❄️Veľké knižné upratovanie!

Knihy o elektrotechnike

Našli sme 197 titulov

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie...

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,90€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,25€

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
19,40€
18,04€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Piaté, upravené vydanie učebnice obsahuje základné aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosi Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,25€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
27,49€
25,57€

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

Štěpán Berka, Computer Press (2015)
V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes...

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní systémy). Kniha je unikátní hlavně svou přehledností. Všechna schémata jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,99€
12,08€

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

Štěpán Berka, Computer Press (2022)
Záklaní prvky a obvody

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní systémy). Kniha je unikátní hlavně svou... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 7. 2. 2022
16,49€
14,02€

Dimenzování a jištění elektrických zařízení

Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o. (2019)
Tabulky a příklady

Správně, a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
14,42€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
16,74€

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,10€
13,11€

Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949

, Česká společnost pro jakost (2016)
5. vydání k IATF 16949 2016

Požadavky na implementaci IATF 16949, zde označované jako "Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF", zahrnují kritéria pro uznání certifikačního orgánu, pro proces certifikačního orgánu pro auditování, pro kvalifikaci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,60€
31,25€

...a naslouchali pro Hitlera

Günther W. Gellermann, Naše vojsko (2010)
Tajná říšská záležitost: odposlouchávací centrály Třetí říše. Autor se zaměřil na ty německé instituce, které za použití v...

Tajná říšská záležitost: odposlouchávací centrály Třetí říše. Autor se zaměřil na ty německé instituce, které za použití v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,76€
13,73€

Elektrotechnika I

Elektrotechnika I

Antonín Blahovec, Informatorium (2016)
Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi.

Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,93€

Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
34,00€
31,62€

Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zariadeniach

Miroslav Gutten, EDIS (2011)
Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky...

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,30€
14,23€

Reproduktory a reprosoustavy III

Kamil Toman, Dexon (2019)

Kniha pojednává o stavbě a technologii reproduktorů, jejich parametrech, měření a jejich užití v praxi. Důraz je kladen na vysvětlení základních souvislostí mezi parametry reproduktoru, měřícími metodami, ale také praktickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,25€

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů

Jan Pohludka, IN-EL, spol. s r.o. (2019)
Svazek 110

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jakož i s nebezpečím výbuchu výbušnin patří k nejnáročnějším, ne-li vůbec k nejnáročnější kategorii elektrických zařízení.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,10€
16,83€

Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou

Existuje mnoho prípadov (v priemysle, v doprave, ...), keď prebiehajúci proces (resp. systém, zariadenie, stroj ako súčasť tohto procesu) je zdrojom významných nebezpečenstiev, ktoré môžu mať za následok úraz osôb, škody... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,70€
16,81€

Co je nového v umělé inteligenci

Roman Barták, Nová beseda (2017)
Roboti, drony a různý software se z laboratoří přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řadu úkolů...

Roboti, drony a různý software se z laboratoří přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řadu úkolů lépe než lidé, ale také dělají z lidského hlediska nepředstavitelné chyby. Sebere nám umělá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,28€
10,49€

Optimalizácia prevádzky vodných elektrární

Peter Šulek, STU (2019)

Skripta STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
17,39€