📚 Veľký knižný výpredaj

Univerzita Pardubice

Našli sme 82 titulov

Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů

Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,30€
18,27€

Cesta lesem: Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie

Kniha Cesta lesem je pokusem o sblížení dvou odlišných přístupů k psaní v rámci sociální a kulturní antropologie. Nahlíží na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,78€
15,10€

Metody překladu a transkulturní validace zahraničních nástrojů

Monografie je určena všeobecným sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům zabývajícím se problematikou překladu zahraničních posuzovacích či hodnotících nástrojů pro využití v české klinické praxi a/nebo souvisejícím výzkumem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,40€
16,73€

Možná to jde i jinak

Petr Fabián, Univerzita Pardubice (2021)
Teorie a metody v sociální práci

Monografie představuje multioborový přístup k teoriím a metodám sociální práce. Na základě bohaté praxe a širokého teoretického rámce - filozofie, pedagogika, psychoterapie, sociální práce, tak vznikla publikace bohatá na tradiční... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,79€
7,91€

Barevné vidění

Miroslav Dohnal, Univerzita Pardubice (2020)
Kolorimetrie

Jaké procesy generují náš barevný vjem? Jak lze exaktně definovat a měřit barvu? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá tato kniha. V první části nazvané Barevné vidění jsou uvedeny procesy tvořící barevný vjem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,81€
29,53€

Historici ve víru raného novověku

Historici ve víru raného novověku jsou třetím rozsáhlým souborem studií a článků Jaroslava Pánka. Předchozí Historici mezi domovem a světem (2013) a Historici mezi vědou a vědní politikou (2016) pojednávají jednak o pozoruhodných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
59,41€
53,47€

Věda a jiné lásky

Netradičně pojaté paměti fyzikálního chemika a současného rektora Univerzity Pardubice Jiřího Málka, které vznikly jako ohlédnutí za šedesáti lety života, se formou vymykají běžné memoárové literatuře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
19,51€
17,56€

Epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci

Publikace uceleně a v mezioborových souvislostech prezentuje důležité poznatky získané o význačném díle renesančního štukatérství - epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. Knihu otevírá text o stavebních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,30€
18,27€

Mezi Martem a Memorií

Vítězslav Prchal, Univerzita Pardubice (2011)
Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století

Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,29€
11,06€

Nejisté dny sametové revoluce

Marie Jílková, Univerzita Pardubice (2020)
Stávkové deníky pardubických vysokoškoláků

Drama listopadových a prosincových dnů roku 1989 známe spíše z pohledu událostí, které se odehrávaly v Praze. Univerzita Pardubice ale vydala po 30 letech stávkové deníky pardubických vysokoškolských studentů, které události sametové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
26,18€
23,56€

Sochy a města. Morava.

Zuzana Křenková, Univerzita Pardubice (2020)
Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989

Kniha sleduje umění ve veřejném prostoru v socialistickém období. Úvodní syntetické kapitoly mají celorepublikový přesah - věnují se dokumentaci umění ve veřejném prostoru, politické kontrole, systému financování a schvalování... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,02€
27,92€

Sex a umění

Petr Horák, Univerzita Pardubice (2021)
Pět výprav za erotickými motivy ve starších dějinách výtvarné kultury

Vizuální kultura současnosti je přesycena sexem do té míry, že hambaté obrázky pro jejich všudypřítomnost skoro přestáváme vnímat. Člověk dneška je otrlý a jen tak něco ho nepřekvapí. Nad jistými díly výtvarného umění dob... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,68€
18,61€

Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny

Alternativní léčba je obvykle interpretována jako nežádoucí stín provázející moderní vědecké lékařství. Publikace Vladana... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,58€
25,72€

Josef Bartoloměj Procházka: z Chrudimi do Guatemaly

Josef Bartoloměj Procházka, bratr známého hudebního publicisty a skladatele Ludevíta Procházky, si začal psát deník jako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,07€
14,46€

Historický vývoj knižní vazby

Kateřina Bártová, Radomír Slovik, Univerzita Pardubice (2021)
Technologie vazby 16. století

Práce je věnovaná technologickým aspektům a struktuře knižní vazby 16. století. Popis jednotlivých technologických postupů a struktur vychází zejména z výsledků průzkumu celkem 1 018 knižních vazeb období renesance z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
31,02€
27,92€

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení

Kateřina ze Sieny (1347-1380) patří mezi tu nepočetnou skupinu žen, kterým se podařilo překonat „mlčení středověku“ a která dodnes poutá pozornost laické i odborné veřejnosti svým velmi specifickým životem. Kateřinin příběh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,93€
14,34€

Protoindustriální společnost

Šárka Nekvapil Jirásková, Univerzita Pardubice (2020)
Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století

Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Základem výzkumu se staly životní osudy obyvatel obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou, které byly... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,18€
19,96€

František Hrnčíř (1860-1928) symbol českého učitelstva

Publikace pojednává o životě a díle jednoho z předních spisovatelů literatury pro děti a mládež, učitelského pracovníka, bojujícího za lepší sociální a profesní postavení českého učitele na přelomu 19. a 20. století... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,29€
19,16€

Jiný Conrad

Petr Poslední, Univerzita Pardubice (2016)
V publikaci se zabýváme životem a dílem Josepha Conrada, anglického prozaika polského původu<br>Na rozdíl od jiných...

V publikaci se zabýváme životem a dílem Josepha Conrada, anglického prozaika polského původu. Na rozdíl od jiných monografií spatřujeme v jeho emigraci, kdy si za umělecký jazyk zvolil angličtinu, podnětný příklad překročení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,31€
20,98€

O červeném sporťáku

Oldřich Kašpar, Univerzita Pardubice (2016)
Výbor ze současných mexických urbánních (částečně však také rurálních) pověstí a fám zahrnuje téměř sto šedesát textů od...

Výbor ze současných mexických urbánních (částečně však také rurálních) pověstí a fám zahrnuje téměř sto šedesát textů od různých respondentů ze všech koutů Mexika, mnohdy od sebe velmi vzdálených. Skupinu těch, kteří... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,62€
9,56€