📚 Horúce knižné zľavy

Národné hudobné centrum

Našli sme 10 titulov

Skladby pre husle, violončelo, fagot, harmónium s klavírnym sprievodom - Súborné dielo

Ak existuje nejaký základný kameň novodobej slovenskej hudobnej kultúry, tak je ním tvorba Jána Levoslava Bellu (1843–1936). Jeho dielo dodnes predstavuje vrcholnú autorskú kvalitu, a to vo všetkých žánroch, v ktorých tvoril... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

Skladby pre klavír - Súborné dielo

Ak existuje nejaký základný kameň novodobej slovenskej hudobnej kultúry, tak je ním tvorba Jána Levoslava Bellu (1843–1936). Jeho dielo dodnes predstavuje vrcholnú autorskú kvalitu, a to vo všetkých žánroch... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Missa in C

Ján Levoslav Bella, Národné hudobné centrum (2017)
Ján Levoslav Bella komponoval svetskú aj cirkevnú hudbu. Z jeho početných omšových kompozícií pre rôzne obsadenie sa mnohé...

Ján Levoslav Bella komponoval svetskú aj cirkevnú hudbu. Z jeho početných omšových kompozícií pre rôzne obsadenie sa mnohé stratili, preto dnes z tejto tvorby poznáme iba niekoľko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
40,00€
37,20€

Súborné dielo I.

Miroslav Filip, Národné hudobné centrum (2012)
Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

Slovenský muzikológ Miroslav Filip (1932-1973) sa vo svojej vedeckej činnosti venoval predovšetkým dvom disciplínam: teórii harmónie a hudobnej akustike. Prvý zväzok Miroslava Filipa sa sústreďuje na práce z oblasti teórie harmónie. Autorovo exaktné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Missa pastoralis

Missa pastoralis D dur Antona Zimmermanna patrila, z celkového počtu jedenástich zatiaľ známych omšových diel, do skupiny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,28€
12,35€

Sinfónia G dur - Pastoritia

Sinfónia G dur Pastoritia Antona Zimmermanna je určená pre dvoje huslí, violu, basový nástroj, dve klaríny, "cuculo obligato", "tubu pastoralis obligato" a tympany. Zachovala sa v dvoch verziách (Kremnica, Keszthely)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,31€
4,94€

Súborné dielo I.

Súborné dielo I.

Miroslav Filip, Národné hudobné centrum (1997)
Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

Prvý zväzok Súborného diela Miroslava Filipa sa sústreďuje na práce z oblasti teórie harmónie. Autorovo exaktné myslenie sa tu snúbi s dôvernou znalosťou hudby klasicizmu, z ktorej vyberá viac ako štyristo príkladov na demonštrovanie svojich úvah... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Ako čítať partitúru

Ako čítať partitúru

Hudobné myslenie, vývoj inštrumentára i možností vokálnej reprodukcie a premeny spôsobu zaznamenávania hudby sú navzájom späté. Z hudobného textu sa dá vyčítať veľa informácií o hudobných obrazoch, o myšlienkových a stavebných súvislostiach, o spôsobe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,32€

Sonáta F dur pre klavír

Alexander Albrecht (1885–1958) patrí k prvým predstaviteľom modernej hudby na Slovensku (do 30-tych rokov tu nenájdeme paralely s jeho tvorbou); až do 40-tych rokov 20. storočia bol v podstate jediným sústavne tvoriacim skladateľom, ktorého tvorba... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,64€
5,25€

Jacques Féréol Mazas - Melodické etudy (husle)

Jacques Féréol Mazas - Melodické etudy (husle)

Melodické etudy op. 36 určené pre husle. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,66€