📚 Horúce knižné zľavy

Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista

Našli sme 63 titulov

Túžba oklamaných

Túžba oklamaných

Svedectvá o nádeji. Narkomani, alkoholici, hippies, mladí, ktorých životy stroskotali a našli nový šťastný život skrze Ježíša Krista. Zaujímavé čítanie pre tých, ktorí hľadajú pomoc, slobodu, zmysel života. Ale nie len pre nich, aj pre kresťanov, ktorí Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,25€

Staň sa aj ty modlitebníkom

Staň sa aj ty modlitebníkom

Táto knižka vedie čitateľa k poznaniu dôležitých oblastí v modlitbe - nepriatelia modlitby, prekážky modlitby, podmienky a záruka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,25€

Slová viery, nádeje a lásky

Slová viery, nádeje a lásky

Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (2012)
na každý deň v mesiaci

Titul obsahujúci tri citáty z Biblie na každý deň v mesiaci. Výber biblických textov charakterizujú prevažne zasľúbenia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,93€

Duchovná hudba

Duchovná hudba

Písmo sväté rozoznáva dva druhy ľudí. Nespasených – telesných, a spasených duchovných ľudí. Hudba má zvláštny vplyv na človeka. Podľa vplyvu ju môžeme tiež... Zobraziť viac


Ježiš sa vráti

Ježiš sa vráti

"Návrat Ježiša Krista“ je prevažujúcou témou Biblie, cieľom dejín spasenia a živou nádejou všetkých veriacich. V jednom zo svojich podobenstiev Ježiš povedal, že... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,40€

Modlitebníkom sa otvárajú dvere

Modlitebníkom sa otvárajú dvere

Premáhajúce a povzbudivé svedectvo o zápasoch a živote Jamesa Frasere - misionára v Číne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,25€

Inak ako by sme si mysleli

Inak ako by sme si mysleli

Friedhelm König, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (2015)
Krátke príbehy na zamyslenie

Naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy zasa sa udalosti vyvinú inak, ako by sme si mysleli. Niekedy sú to radostné inokedy smutné prekvapenia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Pravý vinič

Andrew Murray, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (2015)
úvahy na každý deň mesiaca

31 úžasných úvah na podobenstvo o viniči... Všetky pozemské veci sú len tieňmi nebeskej reality - vyjadrujú v stvorenej, viditeľnej forme neviditeľnú slávu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,28€
3,05€

James A. Stewart - Kristov stredný útočník

James A. Stewart - Kristov stredný útočník

Vilma Lukátsi, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista
Obrázky zo života vášnivého škótskeho futbalistu a evanjelistu

Obrázky zo života vášnivého škótskeho futbalistu, ktorý uveril a stal sa zvestovateľom evanjelia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,61€

Víťaz

Víťaz

Pútavý príbeh z čias Pána Ježiša o Samaritánke a jej rodine, chorej dcére a vyslobodení. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,79€

Na strane víťaza

Na strane víťaza

Životný príbeh misionárky Angličanky v Číne. Pomocou tejto knihy môžeme nazrieť do zápasov viery a zápasov ženskej duše, ktorá sa borí s komplexami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,02€

Boží plán pre výchovu našich detí

Boží plán pre výchovu našich detí

Rady pre rodičov a všetkých, ktorí vychovávajú a vedú mladých... Zobraziť viac


Patricia St. John rozpráva príbeh svojho života

Patricia St. John rozpráva príbeh svojho života

Patricia St. John patrí medzi zriedkavé autorky, ktorých každé dielo má veľký vplyv na čitateľa. Mohli by sme ju nazvať aj poetkou pokánia. Myslím si, že každý kto čítal jej knihy, súhlasí so mnou. Kto ich nečítal, dúfam, že ho jej autobiografia tak... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,61€

Víťaz

Víťaz

Autorka knihy sa pokúsila o to, čo len citlivá, Duchom Božím vedená materinská duša dokáže: odhaliť myšlienky a vysloviť to, čo deti nevyslovili, povedať to, čo sa pravdepodobne stalo, hoci to v Biblii nieje napísané. Táto kniha je odvážnym pokusom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,80€

Božia ruka siaha ďalej

Božia ruka siaha ďalej

Výklad knihy Sudcov, obdobie, ktoré je veľmi podobné dnešnej dobe. Aj pre Knihu sudcov platí: „Všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,68€

Chceme vidieť Ježiša

Chceme vidieť Ježiša

Autor vedie čitateľa, aby sa naučil vo všetkom hľadieť na Pána Ježiša. Kto tak robí spozná čo je usvedčenie z hriechu, premoženie láskou, očistenie, naplnenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,25€

Belko, biely baranček

Belko, biely baranček

Zsóka Farkas, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (2009)
Príbeh pre deti na základe 23. žalmu

Príbeh pre deti na základe 23. žalmu ilustrovaný Évou Gaál... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,40€

Pavlovo evanjelium

Pavlovo evanjelium

Pavlovo evanjelium odhaľuje spasiteľnú zvesť o milosti, stačí ju prijať vierou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,25€

Sýpky Božích zasľúbení

Sýpky Božích zasľúbení

Charles Huddon Spurgeon, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (2015)
úvahy na každý deň roka (vreckové vydanie)

Povzbudzujúce čítanie na každý deň roka od Charlesa Huddona Spurgeona, žijúceho v rokoch 1834-1892, označovaného ako knieža kazateľov.Jeho kázne boli plné praktických... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,75€

Hľadanie súvislostí

Hľadanie súvislostí

Ján Siracký, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista (2008)
Návraty, Čas na zamyslenie

Hľadáme zmysel a plnosť našich dní. Rozdávanie je jedinečné poslanie, zmysel a plnosť. Prinášať radosť pre tých, ktorí sú v smútku, prinášať radosť tým, ktorí žijú v šedivosti dní. ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,47€