💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Belianum

Našli sme 8 titulov

Osobné je politické

Zuzana Kulašiková, Belianum (2013)
Nové paradigmy súčasnej politickej filozofie Revitalizácia politickej filozofie Emotivizmus a politické vzťahy Sloboda...

Z obsahu: Revitalizácia politickej filozofie Emotivizmus a politické vzťahy Sloboda ako individuálna sebarealizácia Moc, mocenské vzťahy a subjektivizácia Vybrané metódy súčasnej politickej filozofie Záverom, alebo štruktúra spoločnosti, či... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,50€
9,77€

Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách

Horské strediská cestovného ruchu sú významnou súčasťou ponuky Slovenska na domácom aj zahraničnom trhu. Cestovný ruch sa v horských strediskách považuje za významný zdroj príjmov, tvorby pracovných miest... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,35€
16,14€

Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie

Ján Koper, Michal Klučiarovský, Belianum (2015)
Centrom záujmu tohto monografického diela je to, čo mnohí na Slovensku ale aj v zahraničí nie úplne korektne zastrešujú...

Centrom záujmu tohto monografického diela je to, čo mnohí na Slovensku ale aj v zahraničí nie úplne korektne zastrešujú pojmom tranzitológia. Snažíme sa nájsť teoretickú a empirickú dimenziu prechodov k demokracii, ktoré sa začali sériou tzv. „nežných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,60€
11,72€

Černá legenda (nejen) o Španělsku.

Belianum (2019)
Úvahy o roli propagandy a manipulace v dějinách i v historiografii

Český odborník na dejiny Španielska prispel do neustále aktualizovanej diskusie o problematike tzv. čiernej legendy, ktorú považuje, a nielen on, za plod mimoriadne úspešnej propagandistickej kampane. Naviac nesleduje len čiernu legendu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,30€
11,44€

Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy

Vladimír Naxera, Belianum (2015)
Hlavným cieľom publikácie je teoretické a typologické vymedzenie konceptu dystópie a následná realizácia komparatívnej...

Hlavným cieľom publikácie je teoretické a typologické vymedzenie konceptu dystópie a následná realizácia komparatívnej analýzy vybraných dystopických románov a filmov, ktorá nám pomôže určiť podobu niektorých politických a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,90€
7,35€

Z dejín normatívnej politickej teórie

Z dejín normatívnej politickej teórie

Peter Kulašik, Belianum (2014)
Od Platóna po Rawlsa Táto publikácia vznikla na základe dlhoročného systematického výskumu dejín politického myslenia, s...

Táto publikácia vznikla na základe dlhoročného systematického výskumu dejín politického myslenia, s cieľom prehĺbenia poznania historických a teoretických východísk politológie, vedeckej disciplíny, ktorá nemá na Slovensku dlhú tradíciu. Obsah knihy je.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€

Latinčina pre študentov práva

Zuzana Mičková, Belianum (2018)
Lingua Latina ad usum iuris studiosorum

V právnej vede dodnes pretrváva osobité postavenie latinského jazyka. Zvláštnosťou právnickej latinčiny je jej prepracovanosť, resp. významová špecifickosť jednotlivých právnych obratov a definícií. Z tohoto dôvodu je bez kombinácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,14€
6,64€

Umění interpretace

Umění interpretace

Miroslav Mikulášek, Belianum (2009)
anatomie literární hermeneutiky: umění hermeneuticko-genologické exegeze (rukověť propedeutického studia literární...

Anatomie literární hermeneutiky: umění hermeneuticko-genologické exegeze (ukověť propedeutického studia literární hermeneutiky). Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,80€