Odborná a náučná

Našli sme 61884 titulov

Podnikové finance v teorii a praxi (Milan Hrdý; Michaela Krechovská) [CZ]

Podnikové finance v teorii a praxi (Milan Hrdý; Michaela Krechovská) [CZ]

Milan Hrdý, Michaela Krechovská, Wolters Kluwer ČR (2017)
Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s...

Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s přihlédnutím ke specifikům České republiky zejména v oblasti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,25€

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. (Ivana Pilařová) [CZ]

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. (Ivana Pilařová) [CZ]

Ivana Pilařová, Wolters Kluwer ČR (2016)
Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací,...

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,66€

Zákon o obcích Komentář (Martin Kopecký; Petr Průcha; Petr Havlan; Jan Janeček)

Zákon o obcích Komentář (Martin Kopecký; Petr Průcha; Petr Havlan; Jan Janeček)

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Wolters Kluwer ČR (2016)
Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního...

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,25€

Cezhraničná spolupráca v rozvoji cestovného ruchu v Slovenskej republike

Cezhraničná spolupráca v rozvoji cestovného ruchu v Slovenskej republike

Monografia Cezhraničná spolupráca v rozvoji cestovného ruchu v Slovenskej republike prináša zaujímavý pohľad na analýzu vplyvu cezhraničnej spolupráce na rozvoj cestovného ruchu. Autori si za objekt svojho výskumu vybrali prihraničné oblasti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,50€

Kyberkriminalita (Aleš Završnik) [CZ]

Kyberkriminalita (Aleš Završnik) [CZ]

V předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,75€

Judikatúra

Judikatúra

Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,90€

Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike

Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike

Slávka Krásna, Viola Tamášová, Zuzana Geršicová, Wolters Kluwer (2017)
Predmetom monografie je pracovná spokojnosť učiteľov ako špecifickej skupiny pracujúcich. Pracovnú spokojnosť možno zaradiť...

Predmetom monografie je pracovná spokojnosť učiteľov ako špecifickej skupiny pracujúcich. Pracovnú spokojnosť možno zaradiť medzi psychické stavy, úroveň funkčnej zdatnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,70€

Teória práva (Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan)

Teória práva (Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan)

Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan, Wolters Kluwer (2017)
Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a...

Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,10€

Kritika právní odpovědnosti (Václav Janeček)

Kritika právní odpovědnosti (Václav Janeček)

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,27€

Pracovní právo v bodech s příklady (Petr Hůrka) [CZ]

Pracovní právo v bodech s příklady (Petr Hůrka) [CZ]

Wolters Kluwer ČR (2011)
Publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu...

Publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,67€

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy, pracovný zošit

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy, pracovný zošit

Helena Majdúchová, , Wolters Kluwer (2016)
Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie...

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Musíš znát... Občanské právo hmotné (Petra Polišenská) [CZ]

Musíš znát... Občanské právo hmotné (Petra Polišenská) [CZ]

Petra Polišenská, , Wolters Kluwer (2016)
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva hmotného za období od...

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva hmotného za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,01€

Osvobození od DPH (Olga Holubová) [CZ]

Osvobození od DPH (Olga Holubová) [CZ]

Olga Holubová, Wolters Kluwer (2016)
Druhé vydání úspěšné knihy Olgy Holubové je bohatší o několik rozhodnutí SDEU z roku 2015 a hlavně aktualizuje část týkající...

Druhé vydání úspěšné knihy Olgy Holubové je bohatší o několik rozhodnutí SDEU z roku 2015 a hlavně aktualizuje část týkající se osvobození dodání nemovitých věcí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,96€

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu (Jiří Vychopeň) [CZ]

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu (Jiří Vychopeň) [CZ]

Jiří Vychopeň, Wolters Kluwer (2016)
Třetí vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po...

Třetí vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,56€

Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny (Václav Trojan; Irena Trojano

Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny (Václav Trojan; Irena Trojano

Václav Trojan, Irena Trojanová, Monika Puškinová, Wolters Kluwer (2015)
Mezi knížkami o lidech ve škole dosud publikace o zástupcích ředitele citelně chybí. A přitom je to zástupce ředitele, na...

Mezi knížkami o lidech ve škole dosud publikace o zástupcích ředitele citelně chybí. A přitom je to zástupce ředitele, na kterém často spočívá chod školy, jeho tíha a každodenní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,38€

Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí (M. Skála) [CZ]

Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí (M. Skála) [CZ]

Milan Skála, Wolters Kluwer (2015)
Ojedinělá publikace rozebírá do hloubky daňové následky výstavby, převodů, užívání, oprav a technického zhodnocení pozemků a...

Ojedinělá publikace rozebírá do hloubky daňové následky výstavby, převodů, užívání, oprav a technického zhodnocení pozemků a staveb. Úvodní část seznamuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,52€

Ze zkušeností dětského psychologa (Václav Mertin) [CZ]

Ze zkušeností dětského psychologa (Václav Mertin) [CZ]

Václav Mertin, Wolters Kluwer (2015)
Výchova spočívá v neustálém hledání optimální cesty dítěte k dospělosti. Nebývá úplně přímá ani jednoduchá, netroufáme si...

Výchova spočívá v neustálém hledání optimální cesty dítěte k dospělosti. Nebývá úplně přímá ani jednoduchá, netroufáme si odhadnout její výsledek... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,13€

Corporate governance (Klára Hurychová; Daniel Borsík) [CZ]

Corporate governance (Klára Hurychová; Daniel Borsík) [CZ]

Klára Hurychová, Daniel Borsík, Wolters Kluwer (2015)
V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice došlo k řadě významných změn, mimo jiné v oblasti správy a řízení...

V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice došlo k řadě významných změn, mimo jiné v oblasti správy a řízení obchodních korporací. Součástí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,93€

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů [CZ]

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů [CZ]

Eva Janečková, Wolters Kluwer (2014)
Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v...

Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Měla by pomoci zaměstnavatelům... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,20€

Implementace IFRS do malých a středních podniků (Marie Paseková) [CZ]

Implementace IFRS do malých a středních podniků (Marie Paseková) [CZ]

Marie Paseková, Wolters Kluwer (2012)
Publikace Implementace IFRS do malých a středních podniků je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví...

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,85€