📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Vydavateľstvo komunálnej literatúry

Našli sme 13 titulov

Zákon o majetku obcí

Zákon o majetku obcí

Autori podrobne a detailne rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, vrátane odkazov na dôvodovú správu a tiež obsahuje jedinečné vymedzenie pojmov, ako aj početné návody na praktické riešenia. Rovnako je tu obsiahnutá rozsiahla judikatúra... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
64,00€

Chov psov a iných zvierat v obci

Chov psov a iných zvierat v obci

Predkladaná publikácia je určená pre každú obec a mesto, ktoré sa stretáva s problematikou chovu psov a s viacerými doposiaľ nezodpovedanými otázkami ohľadom chovu zvierat. Na úseku veterinárnej starostlivosti je toho mnoho, čo musia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
39,90€

Zákon o finančnej kontrole

Zákon o finančnej kontrole

Vedecká monografia podáva v ucelenej a celistvej podobe obraz o súčasnej právnej úprave finančnej kontroly, to z pohľadu práva hmotného i procesného. Poukazuje na podstatné súvislosti jednotlivých ustanovení zákona, ako aj s ďalšími právnymi predpismi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
35,00€

Poslanec obecného zastupiteľstva

Poslanec obecného zastupiteľstva

Predkladaná publikácia je určená pre každého poslanca obecného zastupiteľstva na území Slovenska, aby bola konečne naplnená základná idea samosprávnosti - a to odbornosť v konaní a rozhodovaní pri riešení úloh tej - ktorej obce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,80€

Zákon o sťažnostiach

Jozef Sotolář, Martin Sotolář, Vydavateľstvo komunálnej literatúry (2017)
2. doplnené a podstatne prepracované vydanie

Toto druhé - doplnené a podstatne prepracované - vydanie komentára zohľadňuje aj rozsiahlu novelizáciu vykonanú zákonom č. 94/2017 Z. z. s účinnosťou od 01. júna 2017. Právna úprava sťažnostného práva – zák. č. 9/2010 Z. z. - je veľmi dôležitá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,50€
31,96€

Susedské spory

Susedské spory

Jozef Sotolář, Vydavateľstvo komunálnej literatúry (2017)
Predkladaná publikácia z jednej špecifickej oblasti komunálneho práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe...

Predkladaná publikácia z jednej špecifickej oblasti komunálneho práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave (vrátane európskeho rozmeru rozhodovania), postupoch a riešeniach na úseku susedských sporov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
26,40€

Problematika psov v obci

Problematika psov v obci

Predkladaná vedecká monografia z jednej špecifickej oblasti práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave, postupoch a riešeniach v problematike psov. Pritom platí všeobecná zásada.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Jozef Sotolář, Vydavateľstvo komunálnej literatúry (2018)
(komentár s judikatúrou)

Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší statusový zákon samosprávy – popri zák. č. 253/1994 Z. z. je to aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Celkovo je vnútorne a logicky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
27,50€

Susedské spory

Susedské spory

Predkladaná publikácia je vedeckou prácou autorov, ktorí uplatňujú svojú dlhoročnú skúsenosť a výsledky práce v oblasti problematiky susedských sporov. Autori zohľadňujú základné európske i svetové súvislosti, a to všetko za využita a na podklade... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
48,00€

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Kniha prináša komplexný a odborný komentár zákona s rozsiahlou judikatúrou. Prináša výkladovo uspôsobený prehľad... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,50€

Samospráva obce

Jozef Sotolář, Vydavateľstvo komunálnej literatúry (2011)
Obecné zriadenie na Slovensku Samospráva obce predstavuje komplexný pohľad na fungovanie miestnej samosprávy a podrobne...

Samospráva obce predstavuje komplexný pohľad na fungovanie miestnej samosprávy a podrobne sa venuje obecnému zriadeniu na Slovensku. Približuje vzťahy medzi orgánmi obce (starostom a obecným zastupiteľstvom), ale aj ostatné vzťahy v obci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€
13,95€

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Jozef Sotolář, Vydavateľstvo komunálnej literatúry (2008)
Podrobný komentár s judikatúrou

Podľa čl.26 ods.1 Ústavy SR právo na informácie je zaručené, pričom je ho možno obmedziť len za taxatívne uvedených dôvodov v ods.4 tohto ustanovenia. Kniha je uceleným komplexným odborným dielo v oblasti informačného práva, ktoré sa Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€
13,95€

Poslanec obecného zastupiteľstva

Poslanec obecného zastupiteľstva

Publikácia sumarizuje relatívne širokospektrálnu judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky i ustálenú rozhodovaciu činnosť slovenských súdov, a ostatných súdov, pričom poukazuje na významné rozhodnutia v tejto oblasti zo zahraničných zdrojov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
33,00€