Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Vysoká škola Danubius

Našli sme 100 titulov

Psychológia III. (Elena Kopcová)

Elena Kopcová, Vysoká škola Danubius (2012)
Psychické vlastnosti

Vybrané kapitoly z psychológie pre študentov sociálnej práce. Publikácia ponúka jednotlivé definície osobnosti, dimenzie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,31€
8,66€

Krízová sociálna intervencia (Stanislav Matulay, Eva Matulayová)

Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,31€
8,66€

Paradoxy pokroku

Ľuboš Blaha, Vysoká škola Danubius (2010)
Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie II.

Autor sa vyjadruje k otázkam spravodlivosti, sociálneho štátu, práca je zameraná na paradoxy pokroku, v ucelenej forme podáva hlavné línie problému... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,12€
7,55€

Psychológia II. (Elena Kopcová)

Elena Kopcová, Vysoká škola Danubius (2012)
Úvod do psychológie

Vybrané kapitoly z psychológie pre študentov sociálnej práce. V tejto časti autorka predstavuje jednotlivé psychické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,77€
6,30€

Psychológia I. (Elena Kopcová)

Elena Kopcová, Vysoká škola Danubius (2012)
Psychické procesy

Vybrané kapitoly z psychológie pre študentov sociálnej práce. V tejto časti autorka predstavuje začiatky psychológie, jej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,77€
6,30€

Cvičebnica anglického jazyka (Jana Spálová)

Cvičebnica anglického jazyka (Jana Spálová)

Jana Spálová, Vysoká škola Danubius (2011)
Úroveň B1, B2

Sprievodca gramatikou anglického jazyka. Cvičebnica ponúka 12 kapitol s možnosťou doplňovania správnych odpovedí. Cvičebnica... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,70€

Paradoxy prosperity

Ľuboš Blaha, Vysoká škola Danubius (2010)
Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie I.

Monografia pojednáva o problematike sociálneho štátu a konzumnej spoločnosti. Autor načrtáva hlavné otázky, ktoré sú aktuálne v súčasnom diskurze... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,63€
8,03€

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie (Jana Spálová)

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie (Jana Spálová)

Táto monografia je podnetným príspevkom k riešeniu dnes tak veľmi aktuálnej problematiky osvojovania odbornej slovnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Sociológia v sociálnej práci I. (Štefánia Kövérová)

Táto publikácia dáva možnosť sociálnym pracovníkom uchopiť vysvetlenia jednotlivých spracovávaných oblastí. Sociológia v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,40€
3,16€

Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií (Oskar Novotný)

Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií (Oskar Novotný)

Autori spracovali komplexnú problematiku viacerých zložitých okruhov z oblasti verejnej ekonomiky, verejných financií, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Mediácia

Petr Mrázek, Vysoká škola Danubius (2012)
a jej využitie v civilnom práve

Zavedenie mediácie do právneho poriadku SR ako alternatívnej formy riešenia konfliktov bolo potrebné najmä z dôvodu rastúceho objemu súdnych žalôb a predlžovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,82€
9,13€

Cezhraničná spolupráca štátov V4

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,32€
9,60€

Filozofické základy sociálnej práce (Tatiana Sedová, Jarmila Chovancová)

Filozofické základy sociálnej práce (Tatiana Sedová, Jarmila Chovancová)

Skriptá sa skladajú z dvoch častí. Zatiaľ čo prvá časť tematizuje filozofické základy sociálnej práce ako akademickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,90€

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Pavol Judiak, Ivan Haramia, Vysoká škola Danubius (2010)
Prírady z vecného a záväzkového práva

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov (Jana Spálová)

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov (Jana Spálová)

Predkladaná práca sa zameriava na dôležitosť zručnosti počúvania s porozumením pri osvojovaní si odbornej slovnej zásoby.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Hermeneutika ako veda a umenie chápať

Monografia popisuje úvod do problematiky hermeneutiky (a jej aplikácií), dejiny hermeneutiky, jej základné pojmy a postupy, literárnu hermeneutiku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,50€
7,91€

Osobnosti sociálnej práce (Daniela Baková)

Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Interkultúrna komunikácia a krajinoveda vo výučbe cudzích jazykov (Alica Harajov

Autorka spracovala aktuálnu, pre teóriu a prax vyučovania cudzích jazykov zaujímavú problematiku. Práca sa zaoberá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,50€
7,91€

Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti (Peter Ondrejkovi

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,70€
8,09€

Sociálne partnerstvo

Monika Čambáliková, Vysoká škola Danubius (2008)
Inštitúcia, stratégia, vízia

Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia – COPART a ako učebný text pre... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,75€
5,35€