Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Knihy

Našli sme 5 titulov

Környezetismeret a másodikosok részéré (Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (0)
Munkáltató tankönyv

Munkáltató tankönyv Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,50€
6,98€

Környezetismeret a másodikosok részéré (Prvouka pre druhákov pre školy s VJM)

Rút Dobišová Adame, Aitec (2016)
Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ

*Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí: Človek a príroda Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek a spoloč Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
7,44€

Természetismeret

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
az alapiskola 1. osztálya számára

Nová Prvouka pre 1. ročník základnej školy (Természetismeret az alapiskola 1. osztálya számára) v maďarskej jazykovej mutácii je určená pre základné školy s VJM... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,60€
6,14€

Természetismeret harmadikosoknak (munkáltató tankönyv)

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov s VJM je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,70€
9,02€

Természetismeret 4 (munkáltató tankönyv) (Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková)

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a Prírodaz roku 2015. Koncepčne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,70€
9,02€