Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Orbis Pictus Istropolitana

Našli sme 745 titulov

Písanie a slohová výchova v 2. ročníku ZŠ

Písanie a slohová výchova v 2. ročníku ZŠ

Viera Damboráková, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Pracovný zošit, 2. časť

Spracovanie učiva v písanke zohľadňuje vekové osobitosti žiakov. Jazykové a slohové cvičenia sú v súlade s predpísaným obsahom vzdelávania v 2. ročníku ZŠ a rešpektujú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,40€

Písanie a slohová výchova v 4. ročníku ZŠ

Viera Damboráková-Huliačková, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Pracovný zošit, 1. časť

Písanky Písanie a slohová výchova v 4. ročníku ZŠ – komunikácia písanou rečou sú spracované v súlade s predpísaným obsahom vzdelávania v 4. ročníku ZŠ, pričom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,65€
3,39€

Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl (Skladáme slová a vety)

Eva Tibenská, , Orbis Pictus Istropolitana (0)
Babka k babce, budú kapce, veta k vete, je súvetie (učebnica, I. diel)

Táto séria učebníc pre 5. až 9. ročník ZŠ vznikla v rokoch 1996 až 2006. Pre každý ročník existuje učebnica (2 diely) a cvičebnica (zbierka úloh)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,10€
2,88€

Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Zbierka úloh z matematiky obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov z matematiky na hodinách aj na domácu prípravu; v slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením. Titul napomáha zautomatizovať počtové operácie, pripraviť žiakov na.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,40€
4,09€

Pomocník zo slovenského jazyka 5

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,55€
4,23€

Literatúra I. pre stredné školy

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
9,77€

Písanie v 1. ročníku (komplet 5 písaniek s predtlačou) (Kamila Štefeková a kolek

Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárovéhoa aj čítankovéhoobdobia. Zošity sú farebne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,45€
6,00€

Nový pomocník z matematiky 7 (Iveta Kohanová, Soňa Švecová)

Iveta Kohanová, Soňa Švecová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. časť zošitu pre učiteľa)

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 7 - pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. zošit). Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,36€
5,91€

Nový pomocník z matematiky 8

Iveta Kohanová, Monika Porkertová, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ (1. časť zošitu pre učiteľa)

Obsah 1. zošita: 1. Počtové výkony s celými číslami 2. Obvod a obsah rovnobežníka 3. Výrazy 4. Obvod a obsah trojuholníka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€
6,79€

Nový pomocník z matematiky 6

Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (1. časť zošitu pre učiteľa)

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 6 - pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (1. zošit)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€
6,79€

Nový pomocník z matematiky 5

Iveta Kohanová, Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pre 5. ročník ZŠ (1. časť pracovnej učebnice)

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,80€
4,46€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými zošitmi. Obsahujú správne riešenia alebo možnosti riešení otvorených i uzavretých úloh a pri tvorivých úlohách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,30€
6,79€

Pomocník z literatúry 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Jarmila Krajčovičová)

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,30€
4,93€

Matematika pre každého druháka - Pracovný zošit (Pavol Černek, Vladimír Repáš)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Obľúbená zbierka úloh z matematiky bola inovovaná v dôsledku zmien v cieľoch a obsahu výchovy a vzdelávania v učebnom...

Obľúbená zbierka úloh z matematiky bola inovovaná v dôsledku zmien v cieľoch a obsahu výchovy a vzdelávania v učebnom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,20€
3,91€

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Cvičebnica)

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov gymnázií. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,10€
2,88€

Matematika 1 - Pracovný zošit - 2. diel (Vladimír Repáš, Ingrid Jančiarová)

Vladimír Repáš, Ingrid Jančiarová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Pripravili sme pre Vás nový pracovný zošit z matematiky, ktorý je pokračovaním 1. dielu pracovného zošita. Aj v tejto časti...

Pripravili sme pre Vás nový pracovný zošit z matematiky, ktorý je pokračovaním 1. dielu pracovného zošita. Aj v tejto časti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,58€

Matematika 1 (Zbierka úloh pre stredné školy)

Matematika 1 - Zbierka úloh pre stredné školy je výnimočnou zbierkou nových úloh, ktoré plnohodnotne pokryjú učivo matematiky 1. ročníka všetkých stredných škôl. Študent a učiteľ v nej nájdu nie len klasické „školské úlohy“ ale aj praktické úlohy z bežnéh Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
9,77€

Rozcvičky pre všetky hlavičky z násobilky 4 (autokorektívne karty)

Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti...

Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,10€
4,74€

Pomocník z literatúry 8 pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ Pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník...

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,30€
4,93€

Matematika 3 pre základné školy pracovný zošit, 1. diel

Vladimír Repáš, , Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit s impelemntovanými prvkami učebnice Matematika pre 3. ročník ZŠ, v súlade s platným ŠVP z roku 2015, je...

Pracovný zošit s impelemntovanými prvkami učebnice Matematika pre 3. ročník ZŠ, v súlade s platným ŠVP z roku 2015, je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,65€
5,25€