Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kartprint

Našli sme 5 titulov

Kontrolovanie v manažmente (Juraj Mišún, Ivana Mišúnová Hudáková)

Autori publikácie doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. a doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,00€
13,00€

Oceňovanie podnikov (Martin Vozár) [SK]

Martin Vozár, Jozef Komorník, Kartprint (2012)
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity...

Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,00€
14,88€

Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní (Ľudomír Šlahor) [SK]

Ľudomír Šlahor, Natália Žvachová, Kartprint (2011)
Publikácia doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. - prorektora pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave a...

Publikácia doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. - prorektora pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave a Mgr. Ing. Natálie Žvachovej – pracovníčky Národnej banky Slovenska, poukazuje na problematiku regulácie kapitálovej.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
19,80€
18,41€

Strategické analýzy s podporou strategického myslenia

Zuzana Papulová, Kartprint (2012)
Aktuálne trendy v strategickom manažmente

Snahou tejto publikácie Mgr. Zuzany Papulovej, PhD. je prezentovať rôzne analytické a analytickosyntetické techniky, ktoré v súčasnosti ponúka teória strategického manažmentu, ale zároveň zdôrazniť potrebu uplatnenia kritického pohľadu v súvislosti s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,00€
13,95€

O histórii slovenského papierníckeho priemyslu

O histórii slovenského papierníckeho priemyslu

Eugen Ján Oltus, Kartprint (2013)
Čo rozprávali veteráni

Publikácia Ing. Eugena Jána Oltusa, CSc. a kolektívu autorov – popredných slovenských odborníkov z oblasti papierníckeho priemyslu - sa sústreďuje na informácie o podmienkach vzniku, prevádzky a niekedy i zániku papiernických podnikov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€