobôd

Hľadanie súvislostí medzi etikou, sociálnou prácou, slobodou a ľudskými právami je determinované ich vzájomným (iba na úrovni teoretických abstrakcii oddeliteľným) prepojením; v ich jednote je obsiahnutý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,00€
20,46€

Teoretické a praktické otázky prístupu verejného marketingu k verejnej politike

V tejto publikácií analyzujeme teoretické prístupy autorov z viacerých vedných odborov ako sú politológia, ekonómia a verejná správa k verejnej politike a marketingu. Každý z uvedených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,55€
11,25€

Pracovné právo a sociálna legislatíva po novele zákonníka práce

Zborník z odbornej konferencie sa venuje stavu a úrovni pracovného práva a sociálnej legislatívy po štyroch novelách základného kódexu slovenského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,28€
6,77€

Človek vo vede a filozofii

Cieľom monografie je upriamiť väčšiu pozornosť na človeka ako rovnoprávny objekt skúmania popri takých závažných témach, ako je umenie viesť štát... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,70€
17,39€

Sociálny štát a jeho budúcnosť vo svete

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 13.5.2011. Zborník obsahuje 12 príspevkov. Viacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,31€
8,66€

Životní styl seniorů

Společnost stárne, slyšíme to stále častěji a čteměř každodenně v masmédiích. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,90€
13,86€

Acta iuridica Sladkoviciensia XII.

Ďalšie vydanie zborníka právnických štúdií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,30€
11,44€

Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Fakulty práva Janka Jesenského. Obsah zborníka tvoria príspevky pedagógov, ktorí v ňom prezentujú svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,46€
7,87€