📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Našli sme 27 titulov

Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce

Další z řady publikací FHS UK mapujících menšiny ve většinové společnosti se zabývá klíčovými otázkami uchování reprodukce a revitalizace kulturní identity etnických komunit v přijímacích zemích. Kontinuitu lze sledovat ve dvou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,81€
10,05€

Hra, sen, báseň. Tělo, mocné i nemocné

V práci je ve třech základních částech analyzováno a rozvedeno základní téma z úvodu práce – společné otázky nenáhodně a nutně položené v medicíně i ve filosofii a společné zaujetí. První část je teoretickou přípravou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,40€
8,74€

Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu

Blanka Soukupová, Róża Godula Weclawowicz, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2013)
Monografie analyzuje mýty středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Vídeň, Varšava, Krakov) a jednoho českého maloměsta...

Monografie analyzuje mýty středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Vídeň, Varšava, Krakov) a jednoho českého maloměsta (Písek) v období druhé světové války. Tyto mýty srovnává s historickou „realitou“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
8,19€
7,62€

Národy – města – lidé - slavnosti

Kolektivní monografie je jedním z výsledků spolupráce mezi Fakultou humanitních studií a Polskou akademií věd. Obsahuje čtrnáct kapitol akademických pracovníků z České, Polské a Slovenské republiky a doktorandů FHS. Jejím ústředním tématem jsou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,81€
10,05€

Lidé duhového hada a strážci dlouhého šedého mraku

Jana Kulhánková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2010)
Kniha vznikla na základě autorčiných pobytů v komunitách původních obyvatel v Austrálii a na Novém Zélandu. Předkládá její...

Kniha vznikla na základě autorčiných pobytů v komunitách původních obyvatel v Austrálii a na Novém Zélandu. Předkládá její... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,83€
6,35€

Romští hudebníci v 21. století / Romani Musicians in the 21st Century

Zuzana Jurková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2018)
Rozhovory s Olgou Fečovou, Josefem Fečem, Pavlem Dirdou a Janem Duždou

Základem publikace jsou rozsáhlé životopisné rozhovory se čtyřmi osobnostmi, které v posledních dekádách hrály a dnes hrají významnou roli na romské hudební scéně v ČR: s Olgou Fečovou, Josefem Fečem jun., Pavlem Dirdou a Janem Duždou. Kromě toho, že... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,40€
8,74€

Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budou

Kolektivní monografie podává dějiny tzv. reálného socialismu prostřednictvím netradičně pojaté historie vybraných metropolí střední Evropy jak státního, tak národního významu (Praha, Varšava, Bratislava, Krakov, malé české město... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty

Miloš Sládek, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2013)
1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK

Publikace se zabývá etickými aspekty profesionálního chování inspektorů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních. První část obsahuje teoretická východiska vztahující se k dané problematice s rozborem relevantní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,40€
7,80€

Obraz druhého v českém cestopise 19. století

Cestopis představuje specifický typ textu: je to historický egodokument a současně umělecký žánr. V devatenáctém století představovaly cesty těch, kdo se vydávali do zahraničí, nejvýznamnější způsob, jak se seznamovat s jinými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
8,93€
8,30€

Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování

Publikace mapuje otázku významu svátečnosti v životě migrantů v České republice. Řeší problém její úlohy jako faktoru reprodukování výchozí etnické a občanské identity migrantů a současně jako faktoru adaptace na české kulturní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
19,67€

Diverzita etnických menšin

Publikace řeší otázku prostorové koncentrace etnických menšinových komunit v ČR, otázku priorit a strategií příslušníků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,16€
12,24€

Metody výzkumu ve společenských vědách

Učebnice přináší představení základních principů a metod empirického výzkumu ve společenských vědách. Hlavním cílem knihy je poskytnout studentům společenskovědních oborů oporu pro orientaci v širokém poli užívaných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,50€
19,51€

Dotknout se světa/To touch the world

Zuzana Jurková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2013)
Česká hudební alternativa 1968–2013 / Czech musical alternative 1968-2013

Dvojjazyčná – česko-anglická – publikace pojednává základní styly české hudební alternativy: rock + punk; folk; hip hop + reggae; rompop. Každá kapitola obsahuje úvodní cca 10stránkový text a přibližně 15 nejvýznamnějších... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,40€
8,74€

Být ovádem obce

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2010)
Jedná se o žánr "životopisné zpovědi"; text tvoří rozhovory se Zdeňkem Pincem, které s ním vedli Lucie Černá, Jan...

Jedná se o žánr "životopisné zpovědi"; text tvoří rozhovory se Zdeňkem Pincem, které s ním vedli Lucie Černá, Jan... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,38€
5,69€

Dohled a okraj: rozhodovací procesy

Monografie Dohled a okraj: rozhodovací procesy je třetí ucelenou zprávou z terénního výzkumu, který Pražská skupina školní etnografie provádí od roku 2008... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,81€
10,05€

Etnické komunity

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2013)
Další z řady publikací FHS UK mapujících menšiny ve většinové společnosti se zabývá otázkami solidarity - viz úvodní článek...

Další z řady publikací FHS UK mapujících menšiny ve většinové společnosti se zabývá otázkami solidarity - viz úvodní článek Zdeňka Pince na toto téma - a ptá se po základních konfliktech solidarity. Rodová solidarita předpokládá utváření vnitřního pouta.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,81€
10,05€

Etnické komunity v kulturní a sociální různosti

Etnické komunity v kulturní a sociální různosti

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2010)
Sociologická publikace záměrně otevírá prostor pro srovnání společenských dopadů sociální a kulturní diverzity etnických...

Publikace záměrně otevírá prostor pro srovnání společenských dopadů sociální a kulturní diverzity etnických menšin v různých modelech mezietnického soužití a současně prostor pro srovnání variabilních podob kulturní seberealizace etnických menšin... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,47€

Etnické komunity. Romové

Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2014)
Monografie se zabývá pozicí Romů v současném středoevropském prostoru. Propojuje pohled majority na romskou populaci s...

Monografie se zabývá pozicí Romů v současném středoevropském prostoru. Propojuje pohled majority na romskou populaci s pohledem na život Romů ve vyloučených lokalitách. Nahlíží problém z hlediska pozice těchto minoritních komunit v lokálních... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,81€
10,05€

Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého

Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého

Vladimir Penčev, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2013)
Kniha shrnuje výsledky třicetileté práce jednoho z nejvýznamnějších etnologů slovanských národů, zabývajícím se též...

Kniha shrnuje výsledky třicetileté práce jednoho z nejvýznamnějších etnologů slovanských národů, zabývajícím se též slovanskými dějinami, bulharskou folkloristikou a česko-bulharskými vztahy, problematikou identity a jinakosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,96€

Funkce kulturních modelů ve vzdělávání

Funkce kulturních modelů ve vzdělávání

Dana Bittnerová, David Doubek, Markéta Levínská, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (2011)
Monografie autorů-antropologů, hlásících se k Pražské skupině školní etnografie propagující holistický přístup v oblasti...

Monografie autorů-antropologů, hlásících se k Pražské skupině školní etnografie propagující holistický přístup v oblasti vzdělávání, je zaměřena na oblast vzdělávání Romů. Z pozic kognitivní antropologie řeší problém segregace romských žáků... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,10€