📚 Horúce knižné zľavy

Ústav dějin umění Akademie věd

Našli sme 39 titulov

Epigraphica et Sepulcralia 9

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 25. -27. října 2017. Tyto unikátní pravidelné konference pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,63€
12,68€

Epigraphica et Sepulcralia 7

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Věrnost za věrnost?

Jana Škerlová, Ústav dějin umění Akademie věd (2016)
Kniha na základě důkladného pramenného výzkumu a studia dobového tisku a také domácí i zahraniční literatury přináší nové...

Kniha na základě důkladného pramenného výzkumu a studia dobového tisku a také domácí i zahraniční literatury přináší nové pohledy na mnohé aspekty a také některé aktéry zdánlivě tak dobře známých československo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,68€
12,72€

Hortus inventariorum

Jiří Roháček, Lubomír Slavíček, Ústav dějin umění Akademie věd (2018)
Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Sborník příspěvků ze 4. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění konaného v Praze 6. června 2013 se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem – tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání. Časový záběr je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Libellus Amicorum Beket Bukovinská

Významnou publikací, kterou Ústav dějin umění AV ČR v roce 2013 vydal, je obsáhlý sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,05€
13,07€

František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

I přes rozsáhlé dílo, které po sobě František Schmoranz starší zanechal a zásadní dopad jeho aktivit v oblasti památkové péče na dnešní stav řady objektů, zejména v regionu východních Čech, nebyla dosud jeho osobě věnována... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,85€
12,93€

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice II.

Editovaný rukopis Soupisu památek bývalého litoměřického politického okresu vznikl na začátku 20. století v rámci společného topografického projektu Archeologické komise České akademie věd a umění a Společnosti pro podporu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Karel IV. a Emauzy

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,68€
19,23€

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight

Pavla Machalíková, Tomáš Winter, Ústav dějin umění Akademie věd (2017)
Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění. Velkou pozornost mu věnoval malíř a...

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
17,05€

Umění 4/2018

Z obsahu: Milena Bartlová: „Není možno se vzdát svobody myšlení“. Vincenc Kramář a marxismus 1945–1960, Michal Šroněk: Tovaryšstvo Ježíšovo a město jako prostor řádové reprezentace, Jindřich Toman: The Woman Is... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,65€
4,32€

Od kabaly k Titaniku

Lubomír Konečný, Ústav dějin umění Akademie věd (2014)
Kniha s tajemným názvem "Od kabaly k Titaniku" je souborem deseti studií přesahujících z pohledu dějin umění do...

Kniha s tajemným názvem Od kabaly k Titaniku je souborem deseti studií přesahujících z pohledu dějin umění do sféry širší vizuální kultury. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,81€
5,41€

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století

V posledním desetiletí zřetelně se zhoršující postavení zejména nemovitého kulturního dědictví v české společnosti, zrcadlící se v opakovaně neúspěšných návrzích nového „památkového“ zákona, odhaluje ztrátu či absenci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,75€
10,93€

Osudy konfiskátů

Publikace je primárně zaměřena na provenienční výzkum kulturních statků vyvlastněných německým obyvatelům Československa v bezprostředně poválečném období. Vzhledem k tomu, že toto téma bylo v České republice teprve zcela... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Setkávání

Jan Chlíbec, Ústav dějin umění Akademie věd (2015)
Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,80€
17,48€

Epigraphica Sepulcralia 5

Jiří Roháček, Ústav dějin umění Akademie věd (2015)
Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

V edici Jiřího Roháčka vychází další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Cim 2

Kateřina Kubínová, Ústav dějin umění Akademie věd (2018)
Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
46,53€
43,27€

Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

Taťána Petrasová, Ústav dějin umění Akademie věd (2020)
Neoklasicismus mezi technikou a krásou

Publikace poprvé představuje projekty architekta Pietra Nobileho, vztahující se k působení této významné postavy evropského neoklasicismu v Čechách. Na základě výzkumu architektovy pozůstalosti, uložená v italském Terstu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,86€
16,61€

Sudek a sochy

Josef Sudek (1896–1976), zachytil na fotografiích Prahy jedinečnou atmosféru města a i díky nezaměnitelným fotografickým zátiším se už za svého života stal uznávaným autorem v českém i v mezinárodním kontextu.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
45,12€
41,96€

Tvůrce jako předmět dějin umění

Petr Jindra, Ústav dějin umění Akademie věd (2020)
Pozice autora po jeho "smrti"

Publikace je v pořadí 6. svazkem příspěvků z pravidelných sjezdů historiků a historiček umění, pořádaných pod záštitou Uměleckohistorické společnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Miloš Cvach: Není to socha!

Sochař Miloš Cvach (nar. 1945 ve Víru v okrese Žďár nad Sázavou) patří k umělcům, jejichž tvorba je v českém prostředí známa a reflektována pouze omezeně. Jednou z příčin je to, že v roce 1973 emigroval a usadil se v Paříži, kde žije dodnes. Kniha je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,93€
8,30€