🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Obchodné

Našli sme 159 titulov

Trestné právo hmotné II.

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,00€
31,45€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Obchodní korporace. Obecná část

, C. H. Beck (2016)
Aktualizované vydání knihy Zákon o daních z příjmů, jež vyšla v Nakladatelství C. H. Beck v roce 2012. Jedná se o rozsáhlý...

Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014. Je založena na obdobných principech, kterými jsou jednoduchost a jasnost výkladu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,51€
14,42€

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, Leges (2017)
Obecná část Zvláštní část

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
54,52€
50,70€

Trestní právo procesní

Pavel Šámal, Jan Musil, Josef Kuchta, C. H. Beck (2013)
Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu....

Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Čtvrté vydání: * Zohledňuje změny týkající se vazeb - zejména nové úpravy vazebního zasedání * Pojednává o sjednávání dohody o vině... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
74,73€
72,35€

Sbírka příkladů z obchodního práva

Stanislava Černá, , Wolters Kluwer (2011)
Předkládané druhé vydání učebnice obsahuje přes 250 příkladů z oboru obchodního práva, jež jsou rozděleny do dvou částí -...

Předkládané druhé vydání učebnice obsahuje přes 250 příkladů z oboru obchodního práva, jež jsou rozděleny do dvou částí -... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,46€
8,04€

Trestní právo hmotné

Marek Fryšták, , Key publishing (2009)
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho...

Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,10€
13,11€

Základy obchodního práva

Publikace je zejména určena pro posluchače vysokých škol ekonomického zaměření. Jak již napovídá název publikace, jedná se o základní informace z právního oboru „obchodní právo“... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,65€
11,76€

Trestní právo hmotné

Marek Fryšták, , Key publishing (2014)
Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho...

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,49€
12,55€

Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

Zdeněk Nový, C. H. Beck (2012)
Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to specificky v kontextu smluvního práva...

Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to specificky v kontextu smluvního práva v mezinárodním obchodu. Jejím obecným cílem je zdůraznit význam tohoto principu pro fungování smluvních vztahů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,33€
17,05€

Obchodní právo

Petra Polišenská, Marie Hrabalová, Alžbeta Perejdová, Wolters Kluwer ČR (2016)
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury obchodního práva za období let 2009 až...

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury obchodního práva za období let 2009 až 2015. Jednotlivé judikáty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,78€
8,34€

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy

Jozef Suchoža, , Eurounion (2016)
Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní,...

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
49,00€
45,57€

Obchodný zákonník - Veľký komentár

Mojmír Mamojka, Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a...

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
70,00€
65,10€

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Pavel Lacko, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie V súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieV súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť právne problémy s tým spojené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
9,41€

Trestné právo v zdravotníctve

Od prvého vydania publikácie s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ v roku 2015 došlo v trestnoprávnej a zdravotníckej legislatíve k niekoľkým novelizáciám či dokonca k prijatiu nových právnych predpisov. Trestný zákon bol od prv? Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,35€
18,93€

Trestní právo hmotné

Vladimír Kratochvíl, C. H. Beck
Druhé vydání : * Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpovídá právnímu stavu k 1. dubnu 2012...

Druhé vydání publikace navazuje na jedno z prvních učebnicových zpracování materie obecné části trestního práva hmotného obsažené v novém trestním zákoníku, aktuálně pak i na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
54,45€
51,73€

Bankové právo záväzkové

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
49,80€
47,31€

Obchodní právo

Obchodní právo

Obchodní právo je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Nová úprava... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
33,75€

Obchodní korporace

Ivan Chalupa, David Reiterman, C. H. Beck (2017)
Základy soukromého práva VII

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,33€
17,05€

Základy obchodního práva

Studijní příručka obsahuje výklad klíčových pojmů a institutů obchodního zákoníku. V úvodu se studenti či jiní její uživatelé seznámí s historickým vývojem obchodního práva na území České republiky, s prameny obchodního práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,00€
8,37€