Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Univerzita Pardubice

Našli sme 46 titulov

Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu (Libor Čech) [CZ]

Libor Čech, Univerzita Pardubice (2011)
Kniha se zabývá rituálními performancemi na svátek ášúrá v Íránu, ktere se každoročně konaji v desátý den prvniho islamskeho...

Kniha se zabývá rituálními performancemi na svátek ášúrá v Íránu, ktere se každoročně konaji v desátý den prvniho islamskeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,45€
15,30€

Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí (Jiří Škabrada) [CZ]

Jiří Škabrada, Univerzita Pardubice (2016)
V odborné literatuře, zabývající se historickými konstrukcemi jako "abecedou" poznávání historických staveb (tedy...

V odborné literatuře, zabývající se historickými konstrukcemi jako "abecedou" poznávání historických staveb (tedy klíčové součásti hmotné kultury a památkového fondu) chybělo dosud stručné a přehledné shrnutí základních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,30€
29,11€

Historici mezi vědou a vědní politikou (Jaroslav Pánek) [CZ]

Jaroslav Pánek, Univerzita Pardubice (2017)
Publikace se soustřeďuje na strukturální problémy historiografie právě uplynulého čtvrtstoletí. První oddíl je věnován...

Publikace se soustřeďuje na strukturální problémy historiografie právě uplynulého čtvrtstoletí. První oddíl je věnován budování organizačních základů oboru po roce 1989 se zaměřením na změněné prostředí univerzit, nově... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,08€
17,74€

La France et l'Europe centrale

Jiří Hnilica, Univerzita Pardubice (2018)
La construction des sa voirs réciproques a travers l’enseignement

Ce volume sur La France et l’Europe centrale. La construction des savoirs réciproques a travers l’enseignement envisage de reorienter un regard pour la plupart du temps centré sur l’Europe occidentale et les institutions... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,79€
14,68€

James Joyce: Na sever od budoucna (Michal Kleprlík)

Estetika je etika. Samo originální oslovení skutečnosti nestačí; aby mohlo být umělecké ztvárnění vpravdě plnohodnotné, musí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,08€
7,51€

Jan Ámos Komenský a východní Čechy 1623-1628

Kniha poskytuje ucelený přehled o působení Jana Amosa Komenského na různých místech východních Čech v letech 1622 – 1628, kterého nepředstavuje jako pasivního a smířeného čekatele na ortel vyhoštění z vlasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,87€
19,41€

Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách

Po vytvoření typologického modelu pozdně středověkého vesnického domu Jiřím Škabradou následovalo v posledních desetiletích objevování značného počtu mimořádně starých vesnických domů, které prohloubilo naše poznávání tzv. lidové architektury o téměř... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,01€
36,28€

Gender History (Tomáš Jiránek)

Tomáš Jiránek, Univerzita Pardubice (2017)
to přece není nic pro feministky

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., patří mezi několik nejvýznamnějších českých historiků počátku 21. století. Je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,90€
24,09€

Rusko a Evropa 2013 (Pavla Štorková) [CZ]

Pavla Štorková, Univerzita Pardubice (2015)
k 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa

V roce 2013 to bylo 100 let, kdy v německé Jeně v roce 1913 vyšla dvoudílná práce profesora pražské Univerzity Karlovy T. G.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,05€
17,50€

Život se vzpomínkou na holokaust (Kateřina Horáčková) [CZ]

Kateřina Horáčková, Univerzita Pardubice (2016)
Čtivá kniha Kateřiny Horáčkové a jejích spoluautorů je cenným zdrojem informací nejen pro studenty středních a vysokých...

Čtivá kniha Kateřiny Horáčkové a jejích spoluautorů je cenným zdrojem informací nejen pro studenty středních a vysokých škol, ale i pro mladší generace lidí, kterým je období holocaustu někdy zcela chybně vysvětlováno. Úvodní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,21€
12,29€

Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století (Hana Stok

Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,67€
26,66€

Josef Bartoloměj Procházka: z Chrudimi do Guatemaly (Martina Borovičková)

Josef Bartoloměj Procházka, bratr známého hudebního publicisty a skladatele Ludevíta Procházky, si začal psát deník jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,07€
14,95€

Interní komunikace v teorii a praxi (Jana Holá)

Odborná publikace Interní komunikace v teorii a praxi přináší čtenáři ucelený pohled na problematiku interní komunikace.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,18€
20,63€

Poezie slovinského expresionismu (Aleš Kozár) [CZ]

Aleš Kozár, Univerzita Pardubice (2015)
Monografie interpretuje klíčové básnické texty slovinského expresionismu a pokouší se charakterizovat jeho jednotlivé podoby...

Monografie interpretuje klíčové básnické texty slovinského expresionismu a pokouší se charakterizovat jeho jednotlivé podoby a fáze. Zabývá se rovněž vývojem interpretace tohoto literárně historického období ve slovinské literární vědě a upozorňuje na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,33€
15,19€

Světci a světice v životě egyptských Koptů

Viola Pargačová, Univerzita Pardubice (2019)
Proces formování identity příslušníků Koptské orthodoxní církve prismatem hagiografií

Publikace předkládá historický nástin vývoje Koptské ortodoxní církve v Egyptě od 18. století po současnost. Těžištěm práce je analýza středověkých a moderních svatopisů jako základních stavebních kamenů moderní identity egyptských křesťanů. Textová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,91€
26,89€

Smrtí ke svobodě

Pavel Mertelík, Univerzita Pardubice (2019)
Východem Čech za pomníky světové války a architekturou 1. republiky

Uplynulo sto let od konce 1. světové války a založení Československé republiky, jejíž existence trvala pouhých dvacet let. Ve městech a především po venkovské krajině východních Čech je na ni rozptýlena řada památek z oblasti hmotné kultury, které stojí z Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,40€
18,97€

Krajiny prostřených i prázdných stolů II.

Dvoudílná kolektivní monografie Krajiny prostřených i prázdných stolů se v široké metodologické škále věnuje proměnám evropské gastronomie od středověku po naši současnost. Její první část přiblížila různá pojetí jídla a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
14,42€

Barvy černobílého světa

Antonín K. K. Kudláč, Univerzita Pardubice (2017)
Studie o vybraných žánrech současné české populární literatury

Literárněvědná monografie A. K. K. Kudláče zkoumá vybraný segment současné české populární literatury, konkrétně tzv. populární fantastiku (science fiction, fantasy, horor) a komparativně též detektivní prózu, z hlediska teorie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,05€
13,07€

Cesta lesem: Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie (Tomáš Bou

Kniha Cesta lesem je pokusem o sblížení dvou odlišných přístupů k psaní v rámci sociální a kulturní antropologie. Nahlíží na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,78€
15,61€

Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských

Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,30€
18,88€