Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Našli sme 26 titulov

Ochrana kritické infrastruktury

Publikace přináší autorům dostupné informace z oblasti ochrany životně důležité infrastruktury. Jsou zde prezentovány všeobecné informace o vývoji a současném stavu v předmětné oblasti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Publikace obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,15€
6,65€

Základy požární ochrany

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,39€
9,66€

Metody rizikového inženýrství (Dana Procházková)

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,95€
8,32€

Rizika podzemních staveb (Karel Klouda)

Tato publikace se věnuje oblasti, která získává na prioritě a to podzemním stavbám. Popisuje zásady navrhování a projekci... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,65€
8,04€

Požární inženýrství - aktivní prvky požární ochrany

Využití metod požárního inženýrství je motivováno potřebou flexibilnějších způsobů projektování staveb a nutností umožnit méně nákladná řešení, zejména v případě rozsáhlých nebo jinak rizikových objektů, aniž by došlo k Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,92€
5,51€

Mapování rizik

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
9,21€

Technické prostředky požární ochrany (Michal Kratochvíl, Václav Kratochvíl)

Publikace má za cíl představit přehled v současné době používaných technických prostředků u jednotek PO včetně základních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,49€
10,69€

Sprinklerová zařízení (Pavel Rybář)

Publikace má za účel vysvětlit principy moderní sprinklerové ochrany jako nejúčinnějšího opatření v ochraně majetku a osob.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,37€
5,92€

Požární inženýrství dynamika požáru (Petr Kučera a kolektív)

Edice SPBI Spektrum 65. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,28€
6,77€

Integrovaný záchranný systém

Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém (dále jen "IZS"). Základním právním předpisem pro IZS je nyní zákon č. 239/ 2000 SB., o integrovaném... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,15€
6,65€

Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru (Vasil Silvestr Pekar

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,79€
9,10€

Bezpečnost lidského systému (Dana Procházková)

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,49€
6,04€

Evakuace osob (Libor Folwarczny, Jiří Pokorný)

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Názorem, že parciální... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,63€

Požární větrání (Jiří Pokorný, Stanislav Toman)

Publikace popisuje úvodem členění únikových cest, typy chráněných únikových cest a požadavky na jejich provedení. Následně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,92€
5,51€

Hasicí pěny (Andrzej Mizerski a kolektív)

Publikace podává komplexní informaci o v současné době dostupných pěnidlech, jejich vlastnostech a metodách jejich zkoušení.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,74€
7,20€

Reakce stavebních výrobků na oheň (Miroslava Netopilová, Danica Kačíková, Anton

Publikace reaguje na mezinárodní harmonizaci soustavy technických specifikací stavebních výrobků v oblasti reakce na oheň a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,83€
6,35€

Katalog grafických značek pro ochranu obyvatestva, inte... (Karolína Chmelíková)

Karolína Chmelíková, Vilém Adamec, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2014)
Monografie je věnována problematice zpracovávání grafických části vybraných bezpečnostních dokumentů. Obsahově jsou v textu...

Monografie je věnována problematice zpracovávání grafických části vybraných bezpečnostních dokumentů. Obsahově jsou v textu zařazeny aktuální poznatky o stavu dokumentačních činností s využitím grafiky v rámci záchranářství a krizového řízení v ČR... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,00€
5,40€

Strategie územního plánování v technické infrastruktuře (doc. Ing. Kročová)

Šárka Kročová, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2013)
Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá strategií územního plánování na úseku strategické infrastruktury státu. V...

Monografie se v jednotlivých kapitolách zabývá strategií územního plánování na úseku strategické infrastruktury státu. V základním rozsahu popisuje způsob hodnocení rizika území, plánování obnovy po vzniku mimořádné události a způsoby ochrany... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,19€
7,62€

Mimořádná zatížení staveb (Miroslav Mynarz)

Miroslav Mynarz, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2015)
Edice SPBI Spektrum 92. Tato kniha přichází s komplexním popisem mimořádných zatížení, která se mohou vyskytnout v...

Tato kniha přichází s komplexním popisem mimořádných zatížení, která se mohou vyskytnout v průběhu životnosti jednotlivých staveb. V knize je prezentován přehled používaných výpočetních postupů, které umožňují přesněji stanovit zatížení stavebních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,11€
5,68€

Krizové štáby veřejné správy

Monografie přibližuje některé z problémů, které jsou spojeny s fungováním krizových štábů veřejné správy. Obsahově jsou v textu zařazeny aktuální poznatky o fungování krizových štábů v obecné rovině. Zvláštní část... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,92€
5,51€