📚 Horúce knižné zľavy

Ústav hudobnej vedy SAV

Našli sme 8 titulov

Rekviem v súčasnej hudbe

Žáner rekviem v druhej polovici 20. storočia zahŕňa tak diela jednoznačne duchovné, ako aj diela, u ktorých je náboženský aspekt veľmi sporný, respektíve okrem názvu tu nenájdeme inú spojitosť s pôvodným účelom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
20,42€
18,99€

Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie

Monografia Hany Urbancovej nadväzuje na prvé syntetizujúce spracovanie dejín slovenskej hudobnej folkloristiky a etnomuzikológie zo začiatku 60. rokov 20. storočia. Na príklade piatich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,03€
13,05€

Tadeáš Salva

Monografia sumarizuje výsledky viacročného výskumu zameraného na zhodnotenie umeleckého prínosu jednej z najoriginálnejších osobností slovenskej hudby 2. polovice 20. storočia. Zohľadňuje viaceré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,70€
28,55€

Popularita ako fenomén hudobného umenia

Iveta Betsa, Ústav hudobnej vedy SAV (2007)
Manipulácia s umelcom v hudobnom priemysle

Popularita vplýva na život a tvorbu všetkých výkonných umelcov. V oblasti artificiálnej hudby a v novom socio-kultúrnom prostredí je problematika popularity veľmi aktuálna... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,72€
8,11€

Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918) / An Anthology of Piano Music in Slovakia (1830–1918)

Monografia typu pramenno-kritickej edície prináša ako výsledok rozsiahleho dlhoročného výskumu v domácich a zahraničných inštitúciách 23 diel klavírnej literatúry od 19 hudobných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
41,23€
38,34€

Hudobné dielo v kontexte autorského práva

Hudobné dielo v kontexte autorského práva

Kým pohľad na hudobné dielo z pozície hudobnej vedy je značne heterogénny, doterajšie právne definície pojmu hudobné dielo sú si veľmi podobné, obsahovo sú však neuspokojivé... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,32€

Slovenská filmová hudba 1896 - 1996

Slovenská filmová hudba 1896 - 1996

Praktiky kinohudby na Slovensku v období nezvukového filmu, prvé filmové hudby súvisiace so vznikom slovenskej národnej kinematografie, estetické súvislosti s hudbou iných žánrov, hodnotiace postrehy k hudbe hraných, dokumentárnych a animovaných filmov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,50€

Hudobná kultúra pod vplyvom médií

Hudobná kultúra pod vplyvom médií

Juraj Lexmann, Ústav hudobnej vedy SAV (2005)
Musicologica Slovaca et Europaea XXII

Elektronické médiá v priebehu 20. storočia úplne zmenili ráz hudobnej kultúry. Tento proces sa na rozhraní storočí ešte urýchlil pod vplyvom digitalizácie médií a s rozvojom informačných techník, a to v oblasti tvorby hudby, jej šírenia i recepcie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,31€