📚 Horúce knižné zľavy

Univerzita Pardubice

Našli sme 75 titulov

Věda a jiné lásky

Netradičně pojaté paměti fyzikálního chemika a současného rektora Univerzity Pardubice Jiřího Málka, které vznikly jako ohlédnutí za šedesáti lety života, se formou vymykají běžné memoárové literatuře... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,51€
18,14€

Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918

Marie Macková, Univerzita Pardubice (2017)
Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech...

Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,48€
16,26€

Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů

Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,30€
18,88€

Cesta lesem: Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie

Kniha Cesta lesem je pokusem o sblížení dvou odlišných přístupů k psaní v rámci sociální a kulturní antropologie. Nahlíží na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,78€
15,61€

Barevné vidění

Miroslav Dohnal, Univerzita Pardubice (2020)
Kolorimetrie

Jaké procesy generují náš barevný vjem? Jak lze exaktně definovat a měřit barvu? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá tato kniha. V první části nazvané Barevné vidění jsou uvedeny procesy tvořící barevný vjem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,81€
30,51€

Metody překladu a transkulturní validace zahraničních nástrojů

Monografie je určena všeobecným sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům zabývajícím se problematikou překladu zahraničních posuzovacích či hodnotících nástrojů pro využití v české klinické praxi a/nebo souvisejícím výzkumem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,40€
18,97€

Metody resocializační výchovy

Monografie vychází z Giddensova chápání resocializace jako radikální změny, která je spojená s potřebou nové socializace a není nevyhnutně svázaná jen se sociální patologií. V tomto pojetí je resocializace do majoritní společnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,51€
7,91€

Protoindustriální společnost

Šárka Nekvapil Jirásková, Univerzita Pardubice (2020)
Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století

Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Základem výzkumu se staly životní osudy obyvatel obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou, které byly... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
22,18€
20,63€

Nejisté dny sametové revoluce

Marie Jílková, Univerzita Pardubice (2020)
Stávkové deníky pardubických vysokoškoláků

Drama listopadových a prosincových dnů roku 1989 známe spíše z pohledu událostí, které se odehrávaly v Praze. Univerzita Pardubice ale vydala po 30 letech stávkové deníky pardubických vysokoškolských studentů, které události sametové... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,18€
24,35€

Sex a umění

Petr Horák, Univerzita Pardubice (2021)
Pět výprav za erotickými motivy ve starších dějinách výtvarné kultury

Vizuální kultura současnosti je přesycena sexem do té míry, že hambaté obrázky pro jejich všudypřítomnost skoro přestáváme vnímat. Člověk dneška je otrlý a jen tak něco ho nepřekvapí. Nad jistými díly výtvarného umění dob... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
20,68€
19,23€

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení

Kateřina ze Sieny (1347-1380) patří mezi tu nepočetnou skupinu žen, kterým se podařilo překonat „mlčení středověku“ a která dodnes poutá pozornost laické i odborné veřejnosti svým velmi specifickým životem. Kateřinin příběh... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
15,93€
14,81€

František Hrnčíř (1860-1928) symbol českého učitelstva

Publikace pojednává o životě a díle jednoho z předních spisovatelů literatury pro děti a mládež, učitelského pracovníka, bojujícího za lepší sociální a profesní postavení českého učitele na přelomu 19. a 20. století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
21,29€
19,80€

Josef Bartoloměj Procházka: z Chrudimi do Guatemaly

Josef Bartoloměj Procházka, bratr známého hudebního publicisty a skladatele Ludevíta Procházky, si začal psát deník jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,07€
14,95€

Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny

Alternativní léčba je obvykle interpretována jako nežádoucí stín provázející moderní vědecké lékařství. Publikace Vladana... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,58€
26,58€

Mezi Martem a Memorií

Vítězslav Prchal, Univerzita Pardubice (2011)
Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století

Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
12,29€
11,43€

Sochy a města. Morava.

Zuzana Křenková, Univerzita Pardubice (2020)
Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989

Kniha sleduje umění ve veřejném prostoru v socialistickém období. Úvodní syntetické kapitoly mají celorepublikový přesah - věnují se dokumentaci umění ve veřejném prostoru, politické kontrole, systému financování a schvalování... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,02€
28,85€

„Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!“

Miroslav Kouba, Ivo Říha, Dalibor Sokolović, Univerzita Pardubice (2021)
Slovanská tematika mezi filologií a historiografií

Poeticky nazvaná kolektivní monografie „Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!“ je souhrnným výstupem více než pětileté spolupráce Filologické fakulty Bělehradské univerzity a Fakulty filozofické Univerzity Pardubice... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,48€
13,47€

Akademické symboly v životě Univerzity Pardubice

Publikace přináší ucelený pohled na symbolické prvky a tradice, které provázejí akademický rok a život Univerzity Pardubice v roce 2020, ve kterém si tato veřejná vysoká škola připomíná 70 let od svého vzniku a počátků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,30€
12,37€

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství

Ladislav Nekvapil, Univerzita Pardubice (2016)
Chrudimský kraj v letech 1621 – 1781

Kniha se věnuje vývoji fenoménu tajného evangelictví v pobělohorském období v prostoru východních Čech (tehdejší Chrudimský kraj), přičemž se snaží pojmenovat konkrétní faktory, které vedly k jeho přežívání. V první části... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
14,99€
13,94€

Smrtí ke svobodě

Pavel Mertelík, Univerzita Pardubice (2019)
Východem Čech za pomníky světové války a architekturou 1. republiky

Uplynulo sto let od konce 1. světové války a založení Československé republiky, jejíž existence trvala pouhých dvacet let. Ve městech a především po venkovské krajině východních Čech je na ni rozptýlena řada památek z oblasti hmotné kultury, které stojí z Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,40€
18,97€