👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Latinčina a esperanto

Našli sme 113 titulov

Latinský jazyk

Jan Kábrt, Osveta (2011)
Učebnica tvorí základ pre povinné štúdium latinského jazyka na všetkých typoch zdravotníckych škôl v prvom ročníku. Učivo je...

Učebnica tvorí základ pre povinné štúdium latinského jazyka na všetkých typoch zdravotníckych škôl v prvom ročníku. Učivo je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,00€
9,30€

Medzinárodné slová v esperante

Medzinárodné slová v esperante

Peter Baláž, Espero (2016)
Internaciaj vortoj en Esperanto

Druhé vydanie: slovníček so slovami v esperante, ktoré sa bežne Slovák (ale aj Čech) nemusí učiť, ale rozumie im hneď po prvej lekcii. Zoznam 4230 slov - internacionalizmov, ktoré sú rovnaké alebo veľmi podobné v slovenčine a v esperante... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,00€

Latinčina

Alexandra Dekanová, Emanuel Jirkal, Enigma (2007)
Základy + slovníček

Učebnica má 17 riadnych plus 3 opakovacie lekcie. Obsahujú základy latinského tvaroslovia a skladby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Esperanto přímou metodou

Stano Marček, KAVA-PECH (2010)
Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky autora Stano Marčeka, vhodná pro kurzy i pro samouky. Přímá metoda je...

Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky autora Stano Marčeka, vhodná pro kurzy i pro samouky. Přímá metoda je založena na používání osvojovaného jazyka pro veškerou komunikaci při výuce, takže není v podstatě potřeba mateřský jazyk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,50€
6,98€

Dicta et regulae

Jaromír Kincl, Aleš Čeněk (2012)
aneb právnické moudrosloví latinské

Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a nejinak je tomu i dnes. Týká se to nejen možnosti číst klasické texty v originále, ale ještě více schopnosti se jazykem starých Římanů vyjádřit. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,92€
16,38€

Latinsko-český kapesní slovník

Latinsko-český kapesní slovník obsahuje slovní zásobu ve světě velmi oblíbené učebnice Lingua Latina se illustrata dánského autora H. H. Orberga, která se už přes 10 let používá i na českých školách. Obsahuje přes 1800.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,44€
5,99€

Latina je mrtvá - ať žije latina

Wilfried Stroh, OIKOYMENH (2016)
Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let....

Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let. Vedle chronologického přehledu historických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,24€
16,96€

Latinská syntax pro teology

Josef Šimandl, Karolinum (2016)
Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro...

Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro posluchače teologie (Karolinum) a vytváří potřebný mezistupeň k četbě textů z oboru teologie; jejich různé typy, nejvíc známé texty liturgi Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,20€
6,70€

Souhrn latinské gramatiky A4

Holman (2019)

Učební látka v koncentrované podobě – tvarosloví, skladba. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování. Vhodné pro střední a jazykové školy, opakování k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,06€
2,85€

Latina jako mezinárodní jazyk

Věra Barandovská-Frank, KAVA-PECH (1995)
Nové pohledy na roli latiny v průběhu dějin od starověku po dnešek – latina starověká, spisovná, vulgární, křesťanská,...

Nové pohledy na roli latiny v průběhu dějin od starověku po dnešek – latina starověká, spisovná, vulgární, křesťanská,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,87€
2,67€

Česko-esperantský slovník/Vortaro ceha-esperanta

Karel Kraft, KAVA-PECH (1998)
Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný slovník esperanto.

Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný slovník esperanto. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,55€
7,95€

Opera omnia 19/I

Jan Amos Komenský, Academia (2015)
Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských....

Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného až ve 30. letech 20. století; součástí jsou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,52€
20,94€

Esperanto přímou metodou

Stano Marček, KAVA-PECH (2014)
Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky autora Stano Marčeka, vhodná pro kurzy i pro samouky. Přímá metoda je...

Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky autora Stano Marčeka, vhodná pro kurzy i pro samouky. Přímá metoda je založena na používání osvojovaného jazyka pro veškerou komunikaci při výuce, takže není v podstatě potřeba mateřský jazyk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,93€
8,30€

Lingua Latina II.

Pokračovanie prvého dielu Lingua Latina I... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Latinská slovesa

AllMax (2004)

Jazykové kotečko je tvořeno ze tří papírových kotočů, které jsou navzájem spojeny nýtkem. Při jejich otáčení lze na obvodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€
3,01€

Esperanto od A do Z

Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová, KAVA-PECH (2018)
Učebnice pro samouky i kurzy

Druhé vydání oblíbené učebnice esperanta pro samouky a kursy od základů až do úrovně postačující pro čtení všeobecných textů, obvyklou konversaci, ale i sledování filmů v esperantu a pod. Obsahuje 60 lekcí. V prvních 40 je obsažena veškerá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,14€
10,36€

Latina

, Holman (2017)
Souhrn gramatiky

Koncentrovaný přehled sumarizuje učební látku tvarosloví, skladba. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,12€
4,76€

Esperanto pro děti

Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodná zejména pro mladší žáky.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,61€
4,29€

Jazyk latinský I.

Jan Kábrt, Informatorium (2001)
Pro střední zdravotnické školy - INFORMATORIUM - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 164 str. - ISBN: 978-80-86073

Pro střední zdravotnické školy - INFORMATORIUM - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 164 str. - ISBN: 978-80-86073 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,46€
11,59€

Lingua Latina I.

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,50€
7,91€