📚 Horúce knižné zľavy

Židovské muzeum v Praze

Našli sme 32 titulov

Židovská menšina za druhé republiky

Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,58€
6,12€

Druhý život českých svitků tóry

Židovské muzeum v Praze (2007)
České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze

Doprovodný katalog k výstavě přibližující osudy svitků Tóry pocházejících z Čech a Moravy, které jsou dnes zapůjčovány k náboženským účelům židovským komunitám po celém světě. Katalog mapuje „druhý život“ těchto svitků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Židé v Čechách 6

Sborník příspěvků z 6. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2016 Židovské muzeum v Praze ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,29€
6,78€

O svitku

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje různé podoby jedné z nejstarších forem knihy, svitku, jak dodnes žije v židovském náboženství a kultuře. Ve výběru z 500 svitků ze sbírek Židovského muzea... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Adolf Kohn

Židovské muzeum v Praze (2007)
Malíř pražského gheta

Malá monografie umělce 1. poloviny 20. století, která obsahuje103 barevných reprodukcí jeho obrázků – olejomaleb. Maloval uličky, náměstí a zákoutí pražského Židovského města ještě před asanací. Jeho dílo je dnes cenným... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,00€
3,72€

Pražské ghetto v obrazech

K výstavě „Pražské ghetto v obrazech“ byl vydán stejnojmenný katalog, který ukazuje zájem předních pražských umělců o motivy pražského Židovského Města od konce 18. do počátku 20. století. Najdeme zde díla Antonína a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,62€

Labyrintem Normalizace

Martin Šmok, Židovské muzeum v Praze (2017)
Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování...

Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvýznamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,52€
6,99€

100 předmětů ze Židovského muzea v Praze

Obrazová publikace vydaná k 100. výročí založení Židovského muzea v Praze představuje 100 nejznámějších předmětů z muzejních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
15,30€

Pražské synagogy

Dana Cabanová, Židovské muzeum v Praze (2006)
Prague Synagogues / Prager Synagogen

Kniha Pražské synagogy si všímá historie i nové podoby sedmi nejvýznamnějších pražských synagog. Přináší podrobný umělecko-historický popis těchto unikátních památkových objektů židovské Prahy doplněný bohatou fotografickou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Židé v Čechách 5

Židovské muzeum v Praze (2015)
Sborník příspěvků ze semináře, který uspořádalo v říjnu 2014 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v...

Sborník příspěvků ze semináře, který uspořádalo v říjnu 2014 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích. Bylo to již páté setkání archivářů, historiků a pracovníků regionálních muzeí, kteří se zabývají dějinami Židů v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,29€
6,78€

Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkový

Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkový

Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Seminář se konal za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,06€

Golem v náboženství, vědě a umění

Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako součást projektu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,47€
4,16€

Jarmila Mařanová

Doprovodný katalog k výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Jarmila Mařanová (nar. 1922) studovala na Uměleckoprůmyslové škole... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze

Pesachový příběh tak, jak ho líčí text hagady, připomíná události, které stály v základu samotné existence Izraele jako svébytného národa, tedy vyvedení z egyptského otroctví Hospodinem, B-hem Abrahama, Izáka a Jákoba... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
3,76€
3,50€

Symboly emancipace

Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina. Katalog stejnojmenné výstavy obsahuje historický úvod věnovaný architektuře těchto památek od klasicismu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,70€
8,09€

Naděje je na další stránce

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna je prvním podrobným zpracováním dějin knihovny Židovského muzea v Praze, jež je nyní plně funkční moderní institucí s reprezentativním fondem nejen bohemikálních judaik a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,70€
4,37€

Židé v Čechách 4

Sborník příspěvků ze semináře konaného 17.a 18. října 2012 v Trutnově. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,29€
6,78€

Boskovická synagoga - průvodce

Obrazový průvodce, který chce veřejnosti přiblížit tuto unikátní památku z roku 1639 a její bohatou malířskou výzdobu. Nástěnné malby ze 17. století, které tu byly během nedávné rekonstrukce odkryty, představují nejstarší a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,00€
3,72€

Motýla jsem tu neviděl

Výběr z 4 600 dětských kreseb a řady básní z Terezína, které jsou ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Předmluva J. Weil, doslov A. Franková. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,88€
5,47€

Židé v Čechách 3

Židovské muzeum v Praze (2012)
Sborník příspěvků ze semináře v Tachově.

Sborník příspěvků ze semináře v Tachově. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,05€
6,56€