📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Technická univerzita vo Zvolene

Našli sme 50 titulov

Ekológia pôdnych organizmov pôdne živočíchy

Učebnica pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,50€
12,87€

Biometria

Učebnica poskytuje poznatky o predmete a úlohách biometrického skúmania, základov teórie pravdepodobnosti, výberových plánoch a postupoch, testovaní štatistických hypotéz, analýz rozptylu atď... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,00€
20,46€

Ekológia populácií

Učebnica pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,20€
10,13€

Pestovanie lesa

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,00€
25,73€

Ekonómia lesníctva

Učebnica obsahuje základné poznatky o ekonomickom význame lesa ako jedného z hospodársky najvýznamnejších obnoviteľných prírodných zdrojov Slovenska, tiež o nástrojoch ekonomickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,50€
7,89€

Dendrometria

Autor učebnice sa zaoberá problematikou dendrometrie, oboznamuje s dendrometrickými pomôckami a prístrojmi, prináša poznatky o tom ako určovať objem jednotlivých stromov, ich častí, ako zisťovať zásoby a štruktúry lesných porastov.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
17,43€

Globálne zmeny klímy a lesné ekosystémy

Učebnica poskytuje poznatky so snahou podať pokiaľ možno ucelený obraz reálneho stavu vedeckého riešenia uvedených problémov v oblasti lesníctva na Slovensku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,80€
23,90€

Využitie bioplynu

Plyny sprevádzajú človeka v priebehu histórie jeho bytia na našej planéte od staroveku až po dnešok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
52,88€
49,18€

Fyzika pre drevárstvo

Učebnica poskytuje základné informácie z fyziky, kinematiky hmotného bodu, dynamiky hmotného bodu a sústavy hmotných bodov, mechaniky tuhého telesa, mechaniky tekutín, modelov štruktúr látok rôzných skupenstiev... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
39,20€
32,54€

Rekuperačné lanové zariadenia

Vysokoškolská učebnica poskytuje poznatky o nových prístupoch ku stavbe strojov zariadení RELAZ, ktorých technické riešenie je založené na použití výkonového akumulátora energie, výhody nového prístupu sa prejavujú predovšetkým ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
26,00€
21,58€

Environmentálne vplyvy výrob I. časť

Učebnica pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
50,00€
41,50€

Aplikovaná fyzika v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti

Učebnica pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
20,75€

Drevostavba požiar

Učebnica je určená drevostavbárom a študentom protipožiarnej ochrany, ponúka poznatky o požiarne bezpečných drevostavbách atď... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,90€
26,48€

Technické vybavenie nábytku

Skriptum poskytuje poznatky o spájacích prostriedkoch a prostriedkoch na podopretie a pripevnenie políc, o polohovacích, rozkladacích a skladacích mechanizmoch a komponentoch, úložných, organizačných a čalúnených prostriedkoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,00€
19,92€

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Učebnica poskytuje informácie z odborných znalostí v oblasti Ekonomiky podniku a Manažmentu podniku náklady, kalkulácie rozpočtov, podnikové financie, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov atď... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
48,80€
40,50€

Delenie a obrábanie dreva

Učebnica pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
39,90€
33,12€

Materiály v protipožiarnej ochrane

Učebnica je súhrnom základných poznatkov o surovinových zdrojoch, stručných princípoch technologických výrobných postupov a vlastnostiach výbraných skupín materiálov ako je kamenivo, maltoviny, kaučuk, kožu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
26,00€
21,58€

Technológia výroby nábytku

Učebnica dáva prvotné informácie o transformácii základných materiálov na výrobok nábytok, ktoré spočívajú v charakterizovaní procesov, v objasnení ich podstaty, princípov a miesta v technologickom reťazci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,80€
15,60€

Rizikové faktory pracovného prostredia

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
57,60€
47,81€

Chémia životného prostredia

Učebnica poskytuje poznatky na riešenie dôležitých otázok spojených s environmentálnou chémiou, oboznamuje s najnovšími legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa chemickej bezpečnosti, metódami separácie látok a zmesí, zo základov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,00€
29,76€