Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Knihy

Našli sme 342 titulov

Klenoty Slovenska

Nádherná obrazová kniha ponúka slovom i obrazom to najkrajšie a najcennejšie, čo Slovensko má. Najvzácnejšie prírodné lokality i historické pamiatky, ktoré by právom mohli byť titulované ako klenoty Slovenska. Čitatelia v nej nájdu unikátne pamiatky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,97€
11,13€

Miskolc 1:15 000

freytag&berndt (2008)
Mapa mesta

Turistainformációk - Irányítószámos utcanévjegyzék Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,99€
8,36€

Matematika 7 - munkafüzet 1

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,90€
3,63€

Egy futballfüggő naplójából (Gazdag József)

„Gazdag Jóska a labdarúgás harmadik dimenzióját nyitotta meg. A focit eddig csak játszani és nézni volt élvezet, az ő futballfüggős írásait viszont olvasni is az." (Simon Attila történész, a Fórum Intézet igazgatója) „Ez a könyv nem csupán a futball.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,00€
11,16€

1000 maďarských slovíček

Zapamatujete si je rychleji a vštípí se vám i mnohem hlouběji do paměti! Ilustrace znázorňují běžné životní situace, které denně prožíváme, obsahují postavy a věci, se kterými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,99€
7,43€

Fizika az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára (Viera

Viera Lapitková, Ľuba Morková, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a...

Učebnica pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
15,75€

Český Krumlov

Lukáš Reitinger, MCU (2016)
průvodce

Průvodce jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice, zařazeném na seznam UNESCO. Výjimečně čitelný středověký urbanismus, renesanční a barokní duch měšťanských domů i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Honismeret a speciális alapiskolák 5. osztálya számára (Silvia Škultétyová; J. Ž

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a...

Učebnica Vlastiveda 5 pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára (Kvetoslava Mojtová) [HU]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o...

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Fizika Munkafüzet a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Viera Lapitková;

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Kémia Munkafüzet a speciális alapiskolák 9. osztálya számára (Leontína Glatzová)

Leontína Glatzová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej...

Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Munkafüzet Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Kvetoslava Mo

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Fizika az alapiskola 6.osztálya és a nyolcozstályos gimnázium 1.osztálya számára

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica fyziky pre školy s vyučovacím jazykom maďarským je rozdelená na dva tematické celky: Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Kémia a négyosztályos gimnázium 2.és a nyolcosztályos gim. 6. osztálya számára (

Kmeťová, Skoršepa, Mäčko, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica chémia pre 2 ročník je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam...

Učebnica chémie pre 2 ročník gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Kémia az alapiskolák 8. évfolyama és a nyolcosztályos gim. 3. évfolyama számára

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných...

Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných prvkov (vodík, kyslík, kovové prvky) a zlúčenín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Čítanie o Slovensku (Drahoslav Machala) [HU]

Drahoslav Machala, , Expol Pedagogika (2008)
Učebnica Čítanie o Slovensku sprostredkúva žiakom poznatky o dôležitých udalostiach z histórie a významných osobnostiach...

Učebnica Čítanie o Slovensku sprostredkúva žiakom poznatky o dôležitých udalostiach z histórie a významných osobnostiach Slovenska, ktoré sa viažu na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,00€
13,95€

Olasz nyelvtani áttekintés

Lingea (2013)

Mindenkinek, aki idegen nyelvet tanul, szüksége van biztos nyelvtani alapokra, a nyelvtani szabályok alapos ismeretére. Ezért most egy teljesen új szerzői nyelvtani összefoglalóval jelentkezünk, mely áttekinthetően dolgozza fel ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,99€
6,50€

Német nyelvtani áttekintés

Lingea (2014)

Egy teljesen új szerzői nyelvtani összefoglaló, melyben minden olyan kérdésre választ talál, ami a tanulás vagy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,99€
6,50€

Üdvözöllek, Uram, Jézus!

Martina Jokelová-Ťuchová, Spolok svätého Vojtecha (2019)
Emlékkönyv az elsö szentáldozásra

Ez a konyvecske emlékkonyv arra a napra, amikor az Úr Jézus elôszor jott el a szívedbe az Eucharisztiában. Jegyezz fel bele minden ezzel kapcsolatos fontos dolgot. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,00€
3,72€

Matematika 5

Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učiva zodpovedá obsahu predpísanému učebnými osnovami.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,50€
16,28€