Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Odborná a náučná

Našli sme 57 titulov

Vývoj konkursního práva

Autoři publikace se snaží co nejpodrobnějším způsobem představit vývoj konkursního práva na českém území, a to od nejstarších dob do současnosti. Logicky je však položen důraz na formování moderního konkursního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,23€
7,65€

Únor 1948 a změny v organizaci státního mechanismu (Karel Schelle)

V únoru 1948 došlo ke komunistickému převratu, jenž znamenal na dlouhých čtyřicet let přerušení demokratického vývoje české... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,30€
5,86€

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,80€
18,41€

Praktikum z občanského práva procesního (Ilona Schelleová) [CZ]

Ilona Schelleová, Karel Schelle, jr., Key publishing (2007)
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání...

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,05€
12,14€

Sexuální trestné činy včera a dnes (Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kolektiv)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, , Key publishing (2014)
Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se...

Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se zdokonalováním mezilidské komunikace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,11€
19,63€

Právní dějiny na území Slovenska (Ladislav Vojáček, Karel Schelle)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Key publishing (2007)
Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je...

Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,24€
24,40€

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jana Zárybnická, Karel Schelle, Key publishing (2010)
Historie a současnost

Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,12€
14,06€

Slovenské právní dějiny (Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel) [CZ]

Slovenské právní dějiny (Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel) [CZ]

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Aleš Čeněk (2014)
Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních...

Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,40€

Praktikum z ústavního práva

Publikace obsahuje příslušná ustanovení z československých ústav z r. 1918, 1920, 1948 a 1960, dále ze zákona o československé federaci z r. 1968 a ze současné ústavy ČR o postavení parlamentu, prezidenta, vlády a ústavního soudu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,55€
4,23€

Encyklopedie českých právních dějin II.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
67,05€
62,36€

Dějiny českého soudnictví

Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,59€
25,66€

Občanské zákoníky

Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
51,70€
48,08€

Základy občanského práva

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,61€
14,52€

Základy správního práva a veřejné správy (Ivo Svoboda) [CZ]

Ivo Svoboda, Karel Schelle, Ilona Schelleová, Radim Vičar, Key publishing (2008)
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší...

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,95€
16,69€

Civilní kodexy 1 díl - občanské zákoníky (Karel Schelle)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2010)
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek...

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
24,86€
23,12€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Key publishing (2019)
svazek Soukromé - Správa ústřední

Patnáctý díl Encyklopedie českých právních dějin je věnován zejména dvěma tématickým okruhům. První z nich představuje společnosti, které jsou rozděleny do dvou bloků, a to nejprve na společnosti obchodní, poté na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
67,05€
62,36€

Základy ústavního práva

Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Praktikum z ústavního práva (Vlastislav Man, Karel Schelle) [CZ]

Vlastislav Man, Karel Schelle, Key publishing (2013)
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby...

Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné v jejich praxi. Publikace obsahuje metodické listy, včetně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,35€
9,63€

Encyklopedie českých právních dějin XII.

Karel Schelle, Key publishing (2018)
Sa - Smlouva ná

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
67,05€
62,36€

Dějiny veřejné správy (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Wolters Kluwer ČR (2016)
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také...

Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,67€
31,04€