Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Vydavatelství Západočeské univerzity

Našli sme 31 titulov

Čínské tradiční vědění z pohledu západu

Jitka Bílková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2015)
Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných...

Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných britských a amerických vědců. Autoři zmínění v publikaci reprezentují různé myšlenkové směry a k čínskému vědění zaujímají odlišné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,83€
7,80€

Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování

Miroslav Plevný, Miroslav Žížka, Vydavatelství Západočeské univerzity (2010)
Tato publikace je určena dvěma hlavním cílovým skupinám čtenářů. Zvolená forma vysokoškolské učebnice ji předurčuje pro...

Tato publikace je určena dvěma hlavním cílovým skupinám čtenářů. Zvolená forma vysokoškolské učebnice ji předurčuje pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,53€
14,20€

Modelování kurikula

Modelování kurikula, o němž pojednává tato kniha, je systémový nástroj pro udržování nebo zvyšování kvality kurikula. Z toho důvodu má modelování kurikula bezprostřední důsledky pro kvalitu vzdělávacího systému na jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,40€
13,20€

Castellologica bohemica 17

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
35,75€
23,70€

Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem

Eva Janečková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2016)
Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými...

Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými „kolaboranty a zrádci“, které proběhly v obnoveném Československu v letech 1945 – 1946. Je pokusem o zachycení zlomových okamžiků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,70€
9,80€

Relativistická filosofie

Karel Pexidr, Vydavatelství Západočeské univerzity (2016)
Filosofický relativismus je předmětem četných diskusí. Záměrem této čtivě psané publikace je podat komplexní a systematický...

Filosofický relativismus je předmětem četných diskusí. Záměrem této čtivě psané publikace je podat komplexní a systematický přehled k otázkám relativismu. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,34€
4,00€

Castellologica bohemica 18

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,45€
19,31€

K čemu konvergují nové technologie?

Eva Žáčková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2016)
Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z...

Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie dialogu inspirované dílem českého filozofa Milana Machovce. Vypracování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,23€
7,70€

Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu

Publikace představuje dva instituty soukromého práva – příkazní smlouvu a jednatelství bez příkazu v historických souvislostech. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,75€
9,40€

Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie

Jana Vacíková, Vydavatelství Západočeské univerzity (2014)
Na počátku této knihy byla fascinace objevy jednotlivých vědních oborů a otázky, které z nich vyplynuly. Člověk jako předmět...

Na počátku této knihy byla fascinace objevy jednotlivých vědních oborů a otázky, které z nich vyplynuly. Člověk jako předmět výzkumu se jevil stále složitějším a komplexnějším, dílčí pravdy byly rychle střídány pochybnostmi a z nich vyplývajícími... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,47€
6,70€

Přezkumné řízení

Publikace je zaměřena na problematiku přezkumného řízení v procesních předpisech českého správního práva, především pak ve správním řádu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,70€
9,40€

Na počátku bylo slovo...

Zbyněk Tarant, Vydavatelství Západočeské univerzity (2017)
Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu

Publikace se zabývá soudobými projevy antisemitismu a analyzuje jejich verbální stránku. Čtivě napsaná kniha kladoucí celou řadu znepokojivých otázek je určena odborné i laické veřejnosti. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,89€
6,80€

Dějiny Plzně a Plzeňského kraje

Pracovní sešit doplňuje publikaci „Dějiny Plzně a Plzeňského kraje. Učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti“. Přestože je primárně určen žákům a studentům 2. stupně základních škol a nižších ročníků Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,80€
3,42€

Velká Británie a konference v Locarnu (Roman Kodet) [CZ]

Roman Kodet, Vydavatelství Západočeské univerzity (2013)
Když v roce 1918 skončila první světová válka, toužila většina lidí po pocitu bezpečí a věřila, že se něco podobného už...

Když v roce 1918 skončila první světová válka, toužila většina lidí po pocitu bezpečí a věřila, že se něco podobného už nebude opakovat. Otázkou však zůstávalo, jak kýženého pocitu bezpečí dosáhnout... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,09€
9,60€

Tenkrát na západě (Čech)

Eva Mušková, Jiří Stočes, Vydavatelství Západočeské univerzity (2014)
Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje

Kolektivní monografie, na níž se autorsky podílelo celkem 17 profesionálních historiků, archeologů a etnologů, přináší 15 původních regionálně-historických či mikrohistorických sond do dějin... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,15€
12,50€

Castellologica bohemica 14

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastellologické problematiky. Vvšeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,70€
9,19€

Castellologica bohemica 16

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,70€
8,50€

Dějiny Plzně a Plzeňského kraje. Učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti

Učebnice regionální historie je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Zaujmout by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. Jejím posláním je sezn Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,25€
12,83€

Kapitoly z historie západních Čech 20. století

Kapitoly z historie západních Čech 20. století

Předkládané dílo "Kapitoly z historie západních Čech od pravěku do současnosti" je pokusem o stručný přehled naznačující historický vývoj západočeského regionu. Autor díla usiluje zejména o zachycení specifických rysů historie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,75€

Nastartovali nás jako motorky

Nastartovali nás jako motorky

Tomáš Kobes, Vydavatelství Západočeské univerzity (2010)
Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního...

Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,97€