Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Knihy

Našli sme 4 titulov

Biológia az alapiskolák 6. és a nyolcosztályos gymnáziumok 1. osztálya számára (

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním...

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,00€
19,53€

Biológia az alapiskolák 5. évfolyama számára (Mária Uhereková) [HU]

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les,...

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,00€
19,53€

Biológia az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. évfolyama sz

Mária Uhereková, Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba...

Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,00€
19,53€

Biológia az alapiskola 7.osztálya és a nyolcosztályos gim. 2.évfolyama számára (

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica nadväzuje na učivo predchádzajúceho ročníka v tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov - žiak sa zoznamuje s...

Učebnica nadväzuje na učivo predchádzajúceho ročníka v tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov – žiak sa zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,00€
19,53€