Super ponuka! Nakúp aspoň za 13€ a poštovné máš úplne zadarmo! Platí len do 20.6.2019!

Vydavatelství Západočeské univerzity

Našli sme 16 titulov

Přezkumné řízení

Publikace je zaměřena na problematiku přezkumného řízení v procesních předpisech českého správního práva, především pak ve správním řádu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,53€

Castellologica bohemica 18

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,33€
16,50€

Castellologica bohemica 15 [CZ]

Vydavatelství Západočeské univerzity (2016)
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na...

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,53€

Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie (Jana Vacíková) [CZ]

Jana Vacíková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2014)
Na počátku této knihy byla fascinace objevy jednotlivých vědních oborů a otázky, které z nich vyplynuly. Člověk jako předmět...

Na počátku této knihy byla fascinace objevy jednotlivých vědních oborů a otázky, které z nich vyplynuly. Člověk jako předmět výzkumu se jevil stále složitějším a komplexnějším, dílčí pravdy byly rychle střídány pochybnostmi a z nich vyplývajícími... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,24€
6,52€

Nastartovali nás jako motorky (Tomáš Kobes) [CZ]

Tomáš Kobes, Vydavatelství Západočeské univerzity (2010)
Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního...

Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,42€
6,68€

Čínské tradiční vědění z pohledu západu (Jitka Bílková) [CZ]

Jitka Bílková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2015)
Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných...

Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných britských a amerických vědců. Autoři zmínění v publikaci reprezentují různé myšlenkové směry a k čínskému vědění zaujímají odlišné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,11€
9,10€

Kapitoly z historie západních Čech (Tomáš Jílek) [CZ]

Tomáš Jílek, Vydavatelství Západočeské univerzity (2010)
Předkládané dílo "Kapitoly z historie západních Čech od pravěku do současnosti" je pokusem o stručný přehled...

Předkládané dílo "Kapitoly z historie západních Čech od pravěku do současnosti" je pokusem o stručný přehled... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,55€
7,70€

Castellologica bohemica 17

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
30,55€
27,50€

Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem (Eva Janečková) [CZ]

Eva Janečková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2016)
Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými...

Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými „kolaboranty a zrádci“, které proběhly v obnoveném Československu v letech 1945 – 1946. Je pokusem o zachycení zlomových okamžiků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,53€

K čemu konvergují nové technologie? (Eva Žáčková) [CZ]

Eva Žáčková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2016)
Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z...

Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie dialogu inspirované dílem českého filozofa Milana Machovce. Vypracování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,74€
7,87€

Castellologica bohemica 14

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastellologické problematiky. Vvšeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,53€

Castellologica bohemica 16

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,53€

Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování (Miroslav Plevný) [CZ]

Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování (Miroslav Plevný) [CZ]

Miroslav Plevný, Miroslav Žižka, Vydavatelství Západočeské univerzity (2010)
Tato publikace je určena dvěma hlavním cílovým skupinám čtenářů. Zvolená forma vysokoškolské učebnice ji předurčuje pro...

Tato publikace je určena dvěma hlavním cílovým skupinám čtenářů. Zvolená forma vysokoškolské učebnice ji předurčuje pro... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,29€

Akutní stavy pro nelékaře (Jiří Frei) [CZ]

Akutní stavy pro nelékaře (Jiří Frei) [CZ]

Jiří Frei, Vydavatelství Západočeské univerzity (2015)
Kolektivní monografie pojednávající o akutních stavech.

Kolektivní monografie pojednávající o akutních stavech. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,76€

Lidé periferie (Stanislav Holubec) [CZ]

Lidé periferie (Stanislav Holubec) [CZ]

Stanislav Holubec, Vydavatelství Západočeské univerzity (2010)
Publikace si klade za cíl přiblížit sociální existenci a každodennost pražského dělnictva v meziválečném období. Praha,...

Publikace si klade za cíl přiblížit sociální existenci a každodennost pražského dělnictva v meziválečném období. Praha,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,60€

Zrod německého nacionalismu (Miroslav Šedivý) [CZ]

Zrod německého nacionalismu (Miroslav Šedivý) [CZ]

Miroslav Šedivý, Vydavatelství Západočeské univerzity (2014)
Cílem monografie je analýza geneze německého nacionalismu a jeho vývoje do počátku roku 1848. Německý nacionalismus zde však...

Cílem monografie je analýza geneze německého nacionalismu a jeho vývoje do počátku roku 1848. Německý nacionalismus zde však není pouze objektem zájmu, ale také prostředkem k přehodnocení mnohdy černo-bílého výkladu událostí první poloviny 19. století... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,65€