Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Našli sme 60 titulov

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (Ivana Bartlová)

Anotácia: Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,49€
4,18€

Ochrana kritické infrastruktury

Publikace přináší autorům dostupné informace z oblasti ochrany životně důležité infrastruktury. Jsou zde prezentovány všeobecné informace o vývoji a současném stavu v předmětné oblasti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Publikace obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,15€
6,65€

Základy požární ochrany

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,39€
9,66€

Rizika podzemních staveb (Karel Klouda)

Tato publikace se věnuje oblasti, která získává na prioritě a to podzemním stavbám. Popisuje zásady navrhování a projekci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,65€
8,04€

Metody rizikového inženýrství (Dana Procházková)

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,95€
8,32€

Základy matematického modelování požáru (Petr Kučera, Zdeňka Pezdová)

Rozvoj výpočetní techniky a modelů zaměřených na simulaci požárů uvnitř objektu nám v současné době dovoluje využívat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,83€
6,35€

Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní nebo jinou pohromou

Základním nástrojem pro vytvoření bezpečného lidského systému je budování integrální bezpečnosti, tj. bezpečnosti, která dbá na všechny důležité aspekty tohoto systému a která zajišťuje bezpečí a udržitelný rozvoj tohoto systému. Předložená publikace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,45€
9,72€

Požární inženýrství dynamika požáru (Petr Kučera a kolektív)

Edice SPBI Spektrum 65. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,28€
6,77€

Technické prostředky požární ochrany (Michal Kratochvíl, Václav Kratochvíl)

Publikace má za cíl představit přehled v současné době používaných technických prostředků u jednotek PO včetně základních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,49€
10,69€

Sprinklerová zařízení (Pavel Rybář)

Publikace má za účel vysvětlit principy moderní sprinklerové ochrany jako nejúčinnějšího opatření v ochraně majetku a osob.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,37€
5,92€

Mapování rizik

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,90€
9,21€

Bezpečnostní plánování (Michail Šenovský, Vilém Adamec, Michal Vaněk)

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,70€
4,37€

Bezpečnost lidského systému (Dana Procházková)

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,49€
6,04€

Integrovaný záchranný systém

Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém (dále jen "IZS"). Základním právním předpisem pro IZS je nyní zákon č. 239/ 2000 SB., o integrovaném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,15€
6,65€

Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru (Vasil Silvestr Pekar

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,79€
9,10€

Hasiace látky a jejich technológie

Cieľom predloženej publikácie je oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou hasiacich látok, ktorých poznanie a správna voľba môže značne prispieť k záchrane ľudských životov a spoločenských hodnôt. Nemalý význam má i možnosť Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,94€
4,59€

Záchrana osob na zamrzlých hladinách (Hynek Černý)

Publikace přináší pohled na problematiku záchrany osob probořených v ledu a využitím ochranných obleků pro práci ve vodě a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,87€
3,60€

Hasicí pěny (Andrzej Mizerski a kolektív)

Publikace podává komplexní informaci o v současné době dostupných pěnidlech, jejich vlastnostech a metodách jejich zkoušení.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,74€
7,20€

Evakuace osob (Libor Folwarczny, Jiří Pokorný)

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Názorem, že parciální... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,63€

Požární větrání (Jiří Pokorný, Stanislav Toman)

Publikace popisuje úvodem členění únikových cest, typy chráněných únikových cest a požadavky na jejich provedení. Následně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
5,92€
5,51€