Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Obchodné

Našli sme 156 titulov

Praktikum z trestného práva hmotného (Jozef Záhora a kolektív)

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,20€
14,44€

Obchodný zákonník (Mojmír Mamojka) [SK]

Mojmír Mamojka, , Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a...

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
105,00€
100,02€

Trestné právo hmotné II. Osobitná časť (Jaroslav Ivor, Peter Polák)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
33,00€
31,45€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Obchodný zákonník (2. zväzok § 261 - § 775) (Mojmír Mamojka)

Mojmír Mamojka, Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a...

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
70,00€
65,10€

Trestné právo hmotné I (Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora) [SK]

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v...

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
31,70€
29,48€

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku (Naděžda Rozehnal

Naděžda Rozehnalová, Wolters Kluwer (2013)
Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především...

Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především na rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, nespouští však ze zřetele... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,38€
24,11€

Bankové právo záväzkové

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
49,80€
47,31€

Praktikum trestného práva procesného (Lucia Kurilovská)

Lucia Kurilovská, Heuréka (2013)
Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF...

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,00€
10,23€

Trestné právo procesné I (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
26,13€

Obchodné právo (J. Suchoža,J.Husár a kol.)

Obchodné právo (J. Suchoža,J.Husár a kol.)

Jozef Suchoža, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať,...

Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
49,00€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,88€

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (Pavol Kádek) [SK]

Pavol Kádek, Wolters Kluwer (2017)
Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov...

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€
13,59€

Trestní právo Evropské unie (Jana Navrátilová; Tomáš Gřivna; Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jana Navrátilová, Leges (2014)
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního...

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,93€
19,46€

Úpadkové trestné činy v České republice (František Púry) [CZ]

František Púry, C. H. Beck (2015)
Monograficky zpracovaná publikace týkající se problematiky úpadkových trestných činů je první publikací tohoto zaměření na...

Monograficky zpracovaná publikace týkající se problematiky úpadkových trestných činů je první publikací tohoto zaměření na českém trhu. Autor podává podrobný výklad skutkových podstat trestných činů poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,05€
20,51€

Náhrada škody a nemajetkové ujmy v občanskoprávních a o...

Gabriel Achour, Martin Pelikán, Key publishing (2015)
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané...

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,10€
16,83€

Trestní právo hmotné (Vladimír Kratochvíl) [CZ]

Trestní právo hmotné (Vladimír Kratochvíl) [CZ]

Vladimír Kratochvíl, C. H. Beck (0)
Druhé vydání : * Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpovídá právnímu stavu k 1. dubnu 2012...

Druhé vydání publikace navazuje na jedno z prvních učebnicových zpracování materie obecné části trestního práva hmotného obsažené v novém trestním zákoníku, aktuálně pak i na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
54,45€

Základy obchodného práva pre ekonómov (Mária Veterníková, Dušan Holub, Marián Kr

Obchodné právo je dôležitou súčasťou právneho poriadku každého ekonomicky vyspelého štátu s trhovou ekonomikou, ktorá je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,50€
13,78€

Právo mezinárodního obchodu

Publikace představuje zpracování problematiky právní úpravy vztahů vznikajících při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci. Jde o odvětví, které se neustále vyvíjí. Tato učebnice vychází z aktuální právní úpravy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,46€
18,10€

Trestné právo hmotné (Ingrid Mencerová, Lýdia Tobiášová, Yvetta Turayová a kolek

Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€