📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Našli sme 38 titulov

Mozaika v re-konstrukci

Igor Nosál, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2004)
Formování sociálních identit v současné střední Evropě

Formování sociálních identit v současné střední Evropě. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Transnacionální politické sítě

Ondřej Císař, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2005)
Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací

Kniha zachycuje interakce původně domácích politických aktérů s mezinárodním prostředím a zároveň interakce mezinárodních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Islám ve Spojených státech amerických

Publikace Simony Hlaváčové Islám ve Spojených státech amerických je v českém prostředí ojedinělým dílem mapujícím přítomnost islámu v USA, a to od jejího počátku, který je spojen s transatlantickým obchodem s otroky, až po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,05€
6,56€

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice

Zdeněk Kříž, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2005)
Peripetie transformace vojensko-civilních vztahů po roce 1989

Publikace se zabývá transformací vojensko-civilních vztahů po roce 1989. Pro analýzu vojensko-civilních vztahů je použit západní model civilního řízení a demokratické kontroly armády. Autor se v knize snaží analyzovat, do jaké míry se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Vratký vzlet Fénixe

Vít Dočkal, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2005)
Československá strana lidová 1988-1990

Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988-1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,76€
3,50€

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy

Sborník zachycuje vybrané aspekty propojování domácí a zahraniční politiky v kontextu České republiky. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na relativně širokou škálu nestátních politických aktérů prosazujících zájmy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,46€
7,87€

Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika

Publikace Oldřicha Krpce nabízí základní analýzu procesů a problémů souvisejících s utvářením národních zájmů v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,93€
8,30€

Výkonná moc v ústavním systému České republiky

Publikace je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, konané dne 10. listopadu 2004. Obsahuje celkem sedmnáct příspěvků, zabývajících se postavením prezidenta, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Česko-slovenské vztahy 10 let po rozpadu federace

Peter Kolesár, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2004)
Sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně 5. - 6. 3. 2003

Sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference na téma Česko-slovenské vztahy - deset let po rozdělení federace. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Lidská práva v Evropské unii

Publikace s názvem "Lidská práva v Evropské unii" si v prvé řadě klade za cíl teoreticky popsat, zda a případně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
15,30€

Evropské politické strany po východním rozšíření EU

Evropskému stranickému systému se v posledních letech dostává výraznější pozornosti politologického bádání, jehož součástí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,05€
6,56€

Meno, mesto, vec

Slavomíra Ferenčuhová, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2011)
Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna

Kniha predstavuje urbánne plánovanie z perspektívy sociológie mesta. Snaží sa zistiť, prečo sa mestské plánovanie ako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,01€
9,31€

Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy

Dušan Janák, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2010)
Studie z dějin klasické české sociologie

Co se sociologickými klasiky na prahu nového tisíciletí? Jaká je role a význam prvorepublikového sociologa I. A. Bláhy pro konstituování sociologie v Čechách a v čem leží těžiště jeho koncepce? Je kritika a hodnocení společenských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,28€
14,21€

Evropská otázka ve volebních kampaních

Sborník zachycuje pojetí evropské otázky v okamžiku, který lze přinejmenším pro kandidátské země považovat za zlomový.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,70€
4,37€

Komunální volby v České republice v roce 2002

Komunální politika patří k snad nejvíce opomíjeným tématům politické vědy v českých zemích. Její významný aspekt představují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Konflikt versus konsensus

Vít Hloušek, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2008)
Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006

Předkládaná publikace se zabývá vznikem a vývojem stranického systému v Rakousku. Danou problematiku zachycuje v historické perspektivě od jeho samotného vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Kniha je pokusem o komplexní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,16€
12,24€

USA a znovusjednocení Německa

Přehledná a faktograficky velmi bohatá studie opřená o solidní bázi pramenů i sekundárních zdrojů představuje cenný vklad do studia mezinárodních vztahů na prahu světa po studené válce. Cílem autora bylo analyzovat americkou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,05€
6,56€

Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU

Vznik jednotné evropské měny a budování hospodářské a měnové unie (HMU) je jedním z největších a nejambicióznějších... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,74€

Think-tanky ve visegrádských zemích

…Jako think-tanky se zpravidla označují organizace, které se v západních demokraciích zabývají přenosem a uplatňováním idejí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,76€
3,50€

Úrovně spravedlnosti

Pavel Dufek, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (2011)
Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva

Kniha s názvem "Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva" sleduje dva hlavní cíle: Zaprvé, přiblížit českému čtenáři klíčovou výseč soudobých diskusí o spravedlnosti v nadstátním měřítku, a zadruhé... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€