👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Ostatné

Našli sme 76 titulov

Slovenčina na každý deň

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Slovenské dejiny III

Peter Podolan, Miriam Viršinská, Literárne informačné centrum (2014)
Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz...

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského národa v podmienkach habsburskej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,60€
15,44€

Spytovali ste sa

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
15,35€

Dejiny slovenskej literatúry II

Stanislav Šmatlák, Literárne informačné centrum (2007)
Dejiny slovenskej lit.2Šmatlák - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 534 str. - ISBN: 9

Dejiny slovenskej lit.2Šmatlák - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 534 str. - ISBN: 9 Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,26€
16,05€

Dejiny slovenskej literárnej fantastiky

Miloš Ferko, Literárne informačné centrum (2007)
Dejiny slovenskej lit.fantast. - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 132 str. - ISB

Dejiny slovenskej lit.fantast. - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 132 str. - ISB Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,64€
5,25€

Dejiny slovenskej literatúry I

Stanislav Šmatlák, Literárne informačné centrum
Dejiny slovenskej lit.1Šmatlák - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 346 str. - ISBN: 97

Dejiny slovenskej lit.1Šmatlák - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 346 str. - ISBN: 97 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,27€
14,20€

Túry do literatúry (revidované vydanie)

Jaroslav Rezník, Slovart (2012)
Druhé, zrevidované a rozšírené vydanie úspešnej knihy Jaroslava Rezníka o literárnych potulkách po Slovensku, pri ktorých sa...

Druhé, zrevidované a rozšírené vydanie úspešnej knihy Jaroslava Rezníka o literárnych potulkách po Slovensku, pri ktorých sa čitateľ zoznámi s našimi najvýznamnejšími literátmi od historických čias až po súčasnosť. Kniha je spestrená krátkymi epizódami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,90€
27,81€

Rozvojové zošity: Písanie

Rozvojové zošity: Písanie

Zuzana Kriston-Bordi, Mozaik (2014)
Pracovný zošit písanie je určený deťom v predškolskom a školskom veku. Postupne krok za krokom učí deti správnej koordinácií...

Správna koordinácia pohybu pri písaní je neodmysliteľným predpokladom úspešného učenia sa písať. Rozvíjanie jemnej motoriky je nevyhnutne dôležité k tomu, aby bol žiak v škole schopný plniť úlohy písania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€

Slovakistika II/2013

Matica slovenská (2013)
Zborník s tematickými celkami Slovakistika; Jazykoveda; Literárna veda; Kulturológia; Vedecké informácie prezentuje výsledky...

Zborník s tematickými celkami Slovakistika; Jazykoveda; Literárna veda; Kulturoógia; Vedecké informácie prezentuje výsledky vedeckého výskumu tých spoločenskovedných disciplín, ktoré nezahŕňajú ostatné printové média Matice slovenskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,95€
7,39€

Predpoklady a formy literárnej recepcie

Monografia mladého germanistu prináša prvú zasvätenú analýzu literárnovednej diskusie v rámci recepčnej estetiky s viacerými originálnymi teoretickými novinkami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,98€
4,63€

V poschodovom labyrinte

Viliam Marčok, Literárne informačné centrum (2010)
Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 284 str. - ISBN: 978-80-8119-024-7 - Kniha

Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 284 str. - ISBN: 978-80-8119-024-7 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,60€
8,00€

Historický žáner v slovenskej próze

René Bílik, Kalligram (2008)
Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monografiou, ktorá systematicky sleduje historický žáner v kontexte...

Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monografiou, ktorá systematicky sleduje historický žáner v kontexte... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
11,62€
10,81€

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,00€
5,58€

Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka

Milada Caltíková, Alena Polakovičová, Ľubica Šturková, Enigma (2012)
NA ÚVOD Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza z upravenej verzie obsahového štandardu...

Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza z upravenej verzie obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy z júna 2010. Je určená predovšetkým učiteľom slovenského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,50€
5,12€

Ludevít Štúr - Nauka reči slovenskej I.

Ľubomír Ďurovič, Slavomír Ondrejovič, VEDA (2006)
Nauka reči slovenskej vistavená od Ludevíta Štúra

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€
3,26€

Ludevít Štúr - Nauka reči slovenskej I., II.

Ľubomír Ďurovič, Slavomír Ondrejovič, Eugen Jóna, VEDA (2006)
Komplet dvoch titulov

Komplet dvoch kníh: Ludevít Štúr - Nauka reči slovenskej I. - Nauka reči slovenskej vistavená od Ludevíta Štúra Ludevít... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,51€

Realizmus, internalizmus, individualizmus

Ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,70€
7,16€

Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine

Miloslava Sokolová, Pavol Žigo, VEDA (2014)
Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu. Práca...

Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu. Práca je štruktúrovaná podľa významových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
9,21€

Jazyk, veda o jazyku, societa

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2008)
Práca Slava Ondrejoviča je medzníkom v histórii slovenskej jazykovedy a otvára v nej novú kapitolu, ktorá zapája slovenský...

Práca Slava Ondrejoviča je medzníkom v histórii slovenskej jazykovedy a otvára v nej novú kapitolu, ktorá zapája slovenský... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,30€
7,72€

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960

Zuzana Stanislavová, Literárne informačné centrum (2010)
Dejiny slovenskej liter.pre deti po 1960 - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 320 str.

Dejiny slovenskej liter.pre deti po 1960 - Literárne informačné centrum - Jazyk: SK - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 320 str. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,26€
16,05€