Nový mesiac = nová 📚 akcia

Učebnice pre vysoké školy

Našli sme 845 titulov

Léčebná rehabilitace v geriatrii

Léčebná rehabilitace v geriatrii (e-kniha)

Publikace je určena studentům zdravotnických fakult, biomedicínského inženýrství, fyzioterapeutům i lékařům pro využití v praxi. Podává ucelený mezioborový přehled o možnostech rehabilitace této věkové skupiny pacientů. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,86€

Příručka k morfologii češtiny

Příručka k morfologii češtiny (e-kniha)

Robert Adam, Karolinum (2023)
Výklad a cvičení s řešeními

Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory češtiny. Jejím obsahem je víceméně ucelený popis funkčního ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)

Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) (e-kniha)

Statistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy každého sebevědomého občana. Denně se setkáváme s nejrůznějšími číselnými údaji, bombardují nás výsledky nejrůznějších výzkumů a statistik. Obzvláště důležitá . Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
29,75€

Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii

Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii (e-kniha)

Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Je zaměřena na frazémy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,68€

Jazyková krajina jako kronika komplexity

Jazyková krajina jako kronika komplexity (e-kniha)

Jan Blommaert, Karolinum (2023)
Etnografický pohled na superdiverzifikovanou společnost

Řada míst na světě dnes díky zvýšené fluktuaci osob a rozvoji telekomunikace prochází zásadními proměnami, které výrazně diverzifikují tyto lokality co do přítomnosti různých jazyků a kultur... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Tou cestou domů

Tou cestou domů (e-kniha)

Ivana Noble, Muni Press (2022)
Meditace s obrazy

Ivana Noble v knize uvádí čtenáře do světa biblických příběhů formou vlastních výtvarných děl, které doprovází texty z Písma, ze starověké západní a východní křesťanské tradice, středověké mystiky, z moderní i současné .. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,07€

English for Pharmacy and Medical Bioanalytics

English for Pharmacy and Medical Bioanalytics (e-kniha)

Třetí vydání učebního textu, který je určen studentům Farmaceutické fakulty. Autorky této praktické příručky kladou důraz na procvičení a profesionální zvládnutí anglické farmaceutické terminologie a frazeologie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem

Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem (e-kniha)

Osvojování jazyka a komunikace dítětem s Downovým syndromem bylo na poli české lingvistiky tématem dosud opomíjeným. Autorka s využitím nejnovějších poznatků o osvojování jazyka dětmi s typickým i... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Paměti

Paměti (e-kniha)

Karel Engliš, Muni Press (2022)
Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej

Kniha přináší dosud nepublikované rukopisy pamětí – autobiografii Karla Engliše (1880 Hrabyně – 1961 Hrabyně). Vychází jako 4. svazek ediční řady Masarykovy univerzity „Dílo Karla Engliše“ v edici „Pocta osobnostem“... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,25€

Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783

Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783 (e-kniha)

Kapucínské kostely svou prostou a osobitou architekturou dodnes upozorňují na přítomnost tohoto řeholního řádu v mnoha městech České republiky, od Sokolova přes Prahu až po Fulnek... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,00€

Encyklopedie Církve československé husitské

Encyklopedie Církve československé husitské (e-kniha)

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, i dnes patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,00€

Harmonie soužití

Harmonie soužití (e-kniha)

Jan Ort, Karolinum (2022)
Romové jako místní obyvatelé východního Slovenska

Na rozdíl od jiných antropologických studií zaměřujících se převážně na východoslovenské osady zvolil Jan Ort jako cíl svého terénního výzkumu obec s reputací „bezproblémového soužití“ mezi jazykově... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Christian Gottfried Krause: O hudební poezii

Christian Gottfried Krause: O hudební poezii (e-kniha)

Kateřina Alexandra Šťastná, Muni Press (2023)
Komentovaný překlad

Pojednání "Von der musikalischen Poesie" náleží ke spíše opomíjeným spisům berlínské provenience druhé poloviny 18. století. Je tomu tak i přesto, že toto nejrozsáhlejší dílo Christiana Gottfrieda Krauseho mělo... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,39€

Modely ošetrovateľstva v kocke

Modely ošetrovateľstva v kocke (e-kniha)

Predkladaná publikácia je určená študentom ošetrovateżstva a ich pedagógom, zdravotným sestrám, ale aj všetkým odborným pracovníkom, ktorých zaujíma problematika teórie ošetrovateżstva. Učebný text ponúka nielen základnú... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,28€

Cesta z Ruska

Cesta z Ruska (e-kniha)

Zdeněk Kříž, Muni Press (2023)
Ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky

Ruská agrese proti Ukrajině, která začala 24. února 2022, doposud vyhnala z domova přibližně 7,5 milionu lidí, zapříčinila ztrátu zhruba 200 000 lidských životů a materiální škody, které jdou do stamiliard amerických dolarů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,07€

Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou

Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou (e-kniha)

Kniha se svým tématem zaměřuje na fenomén žákovské chyby, který je úzce spjat se školní výukou a učením. Cílem textu je představit učitelskou práci s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,04€

Krajané v Chorvatsku a jejich jazykové biografie

Krajané v Chorvatsku a jejich jazykové biografie (e-kniha)

Česká menšina žije na území dnešního Chorvatska už více než dvě stě let, přesto je stále vitální a odolává asimilaci. Co ji odlišuje od jiných menšin? Co způsobilo, že ani po tak dlouhé době nedošlo k asimilaci jejích... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Sociální práce v mezioborové perspektivě

Sociální práce v mezioborové perspektivě (e-kniha)

Publikace je souborem příspěvků autorů reprezentujících různé obory a podílejících se na výuce v programu Sociální a pastorační práce na ETF UK... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Za obrysy média. Literatura a medialita

Za obrysy média. Literatura a medialita (e-kniha)

Literatura - tak jako další umění - patří ke skupině toho, co dnes nazveme „tradičními médii“. Přesto mediální uvědomění literatury a jejího zkoumání po staletí zastírala absence a latentní status pojmu média... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník (e-kniha)

Jarmila Kelnarová, , Grada (2015)
2., přepracované a doplněné vydání

Základní učebnice pro zdravotnické asistenty doplněná o nové poznatky a ukázky pomůcek. Úspěšná publikace pokračující 2. vydáním. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€