📚 Horúce knižné zľavy

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Našli sme 34 titulov

Podzemní univerzita pražských bohemistů.

Karolina von Graevenitz, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2010)
Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu

Práce přibližuje jeden ze svébytných rysů paralelní kultury v "normalizovaném" Československu. Jednalo o tzv. podzemní univerzitu zřízenou na konci 80. let minulého století v oboru bohemistika, kde vyučovali pedagogové vyloučení ze... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
5,64€
5,25€

Zápas o podnikové rady pracujících, 1968–1969

Monografie Karla Kovandy je cenným příspěvkem k dějinám hospodářské reformy v Československu v šedesátých letech 20. století. Zabývá se problematikou podnikové samosprávy, která představovala jednu z nejvíce diskutovaných otázek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,34€
9,62€

Reforma? Revoluce?

Jitka Vondrová, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2013)
Pražské jaro 1968 a Praha

Význam Městského výboru KSČ v Praze během Pražského jara je neoddiskutovatelný – postupně se stal nejlépe organizovaným a nejkoncepčněji působícím radikálně reformně orientovaným organismem uvnitř KSČ. Organismem, který postupně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
13,16€
12,24€

Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů

Miloš Zelenka, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2015)
Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou

Kniha Moudrost starých Čechů s podtitulem Odvěké základy národního odboje, která vyšla roku 1943 v americkém exilu, zaujímá jedinečné místo v tvorbě Romana Jakobsona (1896–1982). Literárněhistorický zájem zde přerůstá v otevřeně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,40€
15,25€

Rudolf Battěk

Deníkové záznamy sociologa, filozofa a politika Rudolfa Battěka (1924–2013) poskytují jedinečný vhled do zákulisí československého opozičního prostředí, které na konci osmdesátých let prodělalo mimořádně dynamický vývoj... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
18,33€
17,05€

Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972)

Autorská monografie Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972) je poctivou materiálovou studií, která je založená především na studiu ústředních, regionálních i stranických archivů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Československu věrni zůstali

Barbora Čermáková, David Weber, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2009)
Životopisné rozhovory s německými antifašisty

Kniha přináší svědectví Němců, kteří se narodili v českých zemích a oni sami nebo jejich rodiny se postavili nacismu.<br>Pohled do takřka zapomenuté kapitoly českých dějin 20. století nabízejí životopisné rozhovory s pamětníky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
16,92€
15,74€

Pražské jaro 1968

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2012)
Občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů

Publikace přináší studie sedmnácti evropských badatelů analyzující historii liberalizace a resuscitace občanské společnosti v Československu během Pražského jara z perspektiv přesahujících čistě národní rámec... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
11,28€
10,49€

Starý pes, nové kousky

Petr Roubal, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2014)
kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury

Stručná studie o procesu odvolávání poslanců Federálního shromáždění a kooptaci nových poslanců na jejich místa na přelomu let 1989 a 1990. Na základě archivních pramenů a rozhovorů s bývalými poslanci studie ukazuje, jak kooptace... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,23€
7,65€

Rámce paměti druhé světové války v českých zemích

Pavel Mücke, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2013)
Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé...

Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé světové války v českých zemích (potažmo v někdejším Československu), vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,76€
10,01€

Československá jaderná a částicová fyzika

Emílie Těšínská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2020)
Mezi SÚJV a CERN. Pamětnická ohlédnutí za českou a slovenskou spoluprací se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna (SJÚV) a Evropskou organizací pro

Kniha je jedinečným příspěvkem k poznání mezioborové a internacionální problematiky dějin vědy na příkladu vývoje jaderné fyziky a je tvořena 35 zcela unikátními pamětnickými ohlédnutími za počátky české a slovenské spolupráce... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
23,03€
21,42€

Šest kapitol o disentu

Monografie je věnována československému disentu v časech komunistického režimu, demokratické revoluce a liberální transformace. Její tematický a obsahový rámec ohraničují mezníky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
14,01€
13,03€

Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii?

Václav Remeš, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2021)
Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu

Dějiny postkomunistické Evropy se díky dostupnosti archivních pramenů a rostoucímu časovému odstupu stávají čím dál tím více předmětem historického bádání, které propojuje poznatky z archivního výzkumu s dřívějšími poznatky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,05€

Barometr nálad, studnice informací

Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2021)
Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989.

Problematika stížností a dopisů občanů politickým a správním orgánům a jejich představitelům v komunistických zemích se v posledních letech dostává do centra pozornosti historiček a historiků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,74€
18,36€

Pamětní místa na komunistický režim v České republice

Obsáhlá kniha dokumentuje a interpretuje vznik, podobu a význam pamětních míst na dobu komunistického režimu. V regionálním uspořádání přináší přehled pamětních míst, jakými jsou sochy, pomníky, pamětní desky a další artefakty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,06€
42,84€

Odsun sovětských vojsk

Autor se zabývá odsunem sovětských vojsk z Československa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,64€
5,25€

Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989

Předkládaná kniha se zabývá zčásti bagatelizovaným fenoménem komunistické výchovy. Záměrem autorů bylo uchopit a popsat „utváření nového socialistického člověka“ jako komplexní program zaměřený na jedince prakticky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,16€
12,24€

Občanská odvaha vstupuje do politiky

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2009)
Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně 1989/1990

Na příkladu hnutí Občanského fóra v Chebu a Nového fóra v Plavně kniha sleduje pozoruhodnou cestu utváření "občanské odvahy": přerod od totalitní společnosti ke společnosti demokratické, roli občanské politiky na formování opozice... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Vyhlížení atomového věku I.

Michaela Šmidrkalová, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2020)
Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století

Kniha mladé badatelky se v jedinečné historické sondě z pomezí dějin vědy, vědní politiky, expertních kultur a dějin společnosti zabývá dobovými představami o jaderné energii a energetice v Československu v padesátých letech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,22€
11,36€

Čínský deník a skupina Listy, jaro 1981

Kniha, která je unikátním ego-dokumentem a historickým pramenem k poznání pro dějiny Československa v éře studené války, se zaměřuje na československo-čínské vztahy po úmrtí Mao Zedonga (1976). Ty se oficiální představitelé... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€