🏆 Zlaté glóbusové filmové dni práve odštartovali!

Žilinská univerzita

Našli sme 32 titulov

Formy a druhy hudobného umenia

Táto príručka hudobných foriem je pokusom zhrnúť základné poznatky o povahe hudobnej formy z hľadiska hudobnej teórie. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,24€
10,68€

Hudba v kultúre európskeho stredoveku 1

Prvý zväzok, hlavný text učebnice, podáva teoretický výklad problematiky v chronologickom slede. Vykladá všeobecné historické, politické, kultúrne udalosti a ich dejinné súvislosti spolu s vývojom rôznych foriem hudobných prejavov. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,03€
13,33€

Podvozky cestných vozidiel

Táto učebnica je spracovaná ako pokračovanie predchádzajúcich dvoch dielov publikácie Prevádzkové charakteristiky vozidiel.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,63€
8,03€

Technológie a služby inteligentnej dopravy

Technológie a služby inteligentnej dopravy

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov úlohy aplikovaného výskumu vedecko-technického projektu č. AV/819/2002 s názvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
20,45€

Grafitické liatiny

Kniha súborne spracúva súčasný stav poznatkov o grafitických liatinách ako významnej skupine materiálov na odliatky, široko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,79€
9,10€

Hudba v kultúre európskeho stredoveku 1 (antológia)

Antológia je druhým zväzkom učebnice Hudba v kultúre európskeho stredoveku 1. Cieľom oboch zväzkov je poskytnúť dostatok informácií pre širší okruh čitateľov hlavne z radov študentov, ktorí sa zaujímajú o najstaršie obdobie európskych dejín. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,27€
15,46€

Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou

Kniha Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou je určená ako učebná pomôcka pre rovnomenný predmet... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,90€
14,79€

Kvantitatívne metódy v logistike

Pri spracovaní látky sme zvolili prístup s dôrazom na tvorbu modelov riešených problémov so snahou vytvoriť takú formuláciu väčšiny problémov, ktorá umožní použiť štandardné metódy operačnej analýzy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
10,73€
9,98€

Bezpečnosť informačných systémov

Bezpečnosť informačných systémov

Tomáš Loveček, Žilinská univerzita (2007)
Bezpečnostné systémy

Táto publikácia je určená predovšetkým študentom študijného programu bezpečnostný manažment, odboru ochrana osôb a majetku.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
19,00€

Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní

Potreba experimentálneho štúdia javov súvisí s rastúcimi nárokmi na kvalitu strojárskej produkcie, ako aj v súvislosti s produktivitou a hospodárnosťou výroby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,20€
15,07€

Konštruovanie II

Vysokoškolská učebnica Konštruovanie II je určená študentom strojníckych fakúlt v základnom a doktorandskom štúdiu,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,95€
26,92€

Konštruovanie 1

Konštruovanie 1

Cieľom procesu konštruovania je vyvinúť výrobok, ktorý musí spĺňať poýiadavky dané pri formulovaní konštrukčnej úlohy a zároveň ho navrhnúť tak, aby bol vyrobiteľný. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,07€

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka

Josef Kříž, Žilinská univerzita (2008)
JAA ATPL výcvik

Publikácia umožňuje čitateľovi získať ucelený pohľad na konštrukciu, princíp práce a prevádzkové vlastnosti piestových aj turbínových lietadlových motorov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,01€

Dopravný prostriedok - Jeho motor

Dopravný prostriedok - Jeho motor

Monograficky spracovaná publikácia je venovaná teoretickým problémom motorov dopravných prostriedkov so zameraním najmä na piestové spaľovacie motory... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,49€

Dopravný prostriedok

Dopravný prostriedok

Učebnica je zameraná na základné problémy teórie dopravných prostriedkov - vozidiel cestných a koľajových, lodí i lietadiel... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,24€

Termovízia a jej využitie v praxi

Termovízia a jej využitie v praxi

Táto kniha je určená pracovníkom výskumu a vývoja, širokej odbornej verejnosti ako aj študentom technických univerzít, ktorí sa zameriavajú na problematiku elektroenergetiky, telekomunikácií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,79€

Algeziológia

Táto publikácia je výsledkom úsilia odborníkov zaujímajúcich sa o problematiku liečby bolesti, je určená lekárom, medikom a ostatným zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o výskume, diagnostike a možnostiach liečby bolesti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,54€
1,46€

Slovensko-ruský slovník pre obchod a podnikanie

Slovensko-ruský slovník pre obchod a podnikanie

Slovník má ambície byť užitočnou pomôckou pri uzatváraní obchodných kontaktov s Ruskom a krajinami, v ktorých je ruština rozšírená. Je určený pre tých, ktorí tento jazyk ovládajú, ale potrebujú pomoc v niektorých zložitejších prípadoch... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,15€

Časti a mechanizmy strojov

Časti a mechanizmy strojov

Vysokoškolská učebnica časti a mechanizmy strojov v príkladoch a úlohách je určená študentom strojníckych fakúlt, študentom príbuzných fakúlt a pre odborných pracovníkov v technickej praxi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,59€