Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Odborná a náučná

Našli sme 57 titulov

Encyklopedie českých právních dějin V. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Encyklopedie českých právních dějin V. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
67,05€

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,62€

Alternativní způsoby řešení obchodních sporů

Alternativní způsoby řešení obchodních sporů

Ve světě nejčastějším způsobem rozhodování obchodních sporů mimo soudní řízení je řízení rozhodčí. Po krátkém teoretickém vymezení rozhodčího řízení a historickém úvodu se autoři zabývají českou podobou tohoto řízení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,59€

Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU

Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU

Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,60€

Právní nauka pro pracovníky veřejné správy

Právní nauka pro pracovníky veřejné správy

Alespoň minimální znalost základních ustanovení našeho právního řádu je nezbytná k tomu, abychom mohli náležitě využívat svých práv, účinným způsobem je chránili a abychom si byli vědomi svých povinností... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,36€

Základy ústavního práva

Základy ústavního práva

Publikace pojednává o všech základních otázkách z oblasti ústavního práva. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněn vývoj ústavního práva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,83€

České právní dějiny

České právní dějiny

Publikace pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním národních právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,43€

Základy ústavního práva

Základy ústavního práva

Publikace pojednává o základních otázkách z oblasti ústavního práva. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněn vývoj ústavního práva. Poté se čtenáři seznámí s ústavními orgány České republiky a s dalšími ústavněprávními institucemi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,75€

Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech

Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech

Publikace obsahuje soubor třinácti nejvýznamnějších mezinárodních a pro Českou republiku závazných dokumentů, vztahujících se k problematice zdravotnictví... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,41€

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Karel Schelle, Ilona Schelleová, Eurolex Bohemia (2002)
Historie, současnost a perspektivy

Publikace podává přehled o historii, současnosti, perspektivě a vývoji současné praxe rozhodčího řízení v České republice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,33€

Základy ústavního práva

Základy ústavního práva

Publikace pojednává o základních otázkách z oblasti ústavního práva. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněn vývoj ústavního práva. Poté se čtenáři seznámí s ústavními orgány České republiky a s dalšími ústavněprávními institucemi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,53€

Dějiny české veřejné správy

Dějiny české veřejné správy

Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení veřejná správa. Organizace a charakter správní soustavy bývá vždy přesným odrazem politické situace dané vývojové etapy státu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,04€

Dědické právo podle nového občanského zákoníku (Ilona Schelleová; Karel Schelle)

Dědické právo podle nového občanského zákoníku (Ilona Schelleová; Karel Schelle)

Ilona Schelleová, Karel Schelle, Linde (2013)
Cílem publikace o dědickém právu je především seznámit co nejširší veřejnost s novým pojetím dědického práva tak, jak je...

Cílem publikace o dědickém právu je především seznámit co nejširší veřejnost s novým pojetím dědického práva tak, jak je upraveno v novém občanském zákoníku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,97€

Pracovní kodexy

Pracovní kodexy

Soubor pracovních kodexů je čtvrtou sbírkou v řadě komentovaných monotematických pramenů práva a navazuje tak na kodexy občanské a obchodní. Stejně jako občanské a obchodní kodexy sbírka má sloužit pro potřeby jak studentů, tak dalších badatelů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,94€

Encyklopedie českých právních dějin VIII. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Encyklopedie českých právních dějin VIII. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Procesy (do roku 1949)

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
67,05€

Počátky moderního státu a práva České republiky

Počátky moderního státu a práva České republiky

Publikace pojednává o počátcích moderního státu a práva na území České republiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,38€

Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1990

Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1990

Karel Schelle, Eurolex Bohemia (2005)
Druhé rozšířené vydání

Druhé rozšířené vydání publikace <i>Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1990</i> je koncipován zejména jako vysokoškolská učebnice pro studijní obor veřejná správa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,13€