📚 Horúce knižné zľavy

Prešovská univerzita

Našli sme 10 titulov

Pavol Peter Gojdič OSBM

Peter Šturák, Prešovská univerzita (2013)
Obsah: I. Spoločensko-náboženská situácia po vzniku československej republiky v roku 1918 a jej vplyv na život a dianie...

Obsah: I. Spoločensko-náboženská situácia po vzniku československej republiky v roku 1918 a jej vplyv na život a dianie cirkvi II. Peter Gojdič III. Na biskupskom stolci IV. Obdobie 1945-1960 (Golgota gréckokatolíckej cirkvi) V. Biskup-mučeník... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,10€
11,25€

Úvod do filozofie

Úvod do filozofie

V priebehu svojich dejín sa filozofia formovala a zaoberala množstvom otázok a problémov, na ktoré sa pokúšala hľadať odpovede a riešenia. Ako cesta hľadania pravdy a zmyslu sa stala neodmysliteľnou súčasťou ľudských dejín, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,85€

Poznámky k výchovnému rozmeru filozofie

Poznámky k výchovnému rozmeru filozofie

Ak sa na začiatku nášho uvažovania vrátime k stavu, keď sa človek nemusí ponáhľať a ničoho sa nemusí báť, v situácii v ktorej má človek čas a pohodu na to aby premýšľal, dostaneme možnosť „zažiť“ filozofovanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€

Teórie pravdy

Teórie pravdy

V predloženej publikácii, zameranej na odvekú filozofickú problematiku, sa pokúsime predovšetkým načrtnúť posun od moderného chápania pravdy k dnešnej, postmodernej filozofii a zároveň poukázať na možnosti a podmienky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,70€

Malý grécko-slovenský slovník

Malý grécko-slovenský slovník

Malý grécko - slovenský slovník je prvým slovníkom tohto druhu. Poskytuje základné slová z rôznych oblastí všetkým, ktorí majú záujem o grécky jazyk, teológiu, kultúru, históriu a filozofiu od antického Grécka až po súčasnosť. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,27€

Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí

Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí

Martin Javor, Prešovská univerzita (2009)
Slobodomurárske hnutie predstavuje jeden z najzaujímavejších fenoménov novovekých európskych a svetových dejín. Svojou...

Slobodomurárske hnutie predstavuje jeden z najzaujímavejších fenoménov novovekých európskych a svetových dejín. Svojou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Vybrané kapitoly z úvodu do filozofie

Vybrané kapitoly z úvodu do filozofie

Filozofia sa neraz chápe iba ako záležitosť filozofov na univerzitách, ako veda, ktorú je možné študovať, ale ktorá sa nedotýka bežných ľudí. V skutočnosti je filozofia bližšia každému človeku viac ako si myslí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€

Základy sociológie

Základy sociológie

Sociológia sa všeobecne definuje ako veda o spoločnosti. Túto neurčitú a nedostatočne konkrétnu definíciu sociológovia rôznym spôsobom upresňujú, a tak svoju vedu vymedzujú ako vedu o sociálnom správaní, o vzájomnom pôsobení ľudí, o sociálnych skupinách.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,92€

Rodinná výchova

Rodinná výchova

Každá rodina je silným výchovným činiteľom. Ako zdroj nového ľudského života je normálnym a najlepším prostredím, v ktorom saľudská osoba môže zdravo rozvíjať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,42€

Úvod do dejín filozofie pre študentov teológie - starovek

Úvod do dejín filozofie pre študentov teológie - starovek

Termín filozofia je všeobecne zaužívaný a natoľko rozšírený v kultúrnych jazykoch, že vari ani niet človeka, ktorý by neprišiel do styku s týmto slovom alebo s tým, čo sa ním označuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,42€