Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Odborná a náučná

Našli sme 45 titulov

Trestní zákoník a trestní řád

Jiří Jelínek, Leges (0)
S poznámkami a judikaturou podle stavu k 1. 11. 2014

Páté aktualizované vydání reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu nejsou vyčerpávajícím komentářem, ale mají přispět k rychlé orientaci v obsahu a smyslu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
65,33€
60,76€

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, Leges (2017)
Obecná část Zvláštní část

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
54,52€
50,70€

Trestní právo procesní - minulost a budoucnost (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Leges (2017)
Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty prof. A. Růžka. Autorský...

Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
27,73€
25,79€

Praktikum z trestního práva

Praktikum z trestního práva

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,45€

Trestní právo procesní

Jiří Jelínek, Leges (2018)
5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
49,35€
45,90€

Základní zásady trestního řízení (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Leges (2016)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá...

Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,45€
15,30€

Zákon o obětech trestných činů (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Leges (2014)
Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika...

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,75€
23,02€

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Jiří Jelínek, Leges (2019)
Problémy a perspektivy

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
32,43€
30,16€

Trestní zákoník a trestní řád [CZ]

Jiří Jelínek, , Leges (2012)
Třetí vydání oblíbeného souboru trestních kodexů zachycuje prvních osm novel trestního zákoníku, další z dlouhé řady novel...

Třetí vydání oblíbeného souboru trestních kodexů zachycuje prvních osm novel trestního zákoníku, další z dlouhé řady novel trestního řádu a novou judikaturu. Po vydání nového trestního kodexu nedochází k žádoucí legislativní stabilitě v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
63,45€
59,01€

Trestní právo hmotné (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Leges (2014)
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech...

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
51,70€
48,08€

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (Jiří Jelínek; Jiří Herczeg) [CZ]

Jiří Jelínek, Jiří Herczeg, Leges (2013)
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud...

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud neznámou formu odpovědnost, a to odpovědnost trestní. Publikace obsahuje komentář jednotlivých ustanovení hmotněprávní i procesní.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
19,67€

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Kolektivní monografie <i>Deset let od přijetí českého trestního zákoníku</i> připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
37,13€
35,00€

O novém trestním zákoníku (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Leges (2009)
Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví...

Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,16€
12,74€

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté

Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,56€
20,98€

Praktikum z trestního práva (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, , Leges (2009)
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných...

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,69€
12,29€

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, Leges (2016)
Obecná část, Zvláštní část

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
54,05€
50,27€

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Jiří Jelínek, Leges (2013)
Bilance a perspektivy

Tato kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu – trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Na uvedené téma se také konala 24. 9. 2013 mezinárodní konference organizovaná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
25,79€

Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Leges (2019)
2. aktualizované a doplněné vydání

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
27,73€

Trestní právo procesní (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, , Leges (2011)
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Druhé...

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
41,83€
40,49€

Praktikum z trestního práva (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Leges (2016)
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných...

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,10€
15,90€